Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

i - center, spol. s r.o.,

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 741 256€ 9 014 908€ 8 672 368€ 7 786 898€ 6 969 717€ 6 640 446€ 6 738 617€ 8 377 071€ 7 762 028€ 6 697 529€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 838 858 € 9 105 220 € 8 716 249 € 7 822 355 € 7 056 727 € 6 702 302 € 6 776 798 € 8 420 785 € 7 806 770 € 6 735 826 € 6 742 337 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 733 369€ 9 006 063€ 8 664 139€ 7 779 177€ 6 963 108€ 6 624 777€ 6 732 793€ 8 370 355€ 7 753 907€ 6 693 505€ 6 673 680€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 887€ 8 845€ 8 229€ 7 721€ 6 609€ 15 669€ 5 824€ 6 716€ 8 121€ 4 024€ 3 926€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
908€ 1 301€ 1 006€ 925€ 1 153€ 1 299€ 1 156€ 1 461€ 2 249€ 2 229€ 1 879€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
33 594€ 62 461€ 7 500€ 8 357€ 53 974€ 38 545€ 10 109€ 5 219€ 3 177€ 10 769€ 4 917€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
63 100€ 26 550€ 35 375€ 26 175€ 31 883€ 22 012€ 26 916€ 37 034€ 39 316€ 25 299€ 57 935€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 592 356 € 8 769 537 € 8 362 057 € 7 616 358 € 6 898 325 € 6 540 006 € 6 622 866 € 7 972 130 € 7 506 974 € 6 507 673 € 6 409 274 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 349 357€ 7 633 705€ 7 364 602€ 6 654 878€ 5 917 296€ 5 671 366€ 5 740 095€ 6 954 268€ 6 594 220€ 5 649 131€ 5 552 950€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
71 745€ 92 912€ 66 754€ 75 560€ 63 838€ 55 625€ 67 794€ 72 999€ 73 034€ 79 551€ 81 716€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-12 366€ -29 454€ -1 090€ -4 407€ -11 386€
14
D.
Služby
325 407€ 175 795€ 152 725€ 116 952€ 151 729€ 143 371€ 147 914€ 265 996€ 205 834€ 183 496€ 211 766€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
675 404 € 687 145 € 650 748 € 579 122 € 560 090 € 498 397 € 471 977 € 477 754 € 407 487 € 373 079 € 365 586 €
16
E.1.
Mzdové náklady
481 784€ 493 638€ 468 139€ 412 592€ 396 101€ 352 736€ 336 116€ 339 648€ 288 336€ 263 850€ 258 351€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
167 336€ 173 494€ 164 564€ 145 656€ 142 130€ 125 193€ 118 344€ 120 996€ 103 775€ 95 066€ 91 275€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 284€ 20 013€ 18 045€ 20 874€ 21 859€ 20 468€ 17 517€ 17 110€ 15 376€ 14 163€ 15 960€
20
F.
Dane a poplatky
17 493€ 14 542€ 15 450€ 17 296€ 12 268€ 12 744€ 16 562€ 13 064€ 13 383€ 12 604€ 14 542€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
99 234€ 99 030€ 99 273€ 113 656€ 128 329€ 130 890€ 152 321€ 134 444€ 127 641€ 137 239€ 126 898€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 234€ 99 030€ 99 273€ 113 656€ 128 329€ 130 890€ 152 321€ 134 444€ 127 641€ 137 239€ 126 898€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
41 987€ 67 556€ 8 638€ 9 659€ 52 563€ 45 967€ 9 693€ 13 619€ 6 572€ 14 864€ 12 372€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 455€ -12 052€ -7 119€ 37 719€ 10 587€ -3 270€ 6 192€ 22 318€ 67 444€ 37 542€ 24 581€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 184€ 10 904€ 10 986€ 11 516€ 13 991€ 14 370€ 11 408€ 22 075€ 11 359€ 20 167€ 30 249€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
246 502 € 335 683 € 354 192 € 205 997 € 158 402 € 162 296 € 153 932 € 448 655 € 299 796 € 228 153 € 333 063 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
995 655 € 1 113 797 € 1 089 293 € 940 433 € 850 373 € 800 837 € 785 060 € 1 089 676 € 891 189 € 787 580 € 844 439 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
56 787 € 28 800 € 28 218 € 23 659 € 32 631 € 37 968 € 31 570 € 24 506 € 24 996 € 29 893 € 42 433 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 815 € 17 340 € 15 574 € 12 535 € 24 075 € 29 234 € 19 832 € 12 110 € 14 534 € 19 940 € 22 338 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 815€ 17 340€ 15 574€ 12 535€ 24 075€ 29 234€ 19 832€ 12 110€ 14 534€ 19 940€ 22 338€
52
O.
Kurzové straty
3€ 12€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 972€ 11 460€ 12 644€ 11 124€ 8 556€ 8 734€ 11 738€ 12 396€ 10 459€ 9 941€ 20 088€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-56 787 € -28 800 € -28 218 € -23 659 € -32 631 € -37 968 € -31 570 € -24 506 € -24 996 € -29 893 € -42 433 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
189 715 € 306 883 € 325 974 € 182 338 € 125 771 € 124 328 € 122 362 € 424 149 € 274 800 € 198 260 € 290 630 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
41 160 € 65 929 € 69 188 € 39 247 € 22 265 € 22 557 € 26 677 € 96 588 € 63 251 € 36 008 € 72 142 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
41 007€ 65 929€ 69 095€ 39 830€ 22 219€ 22 557€ 26 892€ 96 713€ 64 209€ 37 535€ 72 579€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
153€ 93€ -583€ 46€ -215€ -125€ -958€ -1 527€ -437€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
148 555 € 240 954 € 256 786 € 143 091 € 103 506 € 101 771 € 95 685 € 327 561 € 211 549 € 162 252 € 218 488 €