Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 371 484€ 13 254 817€ 7 387 544€ 6 747 839€ 6 073 968€ 5 857 170€ 5 547 063€ 5 505 562€ 6 205 270€ 6 256 228€ 8 720 870€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 741 702€ 9 012 974€ 4 230 966€ 4 059 493€ 3 635 507€ 3 454 184€ 3 214 621€ 3 332 805€ 3 901 120€ 3 627 889€ 4 914 348€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 629 782 € 4 241 843 € 3 156 578 € 2 688 346 € 2 438 461 € 2 402 986 € 2 332 442 € 2 172 757 € 2 304 150 € 2 628 339 € 3 806 522 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 991 198 € 4 867 941 € 4 775 479 € 5 107 525 € 4 951 403 € 4 767 028 € 4 812 683 € 5 886 856 € 6 558 957 € 7 199 391 € 9 875 700 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 954 057€ 4 831 402€ 4 649 978€ 5 082 203€ 4 937 731€ 4 856 984€ 4 964 727€ 5 742 616€ 6 398 586€ 7 653 246€ 10 105 318€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
35 858€ 36 539€ 120 426€ 12 903€ 6 531€ -101 431€ -152 140€ 138 802€ 138 720€ -463 812€ -229 618€
07
II.3
Aktivácia
1 283€ 0€ 5 075€ 12 419€ 7 141€ 11 475€ 96€ 5 438€ 21 651€ 9 957€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 275 972 € 4 325 782 € 3 403 840 € 3 315 183 € 3 291 748 € 3 096 633 € 3 437 966 € 4 581 987 € 5 565 942 € 5 320 225 € 6 709 386 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 097 100€ 2 013 372€ 1 888 531€ 1 925 098€ 1 891 699€ 1 842 423€ 2 009 391€ 2 591 105€ 2 731 137€ 2 716 660€ 3 683 758€
10
B.2
Služby
2 131 634€ 2 317 754€ 1 532 930€ 1 418 464€ 1 373 685€ 1 271 209€ 1 428 575€ 1 990 882€ 2 834 805€ 2 603 565€ 3 025 628€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 345 008 € 4 784 002 € 4 528 217 € 4 480 688 € 4 098 116 € 4 073 381 € 3 707 159 € 3 477 626 € 3 297 165 € 4 507 505 € 6 972 836 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 405 564 € 1 995 367 € 1 726 636 € 1 666 767 € 1 627 333 € 1 667 680 € 1 637 224 € 1 722 654 € 1 807 346 € 1 888 313 € 2 308 908 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 546 887€ 1 299 846€ 1 100 002€ 1 079 827€ 1 066 218€ 1 073 767€ 1 057 444€ 1 134 192€ 1 265 102€ 1 321 637€ 1 650 395€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
131 043€ 118 117€ 106 559€ 102 976€ 77 472€ 130 380€ 98 330€ 99 464€ 29 228€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
599 617€ 514 137€ 438 829€ 423 755€ 406 393€ 380 690€ 404 228€ 421 738€ 442 959€ 449 285€ 558 590€
16
C.4
Sociálne náklady
128 017€ 63 267€ 81 246€ 60 209€ 77 250€ 82 843€ 77 222€ 67 260€ 70 057€ 117 391€ 99 923€
17
D
Dane a poplatky
25 711€ 22 701€ 21 626€ 21 340€ 18 765€ 20 110€ 23 820€ 22 381€ 31 750€ 31 951€ 34 405€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
408 116€ 405 520€ 400 960€ 414 778€ 452 841€ 481 717€ 557 124€ 734 164€ 753 501€ 742 373€ 769 538€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
367 810€ 172 390€ 145 430€ 161 533€ 203 787€ 167 172€ 188 631€ 215 573€ 196 648€ 452 207€ 73 011€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
344 885€ 168 205€ 167 321€ 140 925€ 209 973€ 140 205€ 147 143€ 173 803€ 186 866€ 602 358€ 88 603€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-24 427€ 31 049€ 4 810€ -86 155€ 31 906€ 29 018€ 33 097€ 188 361€ 4 175€ -597€ 110€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
169 920€ 38 664€ 60 320€ 83 005€ 176 318€ 110 277€ 88 105€ 152 682€ 42 963€ 63 625€ 239 785€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
162 673€ 453 622€ 523 218€ 404 128€ 528 415€ 520 233€ 414 462€ 527 213€ 86 691€ 547 149€ 710 899€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 560 216 € 1 918 592 € 1 889 396 € 2 163 443 € 1 608 988 € 1 491 867 € 1 171 025 € 477 305 € 666 447 € 1 211 790 € 3 373 169 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
38
X.
Výnosové úroky
4 285€ 11 086€ 3 102€ 3 689€ 1 030€ 1 808€ 4 254€ 26€ 2 974€ 936€ 79 447€
39
N
Nákladové úroky
0€ 9 051€ 46 666€ 57 547€ 33 754€ 28 706€ 12 722€
40
XI.
Kurzové zisky
423€ 29€ 1€ 1€ 25€ 10€ 12€ 177€
41
O
Kurzové straty
6 658€ 171€ 72€ 241€ 170€ 182€ 128€ 71€ 117€ 41€ 332€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 4€ 1€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 920€ 3 746€ 3 641€ 4 464€ 3 747€ 3 517€ 3 943€ 3 854€ 5 448€ 47 023€ 51 878€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 869 € 7 198 € -610 € -1 014 € -2 885 € -10 916 € -46 483 € -61 435 € -36 341 € -74 821 € 14 696 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 554 347 € 1 925 790 € 1 888 786 € 2 162 429 € 1 606 103 € 1 480 951 € 1 124 542 € 415 870 € 630 106 € 1 136 969 € 3 387 865 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
372 400 € 453 059 € 445 935 € 519 933 € 412 470 € 364 628 € 318 178 € 77 690 € 162 565 € 250 557 € 665 897 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
296 722€ 416 162€ 464 435€ 454 406€ 420 754€ 387 791€ 286 592€ 136 568€ 64 042€ 243 644€ 673 252€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
75 678€ 36 897€ -18 500€ 65 527€ -8 284€ -23 163€ 31 586€ -58 878€ 98 523€ 6 913€ -7 355€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 181 947 € 1 472 731 € 1 442 851 € 1 642 496 € 1 193 633 € 1 116 323 € 806 364 € 338 180 € 467 541 € 886 412 € 2 721 968 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 554 347 € 1 925 790 € 1 888 786 € 2 162 429 € 1 606 103 € 1 480 951 € 1 124 542 € 415 870 € 630 106 € 1 136 969 € 3 387 865 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 181 947 € 1 472 731 € 1 442 851 € 1 642 496 € 1 193 633 € 1 116 323 € 806 364 € 338 180 € 467 541 € 886 412 € 2 721 968 €