Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detský domov [zrušená]

2010 2009 2008
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
43 835 € 61 196 € 53 289 €
02
501
Spotreba materiálu
20 264 € 23 867 € 29 131 €
03
502
Spotreba energie
23 571 € 37 329 € 24 158 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
20 916 € 22 229 € 30 240 €
07
511
Opravy a udržiavanie
8 583 € 10 974 € 0 €
08
512
Cestovné
376 € 533 € 0 €
10
518
Ostatné služby
11 957 € 10 722 € 30 240 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
224 794 € 224 490 € 224 438 €
12
521
Mzdové náklady
158 523 € 160 510 € 161 837 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
53 850 € 54 520 € 55 845 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 422 € 9 460 € 6 757 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
557 € 481 € 174 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
174 € 174 € 174 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
383 € 307 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
21 197 € 28 485 € 25 845 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 197 € 28 485 € 25 845 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
19 771 € 29 458 € 34 860 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 156 € 16 976 € 19 232 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 615 € 12 482 € 15 627 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 9 658 € 9 008 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 615 € 2 825 € 6 619 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 776 € 1 808 € 894 €
43
563
Kurzové straty
1 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 775 € 1 808 € 3 €
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0 € 0 € 891 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
23 264 € 18 846 € 22 230 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
12 175 € 5 076 € 6 556 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
11 089 € 13 770 € 15 673 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
356 109 € 386 994 € 391 970 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0 € 0 € 407 €
67
602
Tržby z predaja služieb
0 € 0 € 407 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
20 404 € 18 246 € 25 933 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 404 € 18 246 € 25 933 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
12 438 € 9 609 € 22 767 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
12 438 € 9 609 € 22 767 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 658 € 9 008 € 19 850 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 780 € 601 € 2 917 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 €
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
331 281 € 361 474 € 351 441 €
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
311 856 € 342 035 € 329 778 €
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
18 024 € 16 855 € 18 859 €
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 269 € 2 463 € 2 430 €
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
132 € 121 € 373 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
364 123 € 389 329 € 400 547 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
8 014 € 2 335 € 8 578 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
8 014 € 2 335 € 8 578 €