Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AVON Cosmetics, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 171 513€ 31 945 156€ 31 450 210€ 31 432 223€ 31 040 330€ 30 343 824€ 29 230 443€ 27 912 107€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
27 265 348 € 32 072 613 € 31 590 520 € 31 548 373 € 31 149 988 € 30 484 551 € 29 339 237 € 28 011 081 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26 868 533€ 31 441 513€ 30 904 131€ 30 844 579€ 30 520 883€ 29 922 753€ 28 715 072€ 27 545 195€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
302 980€ 503 643€ 546 079€ 587 644€ 519 447€ 421 071€ 515 371€ 366 912€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 156€ 11 667€ 8 858€ 3 396€ 2 167€ 18 193€ 8 500€ 3 917€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
87 679€ 115 790€ 131 452€ 112 754€ 107 491€ 122 534€ 100 294€ 95 057€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 874 672 € 31 244 322 € 30 501 312 € 26 149 664 € 26 120 106 € 25 700 054 € 25 081 311 € 24 812 937 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 371 577€ 18 217 145€ 16 224 217€ 9 096 076€ 9 249 370€ 8 815 031€ 8 756 852€ 8 825 357€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 702 341€ 1 880 838€ 1 887 551€ 1 854 475€ 1 674 138€ 1 866 779€ 1 864 450€ 2 099 716€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-9 901€ 996€ 4 544€ -45 123€ 50 937€
14
D.
Služby
10 092 732€ 10 317 835€ 11 565 605€ 14 307 082€ 14 259 917€ 14 011 395€ 13 307 330€ 12 804 734€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
478 643 € 605 264 € 548 709 € 610 957 € 704 467 € 663 350 € 825 453 € 789 713 €
16
E.1.
Mzdové náklady
354 783€ 456 259€ 401 996€ 439 513€ 500 494€ 463 356€ 599 281€ 568 230€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
116 551€ 140 863€ 137 636€ 162 388€ 156 323€ 159 948€ 195 683€ 197 170€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 309€ 8 142€ 9 077€ 9 056€ 47 650€ 40 046€ 30 489€ 24 313€
20
F.
Dane a poplatky
93 508€ 96 340€ 115 613€ 142 409€ 42 153€ 12 688€ 14 054€ 13 108€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 037€ 5 860€ 20 895€ 32 924€ 41 958€ 64 169€ 47 402€ 48 947€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 037€ 5 860€ 20 895€ 32 924€ 41 958€ 64 169€ 47 402€ 48 947€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 444€ 900€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
125 437€ 11 106€ 16 748€ -19 527€ 74 827€ 119 214€ 140 799€ 123 522€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 298€ 108 938€ 114 986€ 169 491€ 22 339€ 147 428€ 124 971€ 107 840€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
390 676 € 828 291 € 1 089 208 € 5 398 709 € 5 029 882 € 4 784 497 € 4 257 926 € 3 198 144 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 014 764 € 1 528 342 € 1 768 293 € 6 219 713 € 5 805 968 € 5 650 619 € 5 301 811 € 4 182 300 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
57 597 € 59 204 € 5 895 € 17 225 € 22 655 € 23 901 € 14 836 € 34 953 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 305 € 21 074 € 9 180 € 7 776 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 305€ 21 074€ 9 180€ 7 600€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
176€
42
XII.
Kurzové zisky
57 597€ 59 204€ 5 895€ 17 225€ 20 350€ 2 827€ 5 656€ 27 177€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
127 576 € 153 079 € 90 574 € 132 478 € 100 053 € 93 341 € 89 290 € 80 012 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
47 779€ 65 182€ 2 723€ 24 084€ 33 442€ 17 349€ 17 362€ 10 733€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79 797€ 87 897€ 87 851€ 108 394€ 66 611€ 75 992€ 71 928€ 69 279€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-69 979 € -93 875 € -84 679 € -115 253 € -77 398 € -69 440 € -74 454 € -45 059 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
320 697 € 734 416 € 1 004 529 € 5 283 456 € 4 952 484 € 4 715 057 € 4 183 472 € 3 153 085 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
128 397 € 213 303 € 275 722 € 1 172 984 € 1 169 632 € 1 119 521 € 1 033 534 € 850 277 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
158 271€ 223 065€ 240 102€ 1 136 530€ 1 253 304€ 1 164 051€ 997 977€ 812 041€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-29 874€ -9 762€ 35 620€ 36 454€ -83 672€ -44 530€ 35 557€ 38 236€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
192 300 € 521 113 € 728 807 € 4 110 472 € 3 782 852 € 3 595 536 € 3 149 938 € 2 302 808 €