Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FCC Slovensko, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 874 034€ 3 979 088€ 4 122 077€ 3 898 032€ 3 897 727€ 5 551 029€ 4 560 576€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 680 073€ 2 335 245€ 2 383 163€ 2 356 793€ 2 377 791€ 3 262 043€ 2 492 910€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 193 961 € 1 643 843 € 1 738 914 € 1 541 239 € 1 519 936 € 2 288 986 € 2 067 666 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
25 921 389 € 23 041 307 € 19 314 247 € 17 317 058 € 21 628 361 € 14 824 855 € 14 761 176 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 921 389€ 23 041 307€ 19 314 247€ 17 317 058€ 21 628 361€ 14 824 855€ 14 761 176€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 300 603 € 13 850 332 € 11 275 491 € 10 790 130 € 14 222 024 € 9 815 065 € 9 228 817 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 837 721€ 1 763 135€ 1 629 685€ 1 575 665€ 1 799 766€ 1 821 510€ 1 835 648€
10
B.2
Služby
13 462 882€ 12 087 197€ 9 645 806€ 9 241 079€ 12 422 258€ 7 996 354€ 7 393 169€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 814 747 € 10 834 818 € 9 777 670 € 8 068 167 € 8 926 273 € 7 298 776 € 7 600 025 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 366 688 € 4 903 813 € 4 473 522 € 3 671 624 € 3 845 769 € 3 648 120 € 3 969 855 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 819 802€ 3 499 526€ 3 192 889€ 2 627 621€ 2 740 365€ 2 592 151€ 2 805 777€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 338 343€ 1 227 857€ 1 117 995€ 913 035€ 959 898€ 905 406€ 998 140€
16
C.4
Sociálne náklady
208 543€ 176 430€ 162 638€ 130 968€ 145 506€ 150 563€ 165 938€
17
D
Dane a poplatky
150 443€ 148 382€ 147 221€ 141 686€ 145 598€ 147 953€ 149 754€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 439 947€ 1 421 471€ 1 395 214€ 1 105 597€ 1 442 841€ 1 165 403€ 1 428 627€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
125 554€ 139 735€ 179 035€ 266 581€ 538 170€ 103 184€ 150 437€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
104 216€ 132 915€ 109 720€ 247 212€ 510 768€ 94 098€ 124 202€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-7 963€ -86 541€ 102 462€ 49 690€ 59 701€ -36 069€ -51 566€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
93 156€ 115 687€ 47 620€ 91 638€ 58 357€ 37 159€ 75 930€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 698 172€ 1 372 206€ 1 298 807€ 1 177 753€ 1 477 304€ 1 156 358€ 1 162 325€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 281 954 € 3 197 994 € 2 477 379 € 2 032 824 € 2 040 819 € 1 263 256 € 1 043 195 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
80 000 € 120 000 € 80 000 € 90 000 € 90 000 € 74 143 € 60 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
60 000€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
80 000€ 120 000€ 80 000€ 90 000€ 90 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
74 143€
38
X.
Výnosové úroky
23 263€ 26 903€ 33 439€ 37 220€ 34 797€ 89 734€ 50 017€
39
N
Nákladové úroky
9 236€ 26 986€ 43 853€ 34 689€ 35 125€ 30 640€ 48 553€
40
XI.
Kurzové zisky
144€ 334€ 13€ 45€ 469€ 1 290€ 3 768€
41
O
Kurzové straty
5 624€ 4 586€ 6 370€ 3 721€ 7 291€ 4 513€ 8 641€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 207€ 195€ 490€ 18 740€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 887€ 14 607€ 15 655€ 19 898€ 22 429€ 43 270€ 51 546€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
78 867 € 101 253 € 47 574 € 68 957 € 60 911 € 105 484 € 5 045 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 360 821 € 3 299 247 € 2 524 953 € 2 101 781 € 2 101 730 € 1 368 740 € 1 048 240 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
727 088 € 689 524 € 560 428 € 474 090 € 456 235 € 302 192 € 212 663 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
696 653€ 696 994€ 582 123€ 513 464€ 618 729€ 305 506€ 254 356€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
30 435€ -7 470€ -21 695€ -39 374€ -162 494€ -3 314€ -41 693€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 633 733 € 2 609 723 € 1 964 525 € 1 627 691 € 1 645 495 € 1 066 548 € 835 577 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 360 821 € 3 299 247 € 2 524 953 € 2 101 781 € 2 101 730 € 1 368 740 € 1 048 240 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 633 733 € 2 609 723 € 1 964 525 € 1 627 691 € 1 645 495 € 1 066 548 € 835 577 €