Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ISS Facility Services spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 272 926 € 28 231 204 € 34 643 232 € 34 643 232 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
24 434 692 € 29 210 303 € 33 614 177 € 34 642 239 € 32 011 329 € 32 888 774 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 370 307 € 1 638 915 € 1 613 557 € 1 455 092 € 1 415 762 € 1 133 142 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 902 619 € 26 592 289 € 31 576 790 € 32 819 581 € 30 390 038 € 31 495 454 €
07
V.
Aktivácia
8 381 € 11 501 € 13 087 € 11 138 € 10 986 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 150 € 122 891 € 6 623 € 5 771 € 8 597 € 10 522 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
160 616 € 847 827 € 405 706 € 348 708 € 185 794 € 238 670 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 752 044 € 29 159 467 € 33 625 282 € 33 612 811 € 31 176 869 € 33 028 037 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
898 453 € 1 089 201 € 1 164 371 € 1 100 376 € 1 107 783 € 923 324 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 220 098 € 1 333 722 € 1 561 874 € 1 604 146 € 1 492 045 € 1 803 173 €
14
D.
Služby
9 164 156 € 10 300 136 € 11 784 309 € 12 502 068 € 11 267 914 € 11 536 758 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
13 294 385 € 15 437 102 € 18 523 138 € 18 079 860 € 16 615 298 € 17 452 641 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 706 088 € 11 398 785 € 13 457 733 € 13 207 072 € 12 047 713 € 12 748 048 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 057 338 € 3 431 675 € 4 368 458 € 4 217 343 € 4 026 570 € 4 147 701 €
19
E.4.
Sociálne náklady
530 959 € 606 642 € 696 947 € 655 445 € 541 015 € 556 892 €
20
F.
Dane a poplatky
8 556 € 3 904 € 2 846 € 2 956 € 3 560 € 39 944 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86 218 € 142 761 € 175 834 € 163 934 € 590 071 € 1 116 352 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86 218 € 142 761 € 175 834 € 163 934 € 590 071 € 1 116 352 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 695 € 14 172 € 6 546 € 2 942 € 470 € 646 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-34 347 € 33 005 € 158 078 € 10 949 € 10 447 € 23 639 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
110 830 € 805 464 € 248 286 € 145 580 € 89 281 € 131 560 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-317 352 € 50 836 € -11 105 € 1 029 428 € 834 460 € -139 263 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
12 990 219 € 15 516 526 € 18 691 294 € 19 081 170 € 17 949 196 € 18 376 327 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 264 € 2 279 € 532 € 993 € 776 € 3 441 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 813 € 2 279 € 532 € 910 € 486 € 135 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5 813 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 279 € 532 € 910 € 486 € 135 €
42
XII.
Kurzové zisky
451 € 83 € 290 € 3 306 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
84 072 € 78 695 € 63 179 € 47 978 € 135 433 € 212 797 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
70 611 € 63 227 € 36 492 € 31 858 € 115 065 € 188 165 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
70 611 € 62 514 € 36 416 € 31 780 € 115 033 € 0 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
713 € 76 € 78 € 32 € 188 165 €
52
O.
Kurzové straty
1 247 € 2 730 € 3 711 € 1 429 € 1 172 € 2 430 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 214 € 12 738 € 22 976 € 14 691 € 19 196 € 22 202 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-77 808 € -76 416 € -62 647 € -46 985 € -134 657 € -209 356 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-395 160 € -25 580 € -73 752 € 982 443 € 699 803 € -348 619 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-52 621 € 290 439 € 162 759 € 250 090 € 260 688 € 150 379 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
137 620 € 217 177 € 398 872 € 217 610 € 177 082 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-52 621 € 152 819 € -54 418 € -148 782 € 43 078 € -26 703 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-342 539 € -316 019 € -236 511 € 732 353 € 439 115 € -498 998 €