Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÚB Leasing, a. s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VÚB Leasing, a. s. [zrušená]

 • Názov VÚB Leasing, a. s. [zrušená]
 • IČO 31318045
 • DIČ 2020369626
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 12. januára 2022
 • Sídlo Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava
 • Dátum vzniku 20. januára 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 313/B
 • Dátum výmazu 1. januára 2022
 • Historický názov B.O.F., a.s.
  (platné do 1. septembra 2008 )
 • Historické sídlo Miletičova 1, 821 08 Bratislava
  (platné do 6. novembra 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 7.2.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 7.2.1996
sprostredkovateľská činnosť 7.2.1996
finančný a operatívny leasing 7.2.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 7.2.1996
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 21.9.2011
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 24.9.2015
činnosť samostatného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (finančné sprostredkovanie) 13.2.2012
Iné právne skutočnosti
1. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 26/94, Nz 23/94 napísanou dňa 15.4.1994 notárkou Mgr. Martinou Gontkovičovou so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
2. Zápisnica zo zasadnutia riadného valného zhromaždenia konaného dňa 08.05.1995. Stary spis: Sa 588
3. Notárska zápisnica N 53/95, Nz 50/95 spísaná notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 02.11.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 588
4. Notárska zápisnica N 61/97, Nz 58/97 zo dňa 27.5.1997 a stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 588
5. Notárska zápisnica N 65/98, Nz 65/98 spísaná dňa 27.4.1998 notárkou Dr.Martinou Gontkovičovou osvedčujúca piebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a nové znenie stanov.
6. Notárska zápisnica N 124/99, Nz 120/99 zo dňa 4,5,1999, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4,5,1999 a stanovy spoločnosti.
7. Notárska zápisnica N 258/99, Nz 254/99 spísaná dňa 7.10.1999 notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.
8. Notárska zápisnica N 18/01 Nz 18/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov spoločnosti a rozhodnuté o zriadení odštepných závodov.
9. Notárska zápisnica N 19/01, Nz 19/01 zo dňa 25.1.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2001 na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťami B.O.F. Lučenec, a.s., Kubínyiho nám. 10, 984 01 Lučenec, IČO: 30 229 278, B.O.F. Žilina, a.s., A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 31 564 119, LEASING a.s., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 229 472, VSL - akciová spoločnosť Košice, Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO:
17 080 045, ZEFIN leasing a.s. Michalovce, Špitálska 5, 071 01 Michalovce, IČO: 31 676 677, Proxima Leasing, a.s., Biskupa Kondého 18, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 982.
Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušených spoločností.
10. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 159/01, Nz 159/01 zo dňa 31.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia 27.8.2001.
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.8.2001.
12. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstava zo dňa 24.1.2002.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2002.
13. Notárska zápisnica N 149/02, Nz 149/02 spísaná dňa 23.4.2002 notárom JUDr.Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena názvu odštepných závodov, voľba orgánov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 22.4.2002.
14. Funkcia vedúceho odštepného závodu B.O.F.,a.s., Košice, o.z. Ing.Milana Bobika zanikla 16.02.2004.
15. Notárska zápisnica N 2/2005, Nz 580/2005, NCRls 652/2005 napísaná dňa 10.01.2005 notárom JUDr. Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (zrušenie odštepných závodov, zmena stanov). Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva zo dňa 10.01.2005.
16. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 331/2005, Nz 66973/2005 JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 19.12.2005.
Spoločnosť B.O.F., a.s. je právnym nástupcom spoločnosti BOFCAR, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 35 711 515, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 14093/B, a preberá všetky jej práva a záväzky dňom 01.01.2006.
17. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 260/2006, Nz 45123/2006 spísanej notárkou JUDr. Tatjana Šúrkovou, na ktorom bola schválená zmena stanov - zvýšenie základného imania spoločnosti.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti zo dňa 3.12.2007.
19. Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008, NCRls 25953/2008 napísaná dňa 19.6.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2008. Zmena obchodného mena z B.O.F., a.s. na nové VÚB Leasing, a. s..
20. Notárska zápisnica N 115/2008, Nz 26240/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.3.2009.
22. Notárska zápisnica N 545/2009, Nz 33803/2009 zo dňa 05.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
23. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2010.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2010.
25. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady za zamestnancov spoločnosti zo dňa 26.01.2011.
26. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 380/2011, Nz 31544/2011, NCRls 32322/2011 spísanej dňa 26.8.2011.
27. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.12.2011 o zlúčení so spoločnosťou VÚB poisťovací maklér s. r. o. , so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 35 897 694, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 32884/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť VÚB Leasing, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO : 31 318 045, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 313/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 306/2011, Nz 59339/2011, NCRls 60488/2011 dňa 22.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti VÚB poisťovací maklér s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.08.2011.
29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.03.2012.
30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.11.2012.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2013.
32. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2013.
33. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady zo dňa 17.03.2014.
34. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06. 2014.
35. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1366/2015, Nz 32950/2015, NCRls 33693/2015 zo dňa 24.09.2015.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2016.
37. Účinky zápisu rozdelenia spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 zlúčením so spoločnosťou VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, nastali dňom 1.1.2018.