Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Express One Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
30 234 007€ 24 336 335€ 20 126 353€ 16 280 985€ 8 614 727€ 10 512 786€ 11 537 921€ 10 668 844€ 9 574 230€ 8 876 912€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 307 564 € 24 425 834 € 20 182 873 € 16 343 562 € 8 662 539 € 10 579 986 € 11 610 280 € 10 805 354 € 9 620 049 € 8 907 328 € 7 738 723 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 674€ 25 647€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
30 234 007€ 24 336 335€ 20 126 353€ 16 280 985€ 8 614 727€ 10 512 786€ 11 537 921€ 10 668 844€ 9 574 230€ 8 873 238€ 7 677 972€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 268€ 250€ 2 205€ 223€ 75€ 339€ 1 005€ 96€ 6 482€ 16 834€ 29€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
71 289€ 89 249€ 54 315€ 62 354€ 47 737€ 66 861€ 71 354€ 136 414€ 39 337€ 13 582€ 35 075€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
27 411 471 € 21 769 889 € 18 107 361 € 15 034 001 € 8 362 472 € 9 423 061 € 10 575 962 € 9 913 431 € 8 934 418 € 8 055 124 € 7 096 173 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 871€ 31 792€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
100 582€ 80 903€ 59 908€ 58 106€ 43 279€ 25 840€ 37 647€ 35 126€ 27 780€ 54 679€ 90 729€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
26 357 182€ 20 730 924€ 17 115 175€ 14 136 760€ 7 111 631€ 8 437 912€ 9 744 747€ 9 220 128€ 8 261 155€ 7 330 721€ 6 282 412€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
848 212 € 756 224 € 707 365 € 663 135 € 573 179 € 560 850 € 546 334 € 529 287 € 536 486 € 519 753 € 532 897 €
16
E.1.
Mzdové náklady
603 585€ 545 509€ 511 594€ 479 455€ 419 125€ 409 482€ 390 430€ 387 243€ 405 930€ 372 330€ 386 019€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
213 070€ 189 491€ 172 190€ 164 100€ 145 655€ 140 891€ 139 494€ 129 069€ 130 220€ 124 674€ 128 792€
19
E.4.
Sociálne náklady
31 557€ 21 224€ 23 581€ 19 580€ 8 399€ 10 477€ 16 410€ 12 975€ 336€ 22 749€ 18 086€
20
F.
Dane a poplatky
3 697€ 2 900€ 2 312€ 3 539€ 4 784€ 2 976€ 5 178€ 3 715€ 4 740€ 5 435€ 2 950€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
62 893€ 57 824€ 57 795€ 45 403€ 32 538€ 26 843€ 21 865€ 19 389€ 18 661€ 28 442€ 30 438€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
62 893€ 57 824€ 57 795€ 45 403€ 32 538€ 26 843€ 21 865€ 19 389€ 18 661€ 28 442€ 30 438€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
610€ 109€ 671€ 1 403€ 16 813€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-200 855€ -9 764€ -11 503€ -30 096€ -50 711€ 172 904€ 23 901€ 3 577€ 27 455€ 12 850€ 31 467€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
239 760€ 150 268€ 176 309€ 157 045€ 647 772€ 195 065€ 194 887€ 102 209€ 58 141€ 83 560€ 93 488€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 896 093 € 2 655 945 € 2 075 512 € 1 309 561 € 300 067 € 1 156 925 € 1 034 318 € 891 923 € 685 631 € 852 204 € 642 550 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 776 243 € 3 524 508 € 2 951 270 € 2 086 119 € 1 459 817 € 2 049 034 € 1 755 527 € 1 413 590 € 1 285 295 € 1 488 641 € 1 298 686 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
114 275 € 98 283 € 69 945 € 70 202 € 37 022 € 83 330 € 60 289 € 11 842 € 24 267 € 14 198 € 16 559 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 481 € 3 446 € 41 € 40 € 38 € 37 € 19 € 187 € 645 € 1 185 € 1 093 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
25 481€ 546€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 446€ 41€ 40€ 38€ 37€ 19€ 187€ 99€ 1 185€ 1 093€
42
XII.
Kurzové zisky
88 786€ 94 831€ 69 895€ 70 157€ 36 984€ 83 293€ 60 270€ 11 655€ 23 622€ 13 013€ 15 466€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 6€ 9€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
177 306 € 184 940 € 97 669 € 146 933 € 97 340 € 152 854 € 127 536 € 108 037 € 75 507 € 61 132 € 56 135 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
370 € 70 € 55 € 95 € 285 € 236 € 180 € 267 € 447 € 585 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
370€ 70€ 55€ 95€ 285€ 236€ 180€ 267€ 447€ 585€
52
O.
Kurzové straty
96 044€ 105 101€ 39 400€ 111 793€ 53 773€ 97 152€ 65 463€ 66 999€ 44 297€ 39 188€ 37 964€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 892€ 79 769€ 58 214€ 35 045€ 43 282€ 55 466€ 61 893€ 40 771€ 30 763€ 21 359€ 18 171€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-63 031 € -86 657 € -27 724 € -76 731 € -60 318 € -69 524 € -67 247 € -96 195 € -51 240 € -46 934 € -39 576 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 833 062 € 2 569 288 € 2 047 788 € 1 232 830 € 239 749 € 1 087 401 € 967 071 € 795 728 € 634 391 € 805 270 € 602 974 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
633 114 € 560 865 € 459 246 € 283 195 € 187 372 € 280 887 € 246 592 € 203 328 € 152 351 € 198 479 € 154 726 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
597 712€ 563 429€ 462 700€ 270 994€ 185 236€ 310 037€ 242 754€ 195 437€ 140 701€ 202 040€ 166 143€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
35 402€ -2 564€ -3 454€ 12 201€ 2 136€ -29 150€ 3 838€ 7 891€ 11 650€ -3 561€ -11 417€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 199 948 € 2 008 423 € 1 588 542 € 949 635 € 52 377 € 806 514 € 720 479 € 592 400 € 482 040 € 606 791 € 448 248 €