Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 062 854€ 21 605 149€ 19 662 550€ 19 037 579€ 18 442 512€ 15 636 720€ 15 530 465€ 22 679 509€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 857 064 € 21 909 399 € 21 668 476 € 19 824 899 € 19 021 374 € 15 674 285 € 16 172 350 € 25 314 993 € 27 153 026 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
255 042€ 479 873€ 344 079€ 230 870€ 226 775€ 167 126€ 135 088€ 168 960€ 273 575€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
18 716 742€ 20 989 420€ 19 126 952€ 18 491 787€ 18 029 955€ 15 292 085€ 15 079 959€ 21 975 203€ 26 017 532€
05
III.
Tržby z predaja služieb
91 070€ 135 856€ 191 519€ 314 922€ 185 782€ 177 509€ 315 418€ 535 346€ 132 758€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-196 449€ -440 163€ -106 233€ -457 185€ 204 211€ -225 295€ 284 237€ 353 810€ 309 232€
07
V.
Aktivácia
272 953€ 295 673€ 237 443€ 236 383€ 223 405€ 188 131€ 182 774€ 296 651€ 277 230€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
545 520€ 311 255€ 1 070 416€ 756 993€ 69 881€ 6 347€ 50 259€ 1 896 654€ 1 589€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
172 186€ 137 485€ 804 300€ 251 129€ 81 365€ 68 382€ 124 615€ 88 369€ 141 110€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 802 782 € 21 586 741 € 21 376 587 € 19 579 106 € 18 785 364 € 15 503 227 € 16 143 552 € 26 000 789 € 27 278 143 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
281 581€ 507 603€ 357 831€ 244 103€ 231 964€ 195 864€ 189 211€ 176 270€ 271 492€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 541 559€ 14 120 953€ 14 024 645€ 13 062 858€ 12 848 363€ 10 196 376€ 11 058 566€ 18 556 363€ 20 967 271€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 635 288€ 2 716 658€ 2 496 340€ 2 335 166€ 2 598 548€ 2 452 921€ 2 061 479€ 2 230 389€ 2 691 657€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 120 176 € 3 222 489 € 2 750 082 € 2 492 693 € 2 223 993 € 1 817 441 € 1 940 412 € 2 144 852 € 2 468 751 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 232 496€ 2 299 108€ 1 966 304€ 1 787 480€ 1 601 258€ 1 307 645€ 1 337 337€ 1 454 695€ 1 684 825€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
36 000€ 40 453€ 41 054€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
778 699€ 804 700€ 686 272€ 617 172€ 544 340€ 445 662€ 482 755€ 530 221€ 625 971€
19
E.4.
Sociálne náklady
108 981€ 118 681€ 97 506€ 88 041€ 78 395€ 64 134€ 84 320€ 119 483€ 116 901€
20
F.
Dane a poplatky
74 940€ 73 405€ 49 541€ 47 116€ 52 129€ 51 238€ 49 546€ 66 729€ 63 350€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
414 272€ 485 431€ 514 922€ 553 786€ 611 873€ 646 646€ 635 431€ 735 993€ 646 362€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
414 272€ 485 431€ 514 922€ 553 786€ 611 873€ 646 646€ 635 431€ 735 993€ 646 362€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
495 251€ 307 479€ 1 027 741€ 706 788€ 57 342€ 589€ 6 178€ 1 840 805€ 728€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 075€ 7 090€ 5 537€ 7 920€ 22 368€ 71 445€ 47 968€ 23 306€ 1 975€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
228 640€ 145 633€ 149 948€ 128 676€ 138 784€ 70 707€ 154 761€ 226 082€ 166 557€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
54 282 € 322 658 € 291 889 € 245 793 € 236 010 € 171 058 € 28 798 € -685 796 € -125 117 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 680 930 € 4 115 445 € 2 914 944 € 3 174 650 € 3 191 253 € 2 754 395 € 2 688 220 € 2 366 948 € 3 079 907 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
353 500 € 11 608 € 4 € 1 € 571 € 37 802 € 14 008 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
353 500€ 11 608€ 19 950€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 154 € 14 060 € 13 469 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
12 466€ 12 859€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1 154€ 1 594€ 610€
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 7€ 25€ 539€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-590€ 3 767€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
326 609 € 132 697 € 153 188 € 156 632 € 144 287 € 142 117 € 136 385 € 172 118 € 135 177 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
209 230€ 30 052€ 19 950€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
85 461 € 96 222 € 110 119 € 138 512 € 132 085 € 121 201 € 116 664 € 116 879 € 120 995 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 916€ 8 013€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
85 461€ 96 222€ 110 119€ 138 512€ 132 085€ 121 201€ 116 664€ 105 963€ 112 982€
52
O.
Kurzové straty
11€ 7€ 23€ 74€ 30€ 10€ 100€ 565€ 458€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
5 430€ 19 814€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 907€ 36 468€ 12 994€ 18 046€ 12 172€ 15 476€ 19 621€ 14 910€ 13 724€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
26 891 € -132 697 € -141 580 € -156 628 € -144 287 € -142 116 € -135 814 € -134 316 € -121 169 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
81 173 € 189 961 € 150 309 € 89 165 € 91 723 € 28 942 € -107 016 € -820 112 € -246 286 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
36 086 € 63 975 € 30 113 € -23 876 € -7 717 € -37 796 € -25 115 € -21 267 € 177 309 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
37 698€ 9 962€ 15 329€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
36 086€ 26 277€ 20 151€ -39 205€ -10 597€ -40 676€ -27 995€ -24 147€ 177 306€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
45 087 € 125 986 € 120 196 € 113 041 € 99 440 € 66 738 € -81 901 € -798 845 € -423 595 €