Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LIKO - S, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
358€ 30 859€ 19 868€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
173€ 88€ 21 076€ 13 242€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
185 € -88 € 9 783 € 6 626 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 997 655 € 3 074 877 € 3 921 153 € 4 931 893 € 2 394 178 € 2 307 419 € 2 478 773 € 2 366 780 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 997 655€ 3 074 877€ 3 921 153€ 4 931 893€ 2 394 178€ 2 307 419€ 2 478 773€ 2 366 780€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 568 073 € 2 356 851 € 3 114 307 € 4 183 643 € 1 742 515 € 1 738 481 € 2 034 269 € 1 932 336 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 326 010€ 1 443 315€ 1 649 467€ 1 810 360€ 915 608€ 1 022 083€ 1 079 790€ 1 075 907€
10
B.2
Služby
1 242 063€ 913 536€ 1 464 840€ 2 373 283€ 826 907€ 716 398€ 954 479€ 856 429€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
429 767 € 718 026 € 806 846 € 748 250 € 651 663 € 568 850 € 454 287 € 441 070 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
331 095 € 368 872 € 370 731 € 365 166 € 410 551 € 282 599 € 301 834 € 242 905 €
13
C.1
Mzdové náklady
207 638€ 224 307€ 214 594€ 220 207€ 253 341€ 204 053€ 219 069€ 173 184€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
27 698€ 40 338€ 55 336€ 44 263€ 41 589€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
85 203€ 94 349€ 91 719€ 90 145€ 104 193€ 72 373€ 77 379€ 64 976€
16
C.4
Sociálne náklady
10 556€ 9 878€ 9 082€ 10 551€ 11 428€ 6 173€ 5 386€ 4 745€
17
D
Dane a poplatky
1 190€ 1 754€ 945€ 1 165€ 868€ 826€ 1 146€ 7 797€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 839€ 14 885€ 9 920€ 13 933€ 14 095€ 11 279€ 16 572€ 15 188€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
66 889€ 3 764€ 18 034€ 11 417€ 3 750€ 25 741€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 550€ 841€ 21 436€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 815€ 56 041€ 32 482€ 26 788€ -1 899€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
889€ 755€ 1 732€ 3 038€ 4 739€ 4 907€ 7 336€ 11 410€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 483€ 35 799€ 19 994€ 30 197€ 15 343€ 17 772€ 18 419€ 12 920€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
113 938 € 301 235 € 409 472 € 347 429 € 159 504 € 231 708 € 96 864 € 179 874 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 6€ 17€ 9€ 988€ 13€
39
N
Nákladové úroky
2 387€ 3 114€ 528€ 423€ 4 148€ 487€ 727€
40
XI.
Kurzové zisky
5 017€ 77€ 1 663€ 477€ 3€ 508€ 7€ 207€
41
O
Kurzové straty
1 396€ 227€ 6 878€ 8 733€ 802€ 496€ 890€ 488€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 433€ 2 834€ 2 114€ 2 879€ 6 051€ 2 400€ 3 536€ 3 724€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-199 € -6 098 € -7 329 € -11 657 € -7 256 € -6 527 € -3 918 € -4 719 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
113 739 € 295 137 € 402 143 € 335 772 € 152 248 € 225 181 € 92 946 € 175 155 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 655 € 66 450 € 86 875 € 70 550 € 43 702 € 55 382 € 22 382 € 39 852 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
26 655€ 66 450€ 86 875€ 70 550€ 43 702€ 55 382€ 22 382€ 39 654€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
198€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
87 084 € 228 687 € 315 268 € 265 222 € 108 546 € 169 799 € 70 564 € 135 303 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
113 739 € 295 137 € 402 143 € 335 772 € 152 248 € 225 181 € 92 946 € 175 155 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
87 084 € 228 687 € 315 268 € 265 222 € 108 546 € 169 799 € 70 564 € 135 303 €