Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

E-S Partners spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
60 941 € 23 425 € 27 001 € 33 414 € 81 838 € 127 871 € 110 764 € 135 345 € 185 267 € 163 028 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 761€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60 523€ 16 130€ 25 354€ 33 310€ 80 763€ 66 902€ 108 758€ 133 538€ 185 267€ 163 028€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
418€ 4 795€ 1 647€ 104€ 1 075€ 60 969€ 245€ 1 807€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
10 738 € 23 776 € 33 128 € 69 671 € 123 122 € 127 859 € 217 825 € 157 994 € 185 246 € 150 599 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 513€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 045€ 1 289€ 1 855€ 2 706€ 5 583€ 3 938€ 3 841€ 4 640€ 5 629€
11
C.
Služby
8 529€ 11 536€ 14 002€ 51 747€ 85 008€ 43 738€ 175 095€ 113 933€ 130 512€ 129 467€
12
D.
Osobné náklady
9 389€ 13 215€ 14 178€ 33 060€ 33 959€ 28 204€ 32 924€ 33 236€ 8 426€
13
E.
Dane a poplatky
233€ 311€ 331€ 320€ 694€ 1 907€ 1 795€ 2 263€ 3 144€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
629€ 728€ 728€ 735€ 1 222€ 1 283€ 871€ 4 176€ 3 837€ 2 728€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
1 525€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
55€ 845€ 3 583€ 825€ 806€ 42 602€ 6 297€ 1 325€ 10 758€ 1 205€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
50 203 € -351 € -6 127 € -36 257 € -41 284 € 12 € -107 061 € -22 649 € 21 € 12 429 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
51 994 € 3 549 € 10 063 € -20 292 € -6 951 € 17 581 € -70 027 € 15 764 € 50 115 € 27 932 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 € 1 € 4 € 3 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
3€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
4€ 1€ 4€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
156 € 165 € 158 € 155 € 269 € 255 € 191 € 188 € 189 € 190 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
70€ 70€ 70€ 73€ 129€
32
N.
Kurzové straty
5€ 74€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
156€ 95€ 83€ 85€ 122€ 126€ 191€ 188€ 189€ 190€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-156 € -161 € -158 € -154 € -265 € -255 € -191 € -185 € -189 € -189 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
50 047 € -512 € -6 285 € -36 411 € -41 549 € -243 € -107 252 € -22 834 € -168 € 12 240 €
36
P.
Daň z príjmov
8 588€ 960€ 960€ 960€ 960€ 2 896€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
41 459 € -512 € -6 285 € -36 411 € -41 549 € -1 203 € -108 212 € -23 794 € -1 128 € 9 344 €