Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
59 944 188 € 59 245 711 € 55 099 546 € 54 596 446 € 57 531 457 € 58 503 451 € 64 997 462 € 65 992 916 € 46 406 350 € 46 324 083 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
41 112 233 € 40 786 148 € 38 621 703 € 40 821 409 € 43 951 074 € 46 303 923 € 50 111 796 € 53 998 914 € 34 102 112 € 35 335 737 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
136 259 € 185 909 € 208 031 € 164 423 € 56 508 € 47 472 € 29 003 € 3 953 € 45 024 € 105 325 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
127 419€ 183 126€ 207 481€ 39 225€ 17 775€ 4 410€ 15 928€ 3 953€ 45 024€ 83 580€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 840€ 2 783€ 550€ 125 198€ 38 733€ 43 062€ 13 075€ 21 745€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
21 462 770 € 24 157 043 € 21 970 476 € 24 213 790 € 27 270 219 € 29 632 104 € 33 428 034 € 37 340 202 € 23 904 618 € 26 054 147 €
012
A.II.1
Pozemky
2 129 400€ 2 129 400€ 2 129 400€ 2 129 400€ 2 129 400€ 2 129 400€ 2 129 400€ 2 129 400€ 2 110 428€ 2 110 428€
013
A.II.2
Stavby
4 104 422€ 4 653 718€ 4 670 117€ 4 820 942€ 5 240 201€ 5 684 201€ 6 154 122€ 6 755 586€ 5 178 327€ 5 631 653€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 630 706€ 10 965 674€ 13 830 946€ 17 114 822€ 19 326 478€ 21 733 691€ 24 983 761€ 28 230 485€ 15 950 515€ 18 248 631€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€ 59 857€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
538 385€ 6 285 794€ 1 180 156€ 51 464€ 494 283€ 24 955€ 9 263€ 80 924€ 605 491€ 3 578€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
62 600€ 100 000€ 37 305€ 20 000€ 91 631€ 83 950€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
19 513 204 € 16 443 196 € 16 443 196 € 16 443 196 € 16 624 347 € 16 624 347 € 16 654 759 € 16 654 759 € 10 152 470 € 9 176 265 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
19 513 204€ 16 443 196€ 16 443 196€ 16 443 196€ 16 624 347€ 181 151€ 211 563€ 211 563€ 211 563€ 211 563€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
16 443 196€ 16 443 196€ 16 443 196€ 9 940 907€ 8 964 702€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
18 671 378 € 18 312 630 € 16 319 098 € 13 655 436 € 13 436 078 € 12 139 291 € 14 828 675 € 11 928 218 € 12 235 117 € 10 856 005 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 996 793 € 4 091 087 € 4 269 553 € 4 671 080 € 4 427 542 € 4 069 691 € 5 043 936 € 4 328 138 € 3 452 460 € 2 875 359 €
032
B.I.1
Materiál
3 418 477€ 2 506 829€ 3 103 717€ 2 691 062€ 2 712 197€ 2 461 817€ 3 388 204€ 2 684 043€ 2 768 265€ 2 534 580€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
375 513€ 333 371€ 353 287€ 1 980 018€ 1 715 345€ 1 607 874€ 1 655 732€ 1 644 095€
034
B.I.3
Výrobky
1 202 803€ 1 250 887€ 812 549€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
12 539 609 € 13 433 468 € 10 392 038 € 7 978 117 € 8 234 171 € 7 525 629 € 9 213 395 € 6 721 302 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 415 879€ 7 690 603€ 5 308 693€ 7 970 095€ 8 162 054€ 7 469 893€ 9 155 049€ 6 689 649€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 120 000€ 5 680 000€ 4 850 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
114€ 57 013€ 204 232€ 278€ 9 552€ 149€ 761€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 616€ 5 852€ 29 113€ 8 022€ 71 839€ 55 736€ 48 794€ 31 653€ 20 096€ 55 658€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 134 976 € 788 075 € 1 657 507 € 1 006 239 € 774 365 € 543 971 € 571 344 € 878 778 € 752 103 € 1 251 333 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 228€ 12 326€ 12 025€ 15 615€ 11 136€ 13 832€ 29 071€ 14 996€ 5 779€ 2 317€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 055 415€ 722 916€ 1 566 777€ 911 919€ 710 076€ 480 405€ 542 273€ 863 782€ 746 324€ 1 207 959€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
69 333€ 52 833€ 78 705€ 78 705€ 53 153€ 49 734€ 41 057€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
160 577 € 146 933 € 158 745 € 119 601 € 144 305 € 60 237 € 56 991 € 65 784 € 69 121 € 132 341 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 223€ 15 225€ 14 684€ 6 468€ 4 853€ 2 414€ 5 553€ 6 354€ 134€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
91 313€ 82 170€ 85 204€ 78 233€ 75 657€ 57 823€ 50 390€ 59 430€ 50 303€ 118 257€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
62 041€ 49 538€ 58 857€ 34 900€ 63 795€ 1 048€ 18 818€ 13 950€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
59 944 188 € 59 245 711 € 55 099 546 € 54 596 446 € 57 531 457 € 58 503 451 € 64 997 462 € 65 992 916 € 46 406 350 € 46 324 083 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
30 511 955 € 30 316 238 € 30 185 638 € 29 623 506 € 28 698 869 € 33 787 095 € 33 378 598 € 33 637 335 € 27 019 708 € 26 980 617 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 328 403 € 13 328 403 € 13 328 403 € 13 328 403 € 13 409 181 € 13 409 181 € 13 361 705 € 13 362 502 € 13 370 105 € 13 389 659 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 328 403€ 13 328 403€ 13 328 403€ 13 328 403€ 13 409 181€ 13 409 181€ 13 409 181€ 13 409 181€ 13 409 181€ 13 409 181€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-47 476€ -46 679€ -39 076€ -19 522€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
660 402 € 660 402 € 660 402 € 660 402 € 660 402 € 6 910 402 € 6 910 402 € 7 210 402 € 660 402 € 660 402 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
660 402€ 660 402€ 660 402€ 660 402€ 660 402€ 6 910 402€ 6 910 402€ 7 210 402€ 660 402€ 660 402€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 298 606 € 16 168 004 € 15 605 873 € 14 681 236 € 13 438 684 € 13 077 663 € 13 035 603 € 13 026 256 € 12 901 727 € 12 759 195 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 528 906€ 2 515 845€ 2 459 632€ 2 367 168€ 2 250 990€ 2 214 887€ 2 210 677€ 2 209 741€ 2 197 287€ 2 183 034€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
13 769 700€ 13 652 159€ 13 146 241€ 12 314 068€ 11 187 694€ 10 862 776€ 10 824 926€ 10 816 515€ 10 704 440€ 10 576 161€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 € 28 828 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€ 28 828€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
195 716 € 130 601 € 562 132 € 924 637 € 1 161 774 € 361 021 € 42 060 € 9 347 € 58 646 € 142 533 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
29 432 233 € 28 929 473 € 24 913 908 € 24 972 940 € 27 930 293 € 24 715 376 € 31 616 204 € 32 311 863 € 19 385 903 € 19 336 362 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 400 504 € 1 147 885 € 810 256 € 964 935 € 596 563 € 428 121 € 354 016 € 298 407 € 336 042 € 388 021 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
424 390€ 395 329€ 240 120€ 242 541€ 210 767€ 198 402€ 186 444€ 150 700€ 142 029€ 157 108€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
398 858€ 398 858€ 398 858€ 398 858€ 187 683€ 37 683€ 37 683€ 37 683€ 37 683€ 37 683€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
577 256€ 353 698€ 171 278€ 323 536€ 198 113€ 192 036€ 129 889€ 110 024€ 156 330€ 193 230€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 184 133 € 3 270 347 € 3 487 969 € 3 668 078 € 6 763 330 € 1 331 939 € 1 280 452 € 1 400 375 € 1 327 978 € 968 340 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 4 900 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 880€ 15 835€ 19 715€ 26 356€ 20 997€ 11 379€ 10 025€ 10 669€ 12 866€ 14 237€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
63 318€ 112 605€ 271 458€ 449 796€ 483 472€ 444€ 92 212€ 190 157€ 370 664€ 5 046€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 109 935€ 1 141 907€ 1 196 796€ 1 191 926€ 1 358 861€ 1 320 116€ 1 178 215€ 1 199 549€ 944 448€ 949 057€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 243 760 € 4 838 781 € 5 279 358 € 10 073 899 € 8 109 170 € 9 459 813 € 14 214 367 € 13 753 107 € 11 423 126 € 8 975 433 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 859 069€ 3 726 863€ 3 806 899€ 6 143 882€ 6 551 659€ 8 679 293€ 13 356 033€ 12 229 135€ 9 967 182€ 8 278 376€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
79 578€ 639 709€ 22 021€ 9 261€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
25 872€ 2 575 872€ 23 333€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
61 682€ 250 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
581 245€ 431 091€ 500 385€ 452 143€ 400 566€ 320 934€ 304 442€ 277 774€ 271 397€ 288 582€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
328 029€ 288 031€ 283 861€ 255 188€ 233 755€ 201 491€ 201 021€ 185 980€ 178 352€ 172 454€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
354 836€ 207 187€ 461 677€ 459 566€ 739 597€ 144 475€ 167 978€ 224 193€ 594 917€ 190 862€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
120 581€ 185 609€ 200 664€ 187 248€ 160 260€ 113 620€ 105 315€ 134 634€ 139 257€ 35 898€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
18 603 836 € 19 672 460 € 15 336 325 € 10 266 028 € 12 461 230 € 13 495 503 € 15 767 369 € 16 859 974 € 6 298 757 € 9 004 568 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 397 866€ 5 089 728€ 1 072 191€ 587 650€ 2 314 345€ 5 114 015€ 7 900 709€ 10 576 184€ 2 243 457€ 4 285 524€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
14 205 970€ 14 582 732€ 14 264 134€ 9 678 378€ 10 146 885€ 8 381 488€ 7 866 660€ 6 283 790€ 4 055 300€ 4 719 044€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
902 295 € 980 € 2 660 € 43 718 € 739 € 7 104 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
902 295€ 739€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
980€ 9 155€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
980€ 1 680€ 34 563€ 7 104€