Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnoslužby Bebrava, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 800 097€ 17 643 694€ 17 885 273€ 21 689 065€ 21 461 683€ 13 819 754€ 19 233 882€ 22 939 337€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 882 920 € 17 846 169 € 17 949 255 € 21 877 948 € 21 609 198 € 13 929 120 € 19 486 607 € 23 150 584 € 22 664 981 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 481 490€ 11 938 728€ 12 952 834€ 16 834 915€ 16 679 736€ 9 224 870€ 15 114 091€ 17 440 074€ 15 121 177€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 863 078€ 5 023 136€ 4 543 339€ 4 498 940€ 4 397 227€ 3 694 563€ 3 510 272€ 4 095 347€ 5 900 641€
05
III.
Tržby z predaja služieb
323 737€ 531 771€ 237 056€ 182 221€ 242 710€ 646 315€ 314 149€ 898 970€ 719 870€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 017€ 22 668€ -3 266€ -17 820€ 28 250€ -19 929€ -17 186€ 16 724€ 3 834€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 21 174€ 22 916€ 104 224€ 85 826€ 34 397€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
131 792€ 296 559€ 153 127€ 365 797€ 149 013€ 258 758€ 339 832€ 510 665€ 788 156€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
89 840€ 33 307€ 66 165€ 13 895€ 91 088€ 101 627€ 121 225€ 102 978€ 96 906€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 781 719 € 17 671 341 € 18 111 681 € 21 773 806 € 21 346 185 € 15 909 745 € 19 273 328 € 22 482 181 € 22 112 755 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 095 560€ 10 789 737€ 11 843 858€ 15 427 172€ 15 116 423€ 8 465 280€ 13 618 015€ 15 872 908€ 13 594 934€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 772 875€ 4 801 609€ 4 276 798€ 4 174 470€ 4 128 826€ 3 505 310€ 3 356 308€ 3 996 069€ 5 683 068€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
329 576€ 360 815€ 371 951€ 403 403€ 370 256€ 325 643€ 324 113€ 375 243€ 321 427€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 219 384 € 1 365 807 € 1 326 645 € 1 283 233 € 1 237 717 € 1 154 871 € 1 249 658 € 1 367 025 € 1 356 048 €
16
E.1.
Mzdové náklady
841 822€ 932 660€ 873 278€ 835 085€ 831 600€ 742 501€ 771 210€ 860 799€ 852 489€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
21 200€ 42 600€ 72 000€ 71 871€ 57 367€ 90 000€ 132 000€ 137 000€ 144 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
311 286€ 347 692€ 343 560€ 323 187€ 315 063€ 288 212€ 316 255€ 323 978€ 319 792€
19
E.4.
Sociálne náklady
45 076€ 42 855€ 37 807€ 53 090€ 33 687€ 34 158€ 30 193€ 45 248€ 39 767€
20
F.
Dane a poplatky
42 397€ 43 009€ 40 394€ 40 722€ 42 575€ 43 013€ 46 953€ 46 560€ 43 862€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
113 545€ 115 899€ 110 121€ 97 771€ 275 937€ 293 832€ 303 295€ 309 503€ 337 637€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
113 545€ 115 899€ 110 121€ 97 771€ 275 937€ 293 832€ 303 295€ 309 503€ 337 637€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
108 260€ 172 033€ 136 768€ 344 375€ 127 102€ 242 062€ 287 360€ 477 103€ 746 654€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ -35 956€ -35 956€ -35 956€ 21 268€ 1 841 513€ 56 313€ 6 624€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
100 122€ 58 388€ 41 102€ 38 616€ 26 081€ 38 221€ 31 313€ 31 146€ 29 125€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
101 201 € 174 828 € -162 426 € 104 142 € 263 013 € -1 980 625 € 213 279 € 668 403 € 552 226 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 463 277 € 1 564 142 € 1 237 356 € 1 493 211 € 1 753 592 € 1 272 502 € 1 727 114 € 2 292 721 € 2 180 490 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 € 83 € 0 € 2 € 11 278 € 34 € 10 € 6 226 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 5 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 11 274 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 11 274€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 3 € 1 167 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 3€ 1 167€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 83€ 0€ 2€ 2€ 3€ 7€ 3€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 29€ 56€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
63 164 € 71 187 € 83 298 € 83 082 € 96 088 € 152 002 € 182 350 € 189 965 € 214 698 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 2 456€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ -3 983€ 3 983€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
53 031 € 61 533 € 73 988 € 69 611 € 59 927 € 100 680 € 142 821 € 151 814 € 157 469 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
53 031€ 61 533€ 73 988€ 69 611€ 59 927€ 100 680€ 142 821€ 151 814€ 157 469€
52
O.
Kurzové straty
334€ 491€ 297€ 357€ 29€ 7€ 18€ 16€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 799€ 9 163€ 9 013€ 13 114€ 36 132€ 51 315€ 39 511€ 42 118€ 50 780€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-63 151 € -71 104 € -83 298 € -83 082 € -96 086 € -140 724 € -182 316 € -189 955 € -208 472 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
38 050 € 103 724 € -245 724 € 21 060 € 166 927 € -2 121 349 € 30 963 € 478 448 € 343 754 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 372 € 69 867 € 27 080 € 164 127 € 74 124 € -442 199 € 13 039 € 113 754 € 77 552 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 172€ 0€ 0€ 2 880€ 2 880€ 35 770€ 115 145€ 77 778€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
14 200€ 69 867€ 27 080€ 164 127€ 71 244€ -445 079€ -22 731€ -1 391€ -226€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
22 678 € 33 857 € -272 804 € -143 067 € 92 803 € -1 679 150 € 17 924 € 364 694 € 266 202 €