Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INTERMAT spol. s r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 36K/13/2019 [ukončené]
  • Spisová značka 36K/13/2019
  • Prvý a posledný záznam 1.10.2019 - 19.6.2020
  • Detekcia ukončenia: 1.4.2020ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
27.5.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
1.4.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
1.4.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
10.3.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Šaľa Nitriansky
5.2.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Šaľa Nitriansky
28.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
20.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
2.1.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Šaľa Nitriansky
2.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Šaľa Nitriansky
10.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
27.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šaľa Nitriansky