Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 584 463 € 1 609 822 € 1 886 666 € 1 739 355 € 739 195 € 502 665 € 458 624 € 454 204 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
235 514 € 240 373 € 177 468 € 160 496 € 187 436 € 186 094 € 196 122 € 216 802 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 4 739 € 11 851 €
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 4 739€ 11 851€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
235 514 € 240 373 € 177 468 € 155 757 € 175 585 € 186 094 € 196 122 € 216 802 €
012
A.II.1
Pozemky
37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€ 37 515€
013
A.II.2
Stavby
120 875€ 140 496€ 93 766€ 108 042€ 122 803€ 138 078€ 153 394€ 168 710€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 124€ 50 970€ 46 187€ 10 200€ 15 267€ 10 501€ 5 213€ 10 577€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 392€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 346 999 € 1 367 366 € 1 707 009 € 1 575 801 € 548 807 € 314 599 € 260 062 € 235 262 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 424 € 2 765 € 12 € 3 478 € 5 389 € 1 952 € 5 184 € 3 244 €
032
B.I.1
Materiál
3 424€ 2 765€ 12€ 3 478€ 991€ 1 952€ 5 184€ 3 244€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
4 398€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 320 € 3 098 € 1 876 € 654 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 320€ 3 098€ 1 876€ 654€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 328 492 € 1 336 439 € 1 676 719 € 1 487 733 € 529 555 € 229 433 € 175 353 € 130 658 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 318 265€ 1 307 397€ 1 647 476€ 1 483 486€ 529 350€ 227 376€ 175 155€ 121 810€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
10 227€ 12 908€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 134€ 23 743€ 4 247€ 1 620€ 8 702€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 000€ 5 500€ 205€ 437€ 198€ 146€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 763 € 25 064 € 28 402 € 83 936 € 13 863 € 83 214 € 79 525 € 101 360 €
056
B.IV.1
Peniaze
939€ 1 212€ 5 031€ 2 021€ 2 264€ 2 095€ 29 878€ 5 929€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 824€ 23 852€ 23 371€ 81 915€ 11 599€ 81 119€ 49 647€ 95 431€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 950 € 2 083 € 2 189 € 3 058 € 2 952 € 1 972 € 2 440 € 2 140 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 950€ 2 083€ 2 189€ 3 058€ 2 952€ 1 972€ 2 440€ 2 140€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 584 463 € 1 609 822 € 1 886 666 € 1 739 355 € 739 195 € 502 665 € 458 624 € 454 204 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
190 630 € 164 936 € 228 866 € 182 117 € 125 998 € 169 097 € 171 736 € 157 860 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
12 146 € 12 146 € 12 146 € 12 146 € 12 146 € 12 146 € 12 146 € 12 146 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€ 12 146€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
12 401 € 12 401 € 12 401 € 12 401 € 12 401 € 12 401 € 12 401 € 12 401 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€ 11 737€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
159 443 € 133 749 € 197 679 € 150 930 € 94 811 € 137 910 € 140 549 € 126 673 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 393 833 € 1 444 886 € 1 657 800 € 1 557 238 € 613 197 € 333 568 € 286 888 € 296 344 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
19 964 € 16 296 € 44 425 € 80 125 € 75 € 55 € 114 € 105 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 936€ 1 936€ 75€ 55€ 114€ 105€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
18 028€ 14 360€ 44 425€ 80 125€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 148 € 7 720 € 7 216 € 6 751 € 6 738 € 7 452 € 7 206 € 6 374 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 148€ 7 720€ 7 216€ 6 751€ 6 036€ 5 343€ 4 755€ 4 147€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
702€ 2 109€ 2 451€ 2 227€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 365 721 € 1 420 870 € 1 606 159 € 1 470 362 € 606 384 € 326 061 € 279 568 € 289 865 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 201 909€ 1 207 370€ 1 454 696€ 1 284 416€ 417 954€ 208 188€ 127 306€ 104 229€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 159€ 11 246€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
141 582€ 204 815€ 142 680€ 184 452€ 117 269€ 105 332€ 128 535€ 168 308€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 783€ 2 908€ 3 316€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 314€ 4 031€ 3 759€ 7 136€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 811€ 1 746€ 1 708€ 1 494€ 64 025€ 12 541€ 10 964€ 6 022€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
322€ 11 604€ 60€