Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
70 838 132€ 80 611 723€ 57 008 666€ 54 010 091€ 53 055 763€ 51 840 964€ 55 709 316€ 5 068 282€ 61 052 886€ 55 487 748€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
116 276 375 € 144 316 284 € 84 380 932 € 89 384 053 € 88 383 560 € 86 147 010 € 90 044 314 € 80 284 308 € 75 339 110 € 57 894 278 € 60 447 195 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 066 217€ 16 267 796€ 9 812 551€ 8 817 576€ 9 705 200€ 7 880 398€ 8 908 309€ 6 206 004€ 11 017 822€ 11 216 204€ 12 864 768€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
58 751 494€ 64 326 387€ 47 178 663€ 45 174 120€ 43 321 779€ 43 934 975€ 46 776 170€ 43 841 979€ 49 926 865€ 44 257 053€ 43 861 632€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 421€ 17 540€ 17 452€ 18 395€ 28 784€ 25 591€ 24 837€ 20 298€ 108 199€ 14 491€ 28 922€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 493 100€ 7 053 604€ -221 908€ -277 347€ 1 229 413€ -78 373€ 820 719€ -1 045 940€ 394 016€ 537 987€ 1 916 263€
07
V.
Aktivácia
6 614€ 114€ 25 612€ 21 227€ 7 962€ 12 374€ 28 950€ 20 250€ 29 619€ 50 155€ 27 042€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 046 994€ 1 826 227€ 1 688 126€ 712 452€ 802 917€ 1 172 202€ 1 278 573€ 820 671€ 1 138 304€ 1 133 423€ 1 152 832€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48 877 735€ 54 824 616€ 25 880 436€ 34 917 630€ 33 287 505€ 33 199 843€ 32 206 756€ 30 421 046€ 12 724 285€ 684 965€ 595 736€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
113 558 713 € 140 150 421 € 82 126 897 € 88 199 572 € 88 625 069 € 85 634 338 € 88 559 325 € 78 802 330 € 72 500 428 € 56 089 741 € 59 344 199 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 560 193€ 13 606 644€ 9 090 622€ 8 028 689€ 8 913 976€ 7 330 424€ 8 393 934€ 5 828 579€ 10 452 548€ 10 732 130€ 12 264 422€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
38 717 140€ 53 830 391€ 31 676 503€ 30 752 477€ 32 432 811€ 31 517 140€ 33 716 750€ 29 402 181€ 35 500 318€ 31 366 172€ 33 147 374€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-108 697€ 188 311€ -85 038€ -13 359€ 76 347€ -117 089€ 72€ 50 162€ 62 202€ 90 360€ 415€
14
D.
Služby
7 341 724€ 7 368 480€ 6 641 655€ 6 631 248€ 6 218 422€ 5 948 020€ 6 150 230€ 5 643 140€ 6 031 461€ 5 613 157€ 5 786 498€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 918 115 € 7 084 696 € 6 030 602 € 6 076 783 € 5 774 293 € 5 644 499 € 5 616 676 € 5 825 234 € 5 527 983 € 4 835 683 € 4 757 619 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 947 045€ 5 016 705€ 4 258 359€ 4 325 872€ 4 090 953€ 4 031 933€ 3 994 841€ 4 144 998€ 3 944 434€ 3 456 843€ 3 369 530€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 794 527€ 1 833 874€ 1 571 228€ 1 581 924€ 1 471 728€ 1 482 349€ 1 459 440€ 1 496 769€ 1 416 654€ 1 243 942€ 1 241 216€
19
E.4.
Sociálne náklady
176 543€ 234 117€ 201 016€ 168 987€ 211 612€ 130 217€ 162 395€ 183 467€ 166 895€ 134 898€ 146 873€
20
F.
Dane a poplatky
111 116€ 109 433€ 109 371€ 111 156€ 124 139€ 97 376€ 98 194€ 98 265€ 90 640€ 87 067€ 82 924€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 356 650€ 1 462 354€ 1 336 232€ 1 267 533€ 1 154 142€ 1 088 088€ 1 033 489€ 1 068 531€ 1 161 081€ 1 479 385€ 1 568 520€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 356 650€ 1 462 354€ 1 336 232€ 1 267 533€ 1 154 142€ 1 088 088€ 1 033 489€ 1 068 531€ 1 161 081€ 1 479 385€ 1 568 520€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 048 666€ 1 939 410€ 1 667 575€ 719 657€ 787 630€ 1 024 781€ 1 102 863€ 764 550€ 1 121 153€ 1 138 089€ 1 128 338€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-443€ -103 383€ -18€ -6 786€ -6 416€ -9 186€ -36 010€ 5 258€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 614 249€ 54 560 702€ 25 659 376€ 34 728 771€ 33 143 309€ 33 101 117€ 32 453 903€ 30 128 104€ 12 562 228€ 783 708€ 602 831€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 717 662 € 4 165 863 € 2 254 035 € 1 184 481 € -241 509 € 512 672 € 1 484 989 € 1 481 978 € 2 838 682 € 1 804 537 € 1 102 996 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 841 286 € 12 671 615 € 9 488 628 € 8 354 916 € 6 651 582 € 7 096 470 € 8 297 999 € 8 118 529 € 9 429 992 € 8 274 071 € 7 499 918 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
253 864 € 172 145 € 111 461 € 120 075 € 112 132 € 116 196 € 144 544 € 610 824 € 456 723 € 627 923 € 407 294 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
156 139 € 129 340 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 457 € 90 795 € 90 721 € 89 075 € 131 760 € 126 607 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
156 139€ 129 340€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 79 571€ 85 750€ 100 003€ 110 733€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
457€ 795€ 11 150€ 3 325€ 31 757€ 15 874€
42
XII.
Kurzové zisky
97 725€ 42 805€ 21 461€ 30 075€ 22 132€ 25 739€ 53 749€ 520 103€ 367 648€ 496 163€ 280 687€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 047 836 € 437 652 € 303 340 € 357 271 € 323 191 € 299 205 € 276 714 € 762 534 € 640 345 € 701 943 € 472 087 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
950 197 € 324 762 € 255 211 € 285 778 € 265 858 € 247 743 € 221 104 € 201 087 € 198 262 € 194 659 € 177 672 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
139 879€ 139 879€ 139 879€ 140 262€ 139 879€ 139 879€ 108 454€ 7 000€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
810 318€ 184 883€ 115 333€ 145 516€ 125 979€ 107 864€ 112 650€ 201 087€ 191 262€ 194 659€ 177 672€
52
O.
Kurzové straty
79 663€ 95 090€ 35 236€ 56 110€ 40 176€ 39 507€ 44 847€ 548 061€ 420 280€ 497 650€ 273 867€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 976€ 17 800€ 12 893€ 15 383€ 17 157€ 11 955€ 10 763€ 13 386€ 21 803€ 9 634€ 20 548€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-793 972 € -265 507 € -191 879 € -237 196 € -211 059 € -183 009 € -132 170 € -151 710 € -183 622 € -74 020 € -64 793 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 923 690 € 3 900 356 € 2 062 155 € 947 285 € -452 568 € 329 663 € 1 352 819 € 1 330 268 € 2 655 060 € 1 730 517 € 1 038 204 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
446 306 € 880 505 € 445 736 € 219 850 € -78 978 € 183 776 € 302 448 € 307 701 € 600 961 € 433 941 € 276 290 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
272 677€ 1 166 614€ 311 406€ 140 730€ 39 150€ 119 873€ 338 698€ 316 929€ 653 725€ 536 935€ 336 017€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
173 629€ -286 109€ 134 330€ 79 120€ -118 128€ 63 903€ -36 250€ -9 228€ -52 764€ -102 994€ -59 727€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 477 384 € 3 019 851 € 1 616 420 € 727 435 € -373 590 € 145 887 € 1 050 371 € 1 022 567 € 2 054 099 € 1 296 576 € 761 914 €