Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
15 650 573€ 73 000 165€ 86 253 451€ 86 802 686€ 129 594 088€ 93 548 796€ 59 957 471€ 78 946 157€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 608 146 € 70 417 001 € 82 614 572 € 87 022 240 € 129 689 095 € 93 576 890 € 59 957 471 € 78 969 696 € 99 717 538 € 55 051 835 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 219 972€ 70 020 015€ 82 451 603€ 86 802 686€ 129 594 088€ 93 548 796€ 58 293 512€ 78 946 157€ 99 698 057€ 55 033 059€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
373 250€ 583€ 172 309€ 1 653 388€ 18 234€ 3 333€ 18 460€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 924€ 396 403€ 162 969€ 47 245€ 95 007€ 28 094€ 10 571€ 5 305€ 16 148€ 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 779 936 € 69 086 078 € 83 576 670 € 86 557 814 € 130 474 872 € 91 324 290 € 58 800 877 € 70 196 884 € 90 575 293 € 45 099 499 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
371 026€ 1 459 409€ 1 412 040€ 1 505 283€ 2 962 218€ 1 950 075€ 2 605 699€ 2 741 038€ 2 288 606€ 999 486€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 243 489€ 62 783 633€ 77 111 947€ 80 678 752€ 121 986 627€ 84 228 733€ 50 742 900€ 63 637 247€ 85 165 008€ 41 475 987€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 018 235 € 3 272 098 € 4 842 521 € 3 874 098 € 5 232 845 € 4 751 205 € 3 775 665 € 3 472 856 € 2 944 948 € 2 613 917 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 553 047€ 2 385 693€ 3 563 436€ 2 806 634€ 3 871 741€ 3 469 809€ 2 795 155€ 2 682 452€ 2 272 199€ 2 029 903€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
426 589€ 755 106€ 1 195 847€ 964 498€ 1 246 448€ 1 209 054€ 924 986€ 741 436€ 629 011€ 542 673€
19
E.4.
Sociálne náklady
38 599€ 131 299€ 83 238€ 102 966€ 114 656€ 72 342€ 55 524€ 48 968€ 43 738€ 41 341€
20
F.
Dane a poplatky
2 653€ 7 515€ 112 794€ 7 597€ 3 935€ 8 486€ 12 334€ 10 850€ 20 345€ 6 980€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 605€ 26 757€ 27 202€ 110 501€ 136 012€ 91 492€ 4 480€ 4 480€ 6 432€ 8 567€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 107€ 4 259€ 4 704€ 85 168€ 113 514€ 91 492€ 4 480€ 4 480€ 6 432€ 8 567€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 498€ 22 498€ 22 498€ 25 333€ 22 498€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 753€ 171 555€ 1 653 388€ 21 593€ 0€ 18 260€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
89 582€ 51 161€ -106 925€ 153 553€ 147 206€ 280 700€ -6 730€ 9 956€ -60 036€ -42 108€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 593€ 1 485 505€ 177 091€ 56 475€ 6 029€ 13 599€ 13 141€ 298 864€ 209 990€ 18 410€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 171 790 € 1 330 923 € -962 098 € 464 426 € -785 777 € 2 252 600 € 1 156 594 € 8 772 812 € 9 142 245 € 9 952 336 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-394 543 € 5 776 973 € 3 927 616 € 4 618 651 € 4 645 243 € 7 369 988 € 4 944 913 € 12 567 872 € 12 244 443 € 12 557 586 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 062 365 € 2 600 199 € 3 660 276 € 3 502 598 € 3 069 947 € 1 335 194 € 416 997 € 4 380 849 € 4 190 438 € 4 296 431 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 086 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 086€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 042 427 € 2 585 388 € 3 638 880 € 3 502 207 € 2 923 685 € 1 328 085 € 257 665 € 2 010 481 € 2 877 624 € 3 977 704 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 042 427€ 2 585 245€ 3 632 589€ 3 494 792€ 2 916 202€ 1 320 610€ 167 140€ 2 002 506€ 2 877 617€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
143€ 6 291€ 7 415€ 7 483€ 7 475€ 90 525€ 7 975€ 7€ 3 977 704€
42
XII.
Kurzové zisky
18 852€ 14 811€ 21 396€ 391€ 146 262€ 7 109€ 159 332€ 2 370 368€ 1 312 814€ 318 727€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 193 605 € 2 195 499 € 2 256 452 € 3 911 143 € 8 358 427 € 9 540 440 € 8 965 793 € 11 488 912 € 11 260 361 € 11 793 431 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 141 455 € 2 149 649 € 2 222 222 € 3 888 340 € 8 117 221 € 9 346 177 € 8 737 624 € 9 132 705 € 9 911 087 € 11 381 054 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
42 341€ 51 413€ 102 220€ 1 763 530€ 6 372 534€ 8 582 220€ 8 650 557€ 8 582 220€ 8 675 257€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 099 114€ 2 098 236€ 2 120 002€ 2 124 810€ 1 744 687€ 763 957€ 87 067€ 550 485€ 1 235 830€ 11 381 054€
52
O.
Kurzové straty
21 028€ 27 517€ 16 697€ 144 444€ 16 791€ 67 226€ 2 350 883€ 1 338 004€ 362 985€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
52 150€ 24 822€ 6 713€ 6 106€ 96 762€ 177 472€ 160 943€ 5 324€ 11 270€ 49 392€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-131 240 € 404 700 € 1 403 824 € -408 545 € -5 288 480 € -8 205 246 € -8 548 796 € -7 108 063 € -7 069 923 € -7 497 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 303 030 € 1 735 623 € 441 726 € 55 881 € -6 074 257 € -5 952 646 € -7 392 202 € 1 664 749 € 2 072 322 € 2 455 336 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 165 € 153 688 € 1 € 49 747 € 2 € 405 902 € 2 880 € 11 293 € -129 703 € -8 621 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-2 165€ 153 688€ 1€ 49 747€ 2€ 405 902€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 2 640€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 413€ -132 584€ -11 261€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 300 865 € 1 581 935 € 441 725 € 6 134 € -6 074 259 € -6 358 548 € -7 395 082 € 1 653 456 € 2 202 025 € 2 463 957 €