Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INTERMAT spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.12.2019
30.04.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
102 069 € 102 069 € 432 438 € 694 325 € 884 626 € 979 699 € 1 065 711 € 1 066 787 € 953 303 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
102 069€ 102 069€ 432 438€ 694 325€ 884 626€ 979 699€ 1 065 711€ 1 066 787€ 953 303€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
16 339 € 16 339 € 40 431 € 45 426 € 42 206 € 45 964 € 46 459 € 69 584 € 60 147 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 031€ 2 031€ 5 361€ 8 610€ 8 101€ 8 828€ 9 449€ 17 853€ 20 055€
10
B.2
Služby
14 308€ 14 308€ 35 070€ 36 816€ 34 105€ 37 136€ 37 010€ 51 731€ 40 092€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
85 730 € 85 730 € 392 007 € 648 899 € 842 420 € 933 735 € 1 019 252 € 997 203 € 893 156 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
41 899 € 41 899 € 118 153 € 121 778 € 119 666 € 125 286 € 108 111 € 94 918 € 89 481 €
13
C.1
Mzdové náklady
30 461€ 30 461€ 86 158€ 88 781€ 87 014€ 90 386€ 77 391€ 67 343€ 63 969€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
10 378€ 10 378€ 29 114€ 30 245€ 29 911€ 31 812€ 27 238€ 23 702€ 22 422€
16
C.4
Sociálne náklady
1 060€ 1 060€ 2 881€ 2 752€ 2 741€ 3 088€ 3 482€ 3 873€ 3 090€
17
D
Dane a poplatky
323 389€ 323 389€ 204 147€ 290 719€ 282 296€ 278 023€ 266 826€ 257 716€ 239 753€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 142€ 4 142€ 52 381€ 61 722€ 67 322€ 67 113€ 65 964€ 88 180€ 55 496€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
32 928€ 32 928€ 21 000€ 600€ 5 000€ 2 450€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 770€ 1 318€ 33 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
64 026€ 64 026€ 7 714€ 35€ 649€ 1 601€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 741€ 16 741€ 101 742€ 273 257€ 365 737€ 403 533€ 434 541€ 437 122€ 394 057€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-203 487 € -203 487 € -60 472 € -98 577 € 7 434 € 59 780 € 143 092 € 124 916 € 85 420 €
38
X.
Výnosové úroky
1 289€ 1 290€ 1 288€ 1 288€ 818€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 957€ 3 957€ 5 650€ 4 166€ 662€ 646€ 7 604€ 7 768€ 6 931€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 957 € -3 957 € -5 650 € -4 166 € 627 € 644 € -6 316 € -6 480 € -6 113 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-207 444 € -207 444 € -66 122 € -102 743 € 8 061 € 60 424 € 136 776 € 118 436 € 79 307 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 3 125 € 13 892 € 30 536 € 27 490 € 15 544 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 3 125€ 13 892€ 30 536€ 27 490€ 15 544€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-207 444 € -207 444 € -66 122 € -105 623 € 4 936 € 46 532 € 106 240 € 90 946 € 63 763 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-207 444 € -207 444 € -66 122 € -102 743 € 8 061 € 60 424 € 136 776 € 118 436 € 79 307 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-207 444 € -207 444 € -66 122 € -105 623 € 4 936 € 46 532 € 106 240 € 90 946 € 63 763 €