Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

i - center, spol. s r.o.,

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 858 570 € 3 531 692 € 3 451 198 € 3 510 327 € 3 154 383 € 4 400 007 € 4 733 651 € 3 610 330 € 4 028 429 € 4 392 389 € 4 094 366 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 059 450 € 1 053 279 € 1 152 309 € 1 214 209 € 1 295 959 € 1 434 475 € 1 573 171 € 1 653 293 € 1 668 657 € 1 757 454 € 1 850 663 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 063 € 4 263 € 7 461 € 10 661 € 13 861 € 17 061 € 15 333 € 814 € 1 793 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
814€ 1 793€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
812€ 3 256€ 5 699€ 8 143€ 10 587€ 13 031€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
251€ 1 007€ 1 762€ 2 518€ 3 274€ 4 030€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
15 333€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 059 450 € 1 052 216 € 1 148 046 € 1 206 748 € 1 285 298 € 1 420 614 € 1 556 110 € 1 637 960 € 1 668 657 € 1 756 640 € 1 848 870 €
012
A.II.1
Pozemky
588 329€ 588 329€ 588 329€ 588 329€ 588 329€ 608 245€ 608 245€ 608 245€ 608 245€ 608 245€ 608 245€
013
A.II.2
Stavby
392 831€ 438 014€ 515 266€ 572 520€ 651 841€ 735 740€ 819 776€ 903 812€ 985 470€ 1 069 389€ 1 153 307€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
78 290€ 25 873€ 44 451€ 45 899€ 45 128€ 76 629€ 128 089€ 125 903€ 74 942€ 74 756€ 87 318€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 756 531 € 2 435 632 € 2 249 260 € 2 270 372 € 1 831 698 € 2 951 711 € 3 134 477 € 1 937 570 € 2 328 441 € 2 608 295 € 2 220 506 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 000 992 € 1 322 529 € 1 143 102 € 1 160 484 € 844 104 € 869 578 € 857 125 € 885 630 € 1 015 034 € 1 000 746 € 968 318 €
035
B.I.1
Materiál
67 178€ 76 013€ 57 113€ 72 088€ 51 606€ 55 173€ 55 690€ 65 894€ 66 064€ 45 945€ 62 984€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
933 814€ 1 246 516€ 1 085 989€ 1 088 396€ 792 498€ 814 405€ 801 435€ 819 736€ 948 970€ 954 801€ 905 334€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 700 € 12 300 € 15 900 € 19 500 € 23 100 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
8 700 € 12 300 € 15 900 € 19 500 € 23 100 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 700€ 12 300€ 15 900€ 19 500€ 23 100€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 708 104 € 1 080 954 € 1 070 220 € 1 061 301 € 911 610 € 2 066 232 € 2 268 767 € 1 044 541 € 1 304 520 € 1 604 291 € 1 232 813 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 676 726 € 1 080 285 € 1 066 941 € 1 061 301 € 911 117 € 1 060 166 € 1 256 887 € 1 036 564 € 1 304 057 € 1 589 365 € 1 193 105 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 676 726€ 1 080 285€ 1 066 941€ 1 061 301€ 911 117€ 1 060 166€ 1 256 887€ 1 036 564€ 1 304 057€ 1 589 365€ 1 193 105€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 000 000€ 1 000 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
28 206€ 101€ 493€ 94€ 11 880€ 405€ 14 926€ 16€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 172€ 669€ 3 178€ 5 972€ 7 977€ 58€ 39 692€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
38 735 € 19 849 € 20 038 € 29 087 € 52 884 € 15 901 € 8 585 € 7 399 € 8 887 € 3 258 € 19 375 €
072
B.V.1.
Peniaze
19 347€ 19 849€ 20 038€ 29 087€ 9 451€ 15 901€ 8 585€ 7 399€ 8 887€ 3 258€ 19 375€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 388€ 43 433€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
42 589 € 42 781 € 49 629 € 25 746 € 26 726 € 13 821 € 26 003 € 19 467 € 31 331 € 26 640 € 23 197 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
19€ 113€ 776€ 10€ 526€ 505€ 32€ 494€ 39€ 611€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 975€ 3 179€ 3 238€ 2 934€ 4 086€ 2 156€ 3 759€ 2 512€ 2 483€ 8 141€ 10 367€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
38 595€ 39 489€ 45 615€ 22 802€ 22 114€ 11 665€ 21 739€ 16 923€ 28 354€ 18 460€ 12 219€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 858 570 € 3 531 692 € 3 451 198 € 3 510 327 € 3 154 383 € 4 400 007 € 4 733 651 € 3 610 330 € 4 028 429 € 4 392 389 € 4 094 366 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
834 786 € 789 737 € 650 554 € 554 453 € 411 361 € 1 307 855 € 1 206 084 € 437 960 € 971 948 € 922 651 € 978 887 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
41 265 € 41 265 € 41 265 € 41 265 € 41 265 € 41 265 € 41 265 € 41 265 € 691 265 € 691 265 € 691 265 €
082
A.I.1
Základné imanie
41 265€ 41 265€ 41 265€ 41 265€ 41 265€ 41 265€ 41 265€ 41 265€ 691 265€ 691 265€ 691 265€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 1 000 008€ 1 000 008€ 8€ 8€ 8€ 8€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 127 € 4 127 € 4 127 € 69 126 € 69 126 € 69 126 € 69 126 € 69 126 € 69 126 € 69 126 € 69 126 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 127€ 4 127€ 4 127€ 69 126€ 69 126€ 69 126€ 69 126€ 69 126€ 69 126€ 69 126€ 69 126€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
640 831 € 503 383 € 348 368 € 300 963 € 197 456 € 95 685 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
640 831€ 503 383€ 348 368€ 300 963€ 197 456€ 95 685€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
148 555 € 240 954 € 256 786 € 143 091 € 103 506 € 101 771 € 95 685 € 327 561 € 211 549 € 162 252 € 218 488 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 023 784 € 2 741 955 € 2 800 061 € 2 955 064 € 2 743 022 € 3 092 152 € 3 527 567 € 3 170 897 € 3 041 593 € 3 400 744 € 3 039 027 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
55 707 € 22 390 € 30 860 € 29 928 € 19 908 € 35 805 € 70 977 € 65 857 € 33 344 € 34 451 € 35 852 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 750€ 5 069€ 3 980€ 2 953€ 2 325€ 2 024€ 1 680€ 1 440€ 1 328€ 1 522€ 1 271€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 956€ 10 473€ 20 032€ 20 220€ 10 245€ 26 489€ 62 005€ 56 910€ 24 385€ 24 340€ 24 465€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
7 001€ 6 848€ 6 848€ 6 755€ 7 338€ 7 292€ 7 292€ 7 507€ 7 631€ 8 589€ 10 116€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
498 390€ 389 000€ 497 000€ 152 500€ 355 900€ 559 300€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 065 837 € 1 757 134 € 1 850 553 € 2 401 063 € 2 161 707 € 1 671 465 € 1 923 212 € 2 288 362 € 2 699 037 € 2 463 180 € 2 016 608 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 817 385 € 1 681 036 € 1 728 950 € 2 312 778 € 2 083 538 € 1 554 035 € 1 799 090 € 1 505 726 € 2 380 356 € 2 014 668 € 1 627 307 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 817 385€ 1 681 036€ 1 728 950€ 2 312 778€ 2 083 538€ 1 554 035€ 1 799 090€ 1 505 726€ 2 380 356€ 2 014 668€ 1 627 307€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
673 000€ 217 252€ 396 041€ 338 460€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 502€ 32 857€ 30 266€ 25 317€ 23 319€ 28 533€ 22 535€ 21 650€ 17 831€ 16 635€ 17 033€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 065€ 21 764€ 20 146€ 16 491€ 15 902€ 18 709€ 15 024€ 14 032€ 11 559€ 10 755€ 11 147€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 098€ 10 879€ 56 998€ 35 888€ 17 852€ 42 912€ 46 276€ 46 866€ 40 418€ 1 510€ 8 416€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
199 787€ 10 598€ 14 193€ 10 589€ 21 096€ 27 276€ 40 287€ 27 088€ 31 621€ 23 571€ 14 245€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 685 € 10 860 € 8 014 € 3 051 € 2 107 € 2 690 € 14 487 € 12 160 € 12 324 € 10 720 € 10 005 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 204€ 9 379€ 6 533€ 1 570€ 626€ 1 209€ 10 619€ 10 292€ 8 456€ 10 720€ 10 005€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 481€ 1 481€ 1 481€ 1 481€ 1 481€ 1 481€ 3 868€ 1 868€ 3 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
390 165€ 562 571€ 413 634€ 368 522€ 203 400€ 822 892€ 1 518 891€ 804 518€ 296 888€ 892 393€ 976 562€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
583 € 810 € 1 473 € 14 888 € 68 994 € 76 452 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
583€ 810€ 1 473€ 3 158€ 3 781€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 888€ 65 836€ 72 671€