Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 401 765€ 17 325 541€ 18 086 219€ 12 037 522€ 11 830 042€ 11 406 508€ 10 903 480€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 643 667 € 17 900 412 € 18 333 812 € 12 368 773 € 12 099 902 € 11 405 476 € 10 901 647 € 10 636 482 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 438 899€ 12 371 484€ 13 254 817€ 7 387 544€ 6 747 839€ 6 073 968€ 5 857 170€ 5 547 063€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 370 704€ 4 671 063€ 4 650 312€ 4 515 339€ 4 957 103€ 4 828 167€ 4 773 670€ 4 938 380€
05
III.
Tržby z predaja služieb
592 162€ 282 994€ 181 090€ 134 639€ 125 100€ 109 564€ 83 314€ 26 347€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-28 603€ 35 858€ 36 539€ 120 426€ 12 903€ 6 531€ -101 431€ -152 140€
07
V.
Aktivácia
3 875€ 1 283€ 0€ 5 075€ 12 419€ 7 141€ 11 475€ 96€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
161 518€ 367 810€ 172 390€ 145 430€ 161 533€ 203 787€ 167 172€ 188 631€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
105 112€ 169 920€ 38 664€ 60 320€ 83 005€ 176 318€ 110 277€ 88 105€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 399 412 € 16 340 196 € 16 415 220 € 10 479 377 € 9 936 459 € 9 796 488 € 9 409 780 € 9 465 457 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 096 742€ 8 741 702€ 9 012 974€ 4 230 966€ 4 059 493€ 3 635 507€ 3 454 184€ 3 197 036€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 877 783€ 2 097 100€ 2 013 372€ 1 888 531€ 1 925 098€ 1 891 699€ 1 842 423€ 1 947 368€
13
C.
Opravné položky k zásobám
54 386€ 47 238€ -5 344€ -17 621€ -28 379€ 26 364€ -16 999€ 79 608€
14
D.
Služby
2 051 983€ 2 131 634€ 2 317 754€ 1 532 930€ 1 418 464€ 1 373 685€ 1 271 209€ 1 428 575€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 304 976 € 2 405 564 € 1 995 367 € 1 726 636 € 1 666 767 € 1 627 333 € 1 667 680 € 1 637 224 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 466 620€ 1 546 887€ 1 299 846€ 1 100 002€ 1 079 827€ 1 066 218€ 1 073 767€ 1 057 444€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
156 831€ 131 043€ 118 117€ 106 559€ 102 976€ 77 472€ 130 380€ 98 330€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
583 806€ 599 617€ 514 137€ 438 829€ 423 755€ 406 393€ 380 690€ 404 228€
19
E.4.
Sociálne náklady
97 719€ 128 017€ 63 267€ 81 246€ 60 209€ 77 250€ 82 843€ 77 222€
20
F.
Dane a poplatky
34 170€ 25 711€ 22 701€ 21 626€ 21 340€ 18 765€ 20 110€ 23 820€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
482 005€ 408 116€ 405 520€ 400 960€ 414 778€ 452 841€ 481 717€ 557 124€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
438 528€ 408 116€ 405 520€ 400 960€ 414 778€ 452 841€ 481 717€ 557 124€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
43 477€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
109 409€ 344 885€ 168 205€ 167 321€ 140 925€ 209 973€ 140 205€ 147 143€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
16 644€ -24 427€ 31 049€ 4 810€ -86 155€ 31 906€ 29 018€ 33 097€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
371 314€ 162 673€ 453 622€ 523 218€ 404 128€ 528 415€ 520 233€ 414 462€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 244 255 € 1 560 216 € 1 918 592 € 1 889 396 € 2 163 443 € 1 608 988 € 1 491 867 € 1 171 025 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 296 143 € 4 345 008 € 4 784 002 € 4 528 217 € 4 480 688 € 4 098 116 € 4 073 381 € 3 707 159 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 463 € 4 709 € 11 115 € 3 103 € 3 691 € 1 032 € 1 834 € 4 254 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 364 € 4 285 € 11 086 € 3 102 € 3 689 € 1 030 € 1 808 € 4 254 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5 364€ 4 285€ 11 086€ 3 102€ 3 683€ 1 018€ 1 794€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 12€ 14€ 4 254€
42
XII.
Kurzové zisky
4 099€ 423€ 29€ 1€ 1€ 25€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 648 € 10 578 € 3 917 € 3 713 € 4 705 € 3 917 € 12 750 € 50 737 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
91 € 0 € 9 051 € 46 666 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
91€ 0€ 9 051€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 46 666€
52
O.
Kurzové straty
10 605€ 6 658€ 171€ 72€ 241€ 170€ 182€ 128€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 952€ 3 920€ 3 746€ 3 641€ 4 464€ 3 747€ 3 517€ 3 943€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 185 € -5 869 € 7 198 € -610 € -1 014 € -2 885 € -10 916 € -46 483 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 239 070 € 1 554 347 € 1 925 790 € 1 888 786 € 2 162 429 € 1 606 103 € 1 480 951 € 1 124 542 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
300 839 € 372 400 € 453 059 € 445 935 € 519 933 € 412 470 € 364 628 € 318 178 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
296 319€ 296 722€ 416 162€ 464 435€ 454 406€ 420 754€ 387 791€ 286 592€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
4 520€ 75 678€ 36 897€ -18 500€ 65 527€ -8 284€ -23 163€ 31 586€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
938 231 € 1 181 947 € 1 472 731 € 1 442 851 € 1 642 496 € 1 193 633 € 1 116 323 € 806 364 €