Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÚB Leasing, a. s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VÚB Leasing, a. s.

 • Názov VÚB Leasing, a. s.
 • IČO 31318045
 • DIČ 2020369626
 • IČ DPH SK2020369626 podľa §4
 • Sídlo Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. januára 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 313/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 46 600 000 € / splatené 46 600 000 €
 • Historický názov B.O.F., a.s.
  (platné do 1. septembra 2008 )
 • Historické sídlo Miletičova 1, 821 08 Bratislava
  (platné do 6. novembra 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Branislav Kováčik Predseda predstavenstva Stachanovská 17575/50, 821 05 Bratislava 7. novembra 2012
Ing. Ivona Bobkovičová Člen predstavenstva Vinohradnícka 12/839, 919 21 Zeleneč 7. marca 2016
Ing. Marian Bonk Člen predstavenstva Partizánska 705/43, 058 01 Poprad 15. februára 2010
 • Konanie menom spoločnosti [od 11. mája 2020] Za spoločnosť konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonávajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, okrem udeľovania splnomocnení na zastupovanie spoločnosti pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie vozidiel do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyraďovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu technického preukazu vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Antonio Bergalio Dozorná rada Na Štyridsiadku 1110/3, 811 06 Bratislava 2. novembra 2017
Ing. Miroslav Hanuljak Dozorná rada Bartókova 2, 811 02 Bratislava 26. januára 2011
Ing. Andrej Viceník, MBA Predseda dozornej rady Drieňová 16940/1M, 821 01 Bratislava 1. decembra 2017
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Všeobecná úverová banka, a. s. [31320155] Akcionár Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
VÚB poisťovací maklér s. r. o. [35897694] Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 22.12.2011
Consumer Finance Holding, a. s. [35923130] Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok 2.11.2017
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 7.2.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 7.2.1996
sprostredkovateľská činnosť 7.2.1996
finančný a operatívny leasing 7.2.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 7.2.1996
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 21.9.2011
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 24.9.2015
činnosť samostatného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (finančné sprostredkovanie) 13.2.2012
Iné právne skutočnosti
1. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 26/94, Nz 23/94 napísanou dňa 15.4.1994 notárkou Mgr. Martinou Gontkovičovou so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
2. Zápisnica zo zasadnutia riadného valného zhromaždenia konaného dňa 08.05.1995. Stary spis: Sa 588
3. Notárska zápisnica N 53/95, Nz 50/95 spísaná notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 02.11.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
4. Notárska zápisnica N 61/97, Nz 58/97 zo dňa 27.5.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 588
5. Notárska zápisnica N 65/98, Nz 65/98 spísaná dňa 27.4.1998 notárkou Dr.Martinou Gontkovičovou osvedčujúca piebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
6. Notárska zápisnica N 124/99, Nz 120/99 zo dňa 4,5,1999, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4,5,1999 a stanovy spoločnosti.
7. Notárska zápisnica N 258/99, Nz 254/99 spísaná dňa 7.10.1999 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.
8. Notárska zápisnica N 18/01 Nz 18/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti a rozhodnuté o zriadení odštepných závodov.
9. Notárska zápisnica N 19/01, Nz 19/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2001 na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., Kubínyiho nám. 10, 984 01 Lučenec, IČO: 30 229 278, B.O.F. Žilina, a.s., A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 31 564 119, LEASING a.s., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 229 472, VSL - akciová spoločnosť Košice, Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO:
17 080 045, ZEFIN leasing a.s. Michalovce, Špitálska 5, 071 01 Michalovce, IČO: 31 676 677, Proxima Leasing, a.s., Biskupa Kondého 18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 982.
Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušených spoločností.
10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 159/01, Nz 159/01 zo dňa 31.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 27.8.2001.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.8.2001.
12. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstava zo dňa 24.1.2002.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2002.
13. Notárska zápisnica N 149/02, Nz 149/02 spísaná dňa 23.4.2002 notárom JUDr.Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena názvu odštepných závodov, voľba orgánov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 22.4.2002.
14. Funkcia vedúceho odštepného závodu B.O.F.,a.s., Košice, o.z. Ing.Milana Bobika zanikla 16.02.2004.
15. Notárska zápisnica N 2/2005, Nz 580/2005, NCRls 652/2005 napísaná dňa 10.01.2005 notárom JUDr. Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (zrušenie odštepných závodov, zmena stanov). Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dňa 10.01.2005.
16. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 331/2005, Nz 66973/2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 19.12.2005.
Spoločnosť B.O.F., a.s. je právnym nástupcom spoločnosti BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.
17. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 260/2006, Nz 45123/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatjana Šúrkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - zvýšenie základného imania spoločnosti.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti zo dňa 3.12.2007.
19. Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008, NCRls 25953/2008 napísaná dňa 19.6.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2008. Zmena obchodného mena z B.O.F., a.s. na nové VÚB Leasing, a. s..
20. Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2009.
22. Notárska zápisnica N 545/2009, Nz 33803/2009 zo dňa 05.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2010.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2010.
25. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti zo dňa 26.01.2011.
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 380/2011, Nz 31544/2011, NCRls 32322/2011 spísanej dňa 26.8.2011.
27. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou VÚB poisťovací maklér s. r. o. , so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 35 897 694, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32884/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť VÚB Leasing, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO : 31 318 045, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 313/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 306/2011, Nz 59339/2011, NCRls 60488/2011 dňa 22.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti VÚB poisťovací maklér s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.08.2011.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2012.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.11.2012.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2013.
32. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2013.
33. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady zo dňa 17.03.2014.
34. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06. 2014.
35. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1366/2015, Nz 32950/2015, NCRls 33693/2015 zo dňa 24.09.2015.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2016.
37. Účinky zápisu rozdelenia spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 zlúčením so spoločnosťou VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, nastali dňom 1.1.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 2.11. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R349144
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 13.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R337776
  • Notárska zápisnica N 427/2020 Nz 8899/2020
  • Stanovy zo dňa 26.3.2020
 • 7.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R332607
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 11.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R322324

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom spoločnosti:

  Za spoločnosť konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonávajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, okrem udeľovania splnomocnení na zastupovanie spoločnosti pred dopravnými inšpektorátmi a orgánmi štátnej správy vo veciach evidencie motorových vozidiel (prihlasovanie vozidiel do evidencie vozidiel, zmeny v evidencii vozidiel, vyraďovanie vozidiel z evidencie) a vybavenia duplikátu technického preukazu vozidla, na udeľovanie ktorých je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  pôvodne
  Za spoločnosť konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonávajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

 • 10.2. 2020
  Zmena zápisu číslo R305803

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 46 600 000 € (splatené 46 600 000 €) z hodnoty 16 600 000 € (splatené 16 600 000 €)

 • 2019
 • 17.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R277958
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 3.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R273140
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 18.3. 2019
 • 2018
 • 22.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R232281
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 4.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R225114
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 26.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R223332

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.3. 2018
  Zmena zápisu číslo R204155

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 30.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R198687

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Účinky zápisu rozdelenia spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 zlúčením so spoločnosťou VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, nastali dňom 1.1.2018.

 • 11.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197603
  • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.11.2017
  • zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2017
 • 9.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197429
  • Správa z 11.12.2017
  • Notárska zápisnica N 3283/2017 , NZ 54215/2017
 • 2017
 • 27.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R196532

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 11.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R195538

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R193760
  • Projekt rozdelenia zlúčením medzi spoločnosťami r.2017
  • Plnomocenstvo 21.07.2017
 • 10.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169025
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 10.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R158617
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 7.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R158134
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 6.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R156985
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 5.1. 2017
 • 2016
 • 14.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127452
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 10.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127101
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 15.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R118343
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 2.3.2016
 • 8.4. 2016
  Zmena zápisu číslo R115705

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2016.

 • 2015
 • 12.10. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R983184
  • Notárska zápisnica N 1366/2015, Nz 32950/2015, NCRls 33693/2015
  • Rozhodnutie NBS ODB-6192-2/2015
  • Stanovy z 24.9.2015
 • 2.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R979404
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • poskytovanie spotrebiteľských úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1366/2015, Nz 32950/2015, NCRls 33693/2015 zo dňa 24.09.2015.
 • 9.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R934167
  • Výročná správa 2014
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2015
 • 2014
 • 16.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R813838
  • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014
 • 8.9. 2014
  Zmena zápisu číslo R810465
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R804358
  • Podpisový vzor - Ing. Ivona Bobkovičová
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 6.3.2013
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 29.11.2013
 • 19.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R758488
  • Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady z 17.3.2014
 • 8.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R738296

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady zo dňa 17.03.2014.

 • 27.1. 2014
  Zmena zápisu číslo R693607
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 22.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R504487
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R503352
  • Výročná správa za rok 2012, rozhodnutie jediného akcionára
 • 2.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R401342
  • Zmluva o zlúčení medzi VÚB Leasing, a.s. a VÚB poisťovací maklér s.r.o. z decembra 2011
 • 2012
 • 23.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R365698
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.5. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R262598
  • Výročná správa za rok 2011, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.3.2012
 • 19.4. 2012
  Zmena zápisu číslo R247527
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R227237
  • Výročná správa za rok 2010, rozhodnutie jediného akcionára
 • 13.2. 2012
  Zmena zápisu číslo R211617
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť samostatného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (finančné sprostredkovanie)
   Zrušené predmety
   • činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.08.2011.
 • 4.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R192656
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou VÚB poisťovací maklér s. r. o. , so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 35 897 694, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32884/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť VÚB Leasing, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO : 31 318 045, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 313/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 306/2011, Nz 59339/2011, NCRls 60488/2011 dňa 22.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti VÚB poisťovací maklér s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2011
 • 30.11. 2011
  Zmena zápisu číslo R175126
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
   • poskytovanie spotrebiteľských úverov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 380/2011, Nz 31544/2011, NCRls 32322/2011 spísanej dňa 26.8.2011.
 • 23.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R140317

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.9. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

 • 27.4. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 24.12. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 25.2. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 6.11. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava z Miletičova 1, 821 08 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 545/2009, Nz 33803/2009 zo dňa 05.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 7.7. 2009
  Zmena zápisu
 • 22.5. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 16 600 000 € (splatené 16 600 000 €) z hodnoty 16 596 959 € (splatené 16 596 959 €)

 • 2008
 • 1.9. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu VÚB Leasing, a. s. z B.O.F., a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008, NCRls 25953/2008 napísaná dňa 19.6.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2008. Zmena obchodného mena z B.O.F., a.s. na nové VÚB Leasing, a. s..
 • 3.7. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonávajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú spoločne predseda a jeden ďalší člen predstavenstva. Právne úkony a podpisovanie za Spoločnosť vykonávajú vždy spoločne predseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 2007
 • 12.12. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2006
 • 30.11. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 16 596 959 € (splatené 16 596 959 €) z hodnoty 6 638 784 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 260/2006, Nz 45123/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatjana Šúrkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - zvýšenie základného imania spoločnosti.
 • 1.1. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 331/2005, Nz 66973/2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 19.12.2005. Spoločnosť B.O.F., a.s. je právnym nástupcom spoločnosti BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.

 • 2005
 • 2.2. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 2/2005, Nz 580/2005, NCRls 652/2005 napísaná dňa 10.01.2005 notárom JUDr. Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (zrušenie odštepných závodov, zmena stanov). Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dňa 10.01.2005.

 • 2004
 • 11.3. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Funkcia vedúceho odštepného závodu B.O.F.,a.s., Košice, o.z. Ing.Milana Bobika zanikla 16.02.2004.

 • 2002
 • 20.6. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.3. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstava zo dňa 24.1.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2002.

 • 22.1. 2002
  Zmena zápisu
 • 2001
 • 27.9. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 27.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.8.2001.

 • 14.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 638 784 € z hodnoty 3 319 392 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 159/01, Nz 159/01 zo dňa 31.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 2.4. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 19/01, Nz 19/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2001 na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., Kubínyiho nám. 10, 984 01 Lučenec, IČO: 30 229 278, B.O.F. Žilina, a.s., A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 31 564 119, LEASING a.s., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 229 472, VSL - akciová spoločnosť Košice, Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO: 17 080 045, ZEFIN leasing a.s. Michalovce, Špitálska 5, 071 01 Michalovce, IČO: 31 676 677, Proxima Leasing, a.s., Biskupa Kondého 18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 982. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušených spoločností.

 • 26.2. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 18/01 Nz 18/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti a rozhodnuté o zriadení odštepných závodov.

 • 1999
 • 2.11. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Notárska zápisnica N 258/99, Nz 254/99 spísaná dňa 7.10.1999 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.

 • 24.6. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 3 319 392 € z hodnoty 2 655 514 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 124/99, Nz 120/99 zo dňa 4,5,1999, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4,5,1999 a stanovy spoločnosti.
 • 1998
 • 3.9. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 2 655 514 € z hodnoty 2 157 605 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 65/98, Nz 65/98 spísaná dňa 27.4.1998 notárkou Dr.Martinou Gontkovičovou osvedčujúca piebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
 • 1997
 • 3.10. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 7.2. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 659 696 € z hodnoty 1 095 399 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   • sprostredkovateľská činnosť
   • finančný a operatívny leasing
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušené predmety
   • vykonávanie zvláštnych finančných a obchodných operácií so sameraním na export, reexport, viazané obchody, forfaiting a factoring a pod.
   • účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní, výrobnom a obchodnom všetkého druhu
   • obchod s tovarom všetkého druhu, oprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru
   • vykonávanie a sprostredkovanie výmenných akcií
   • marketingová, informačná a poradenská činnosť
   • leasingové operácie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 53/95, Nz 50/95 spísaná notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 02.11.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
 • 1995
 • 14.8. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 22.8. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 1 095 399 € z hodnoty 730 266 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 26/94, Nz 23/94 napísanou dňa 15.4.1994 notárkou Mgr. Martinou Gontkovičovou so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
 • 9.2. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1992
 • 3.12. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.1. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny