Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Arimex Bratislava spol. s r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
181 339 903€ 234 566 055€ 127 654 054€ 90 123 445€ 91 695 453€ 92 132 568€ 90 008 998€ 73 928 463€ 66 605 779€ 56 784 426€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
184 915 587 € 235 197 226 € 128 069 267 € 90 750 865 € 92 008 260 € 92 531 974 € 90 341 782 € 74 131 871 € 66 742 046 € 56 894 818 € 91 472 140 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
180 431 375€ 233 539 152€ 126 956 910€ 89 783 861€ 91 368 161€ 91 896 460€ 89 555 412€ 73 627 878€ 66 120 603€ 56 496 113€ 90 330 392€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
908 528€ 1 026 903€ 697 143€ 339 585€ 327 292€ 236 108€ 453 586€ 300 585€ 485 178€ 288 313€ 287 452€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 5 750€ 27 083€ 3 333€ 29 583€ 13 750€ 3 083€ 7 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 575 684€ 625 421€ 415 214€ 600 336€ 309 474€ 399 406€ 303 201€ 203 408€ 122 515€ 107 309€ 846 996€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
178 556 846 € 218 377 548 € 118 081 038 € 88 637 557 € 91 103 222 € 91 994 363 € 89 988 132 € 73 746 983 € 65 520 772 € 56 575 596 € 90 750 692 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
163 904 488€ 199 248 004€ 108 310 695€ 80 945 240€ 82 586 675€ 84 568 198€ 80 560 152€ 67 293 951€ 59 362 526€ 51 431 778€ 83 214 868€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
159 479€ 148 763€ 109 035€ 79 521€ 92 542€ 71 309€ 78 058€ 45 189€ 60 971€ 83 348€ 74 688€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-4 600 000€ 4 600 000€
14
D.
Služby
13 843 468€ 11 513 852€ 7 513 920€ 5 454 275€ 6 282 142€ 6 005 568€ 6 554 318€ 5 229 765€ 4 698 954€ 3 868 076€ 5 672 784€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 830 508 € 2 000 645 € 1 548 824 € 1 227 681 € 1 260 196 € 984 758 € 1 193 396 € 945 046 € 973 410 € 834 566 € 941 495 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 337 142€ 1 489 291€ 1 132 601€ 896 961€ 921 742€ 711 699€ 873 544€ 693 153€ 722 615€ 609 163€ 720 616€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
448 933€ 468 976€ 374 459€ 304 695€ 304 828€ 248 252€ 290 999€ 229 963€ 228 605€ 203 969€ 198 817€
19
E.4.
Sociálne náklady
44 433€ 42 378€ 41 764€ 26 025€ 33 626€ 24 807€ 28 853€ 21 930€ 22 190€ 21 434€ 22 062€
20
F.
Dane a poplatky
8 497€ 7 534€ 12 614€ 6 965€ 8 058€ 4 882€ 2 857€ 7 630€ 2 512€ 3 567€ 3 594€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
257 338€ 215 180€ 197 621€ 210 476€ 181 332€ 174 551€ 129 460€ 111 183€ 103 257€ 114 470€ 112 011€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
257 338€ 215 180€ 197 621€ 210 476€ 181 332€ 174 551€ 129 460€ 111 183€ 103 257€ 114 470€ 112 011€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-145 912€ 347€ 26 611€ 176 103€ 574 848€ 85 640€ 1 289 477€ 61 334€ 260 084€ 193 085€ 77 870€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 298 980€ 643 223€ 361 718€ 537 296€ 117 429€ 99 457€ 180 414€ 52 885€ 59 058€ 46 706€ 653 382€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 358 741 € 16 819 678 € 9 988 229 € 2 113 308 € 905 038 € 537 611 € 353 650 € 384 888 € 1 221 274 € 319 222 € 721 448 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 032 468 € 19 055 436 € 11 720 403 € 3 644 410 € 2 734 094 € 1 487 493 € 2 816 470 € 1 359 558 € 2 483 330 € 1 401 224 € 1 655 504 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
372 119 € 1 521 986 € 1 173 832 € 360 064 € 277 425 € 145 231 € 357 951 € 116 647 € 242 941 € 147 454 € 119 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
300 670 € 231 436 € 139 617 € 181 533 € 162 230 € 132 625 € 124 625 € 64 344 € 147 144 € 123 101 € 70 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
18 146€ 23 380€ 32 815€ 33 586€ 18 546€ 61 766€ 17 594€ 13 672€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
300 670€ 213 290€ 116 237€ 148 718€ 128 644€ 114 079€ 62 859€ 46 750€ 133 472€ 123 101€ 70€
42
XII.
Kurzové zisky
2 006€ 144 487€ 229 551€ 20 441€ 73 925€ 4 400€ 214 576€ 2 236€ 83 554€ 64€ 15 590€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
69 443€ 1 146 063€ 804 664€ 158 090€ 41 270€ 8 206€ 18 750€ 50 063€ 11 875€ 24 250€ 103 340€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 368€ 39€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
831 732 € 881 952 € 751 369 € 480 228 € 305 445 € 295 721 € 286 512 € 108 258 € 270 908 € 179 588 € 712 182 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
543 987 € 380 213 € 174 846 € 198 737 € 233 486 € 221 880 € 241 419 € 36 668 € 226 877 € 19 987 € 419 658 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 391€ 23 403€ 6 419€ 1 794€ 5 370€ 7 426€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
541 596€ 356 810€ 168 427€ 198 737€ 233 486€ 220 086€ 236 049€ 29 242€ 226 877€ 19 987€ 419 658€
52
O.
Kurzové straty
127 565€ 6 718€ 1 727€ 135 371€ 6 927€ 32 614€ 23 242€ 2 136€ 11 749€ 30 319€ 205 256€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
138 481€ 467 253€ 544 435€ 124 943€ 40 319€ 16 831€ 2 750€ 24 598€ 8 975€ 66 255€ 19 370€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 699€ 27 768€ 30 361€ 21 177€ 24 713€ 24 396€ 19 101€ 44 856€ 23 307€ 63 027€ 67 898€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-459 613 € 640 034 € 422 463 € -120 164 € -28 020 € -150 490 € 71 439 € 8 389 € -27 967 € -32 134 € -593 182 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 899 128 € 17 459 712 € 10 410 692 € 1 993 144 € 877 018 € 387 121 € 425 089 € 393 277 € 1 193 307 € 287 088 € 128 266 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 268 194 € 3 695 114 € 2 199 098 € 463 169 € 201 619 € 107 911 € 159 637 € 61 841 € 289 409 € 58 599 € 22 367 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
309 712€ 4 659 130€ 2 203 099€ 473 173€ 221 611€ 110 408€ 155 140€ 110 314€ 311 914€ 54 031€ 33 299€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
958 482€ -964 016€ -4 001€ -10 004€ -19 992€ -2 497€ 4 497€ -48 473€ -22 505€ 4 568€ -10 932€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 630 934 € 13 764 598 € 8 211 594 € 1 529 975 € 675 399 € 279 210 € 265 452 € 331 436 € 903 898 € 228 489 € 105 899 €