Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nestlé Slovensko s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
50 399 380 € 60 416 692 € 57 102 514 € 62 767 218 € 59 922 224 € 61 218 896 € 57 407 685 € 54 481 922 € 52 218 652 € 54 887 434 € 55 454 248 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 506 489 € 25 511 549 € 26 562 441 € 26 803 866 € 26 961 935 € 26 886 325 € 27 301 398 € 26 477 389 € 25 066 661 € 19 254 958 € 18 657 236 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 17 699 € 55 890 € 0 € 7 817 € 43 109 € 55 118 € 3 299 € 218 092 € 1 340 213 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 17 699€ 55 890€ 0€ 7 817€ 43 109€ 55 118€ 8 224€ 23 668€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 3 299€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 209 868€ 1 316 545€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
24 501 842 € 24 777 961 € 26 176 383 € 26 340 088 € 26 644 747 € 26 597 408 € 26 860 799 € 25 986 015 € 24 669 622 € 18 690 300 € 17 014 653 €
012
A.II.1
Pozemky
319 418€ 319 418€ 319 418€ 319 418€ 245 605€ 245 605€ 245 605€ 245 605€ 245 605€ 245 605€ 245 605€
013
A.II.2
Stavby
9 418 210€ 9 575 723€ 9 644 733€ 9 933 724€ 9 738 302€ 9 900 617€ 8 000 204€ 7 428 634€ 7 690 942€ 7 879 347€ 7 776 951€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 084 688€ 13 920 629€ 13 918 166€ 14 486 047€ 15 001 518€ 15 183 567€ 15 480 928€ 14 303 148€ 8 236 773€ 6 804 603€ 7 303 800€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
215 152€ 280 409€ 327 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 852 231€ 681 782€ 1 966 550€ 1 600 899€ 1 659 322€ 1 267 619€ 3 134 062€ 4 008 628€ 8 496 302€ 3 330 923€ 1 114 047€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
612 143€ 0€ 0€ 0€ 429 822€ 574 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 647 € 733 588 € 368 359 € 407 888 € 317 188 € 281 100 € 397 490 € 436 256 € 393 740 € 346 566 € 302 370 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
728 941€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
363 712€ 403 241€ 312 541€ 276 453€ 392 843€ 431 609€ 389 093€ 341 919€ 297 723€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€ 4 647€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 750 113 € 34 719 661 € 30 427 304 € 35 855 525 € 32 854 522 € 34 238 276 € 30 025 929 € 27 855 828 € 26 930 088 € 35 373 488 € 36 642 915 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 318 773 € 7 524 373 € 7 652 644 € 8 387 577 € 8 309 337 € 8 373 022 € 8 655 480 € 8 652 185 € 10 448 251 € 9 468 949 € 8 415 299 €
032
B.I.1
Materiál
2 880 718€ 2 981 351€ 2 614 110€ 2 568 245€ 2 604 956€ 2 513 081€ 2 720 088€ 3 062 097€ 3 785 590€ 3 532 466€ 3 399 937€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
428 918€ 344 726€ 382 102€ 293 294€ 254 905€ 287 571€ 275 071€ 285 629€ 385 956€
034
B.I.3
Výrobky
645 949€ 382 196€ 493 937€ 549 501€ 657 237€ 449 420€ 705 992€ 887 107€ 842 595€ 889 526€ 838 350€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
4 363 188€ 3 816 100€ 4 162 495€ 4 976 537€ 4 792 239€ 5 122 950€ 4 954 329€ 4 417 352€ 5 434 110€ 4 691 632€ 3 737 193€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 879 544 € 2 041 754 € 1 842 394 € 2 110 434 € 2 272 616 € 1 525 126 € 1 220 580 € 1 316 264 € 1 167 705 € 909 698 € 883 171 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 879 544€ 2 041 754€ 1 842 394€ 2 110 434€ 2 272 616€ 1 525 126€ 1 220 580€ 1 316 264€ 1 167 705€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
15 490 632 € 25 104 776 € 20 900 963 € 25 357 514 € 22 272 569 € 24 336 001 € 20 147 174 € 17 887 353 € 15 314 015 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 373 991€ 19 672 839€ 17 021 574€ 15 356 141€ 15 032 813€ 14 979 803€ 15 884 536€ 17 084 224€ 14 475 573€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 327 753€ 3 332 315€ 9 544 493€ 6 810 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
8 980 795€ 4 137 270€ 713 474€ 5 198 798€ 13 662 511€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 097 045€ 408 256€ 0€ 60 753€ 3 285€ 287 667€ 934 710€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 596€ 104 184€ 547 074€ 48 624€ 429 137€ 375 403€ 64 615€ 86 370€ 550 775€ 4 336 480€ 42 683€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
61 164 € 48 758 € 31 303 € 4 127 € 2 695 € 26 € 117 € 32 € 16 737 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 991€ 17 417€ 16 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 173€ 31 341€ 15 113€ 4 127€ 2 695€ 26€ 117€ 32€ 16 737€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
142 778 € 185 482 € 112 769 € 107 827 € 105 767 € 94 295 € 80 358 € 148 705 € 221 903 € 258 988 € 154 097 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
135 869€ 165 671€ 93 361€ 93 426€ 85 103€ 68 258€ 48 717€ 132 982€ 186 684€ 220 796€ 102 273€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 909€ 19 811€ 19 408€ 14 401€ 20 664€ 26 037€ 31 641€ 15 723€ 35 219€ 38 192€ 51 824€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
50 399 380 € 60 416 692 € 57 102 514 € 62 767 218 € 59 922 224 € 61 218 896 € 57 407 685 € 54 481 922 € 52 218 652 € 54 887 434 € 55 454 248 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 228 458 € 25 165 858 € 25 275 970 € 29 352 818 € 26 995 439 € 28 842 589 € 27 181 311 € 27 475 894 € 25 963 082 € 28 172 597 € 29 226 119 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 € 13 277 568 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€ 13 277 568€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€ 0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
281 486 € 280 727 € 4 643 136 € 4 552 437 € 4 516 349 € 4 632 739 € 4 671 504 € 4 628 988 € 4 581 813 € 4 537 619 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 322 880€ 4 322 880€ 4 322 880€ 4 322 880€ 4 322 880€ 4 322 880€ 4 322 880€ 4 322 880€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
281 486€ 280 727€ 320 256€ 229 557€ 193 469€ 309 859€ 348 624€ 306 108€ 258 933€ 214 739€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 327 757 € 1 327 757 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 € 1 871 040 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 327 757€ 1 327 757€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€ 1 871 040€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€ 0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 623 133 € 10 279 047 € 9 846 635 € 9 561 074 € 7 294 394 € 9 177 632 € 7 399 964 € 7 655 782 € 6 185 486 € 8 442 176 € 9 539 892 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
30 170 922 € 35 250 834 € 31 826 544 € 33 414 400 € 32 926 785 € 32 376 307 € 30 226 374 € 27 006 028 € 26 255 420 € 26 714 837 € 26 228 129 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 910 439 € 9 827 784 € 9 076 656 € 9 225 918 € 10 074 535 € 10 035 316 € 8 491 260 € 7 610 251 € 7 544 600 € 6 681 714 € 7 117 527 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
230 280€ 306 682€ 332 742€ 390 229€ 432 108€ 3 202 410€ 3 282 559€ 2 202 685€ 2 374 530€ 2 555 628€ 2 608 275€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
490 340€ 485 631€ 488 366€ 448 725€ 445 370€ 545 921€ 541 005€ 570 930€ 506 049€ 488 828€ 463 664€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 189 819€ 9 035 471€ 8 255 548€ 8 386 964€ 9 197 057€ 6 286 985€ 4 667 696€ 4 836 636€ 4 664 021€ 3 637 258€ 4 045 588€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 518 820 € 1 904 839 € 2 281 164 € 2 134 808 € 1 962 300 € 1 711 534 € 1 444 000 € 1 209 098 € 832 739 € 708 379 € 401 711 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 270€ 22 979€ 31 590€ 11 984€ 4 282€ 0€ 4 495€ 10 271€ 14 945€ 22 782€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 501 550€ 1 881 860€ 2 249 574€ 2 122 824€ 1 962 300€ 1 707 252€ 1 444 000€ 1 204 603€ 822 468€ 693 434€ 578 929€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 741 663 € 23 518 211 € 20 468 724 € 22 053 674 € 20 889 950 € 20 629 457 € 20 291 114 € 18 186 679 € 17 878 081 € 19 324 744 € 18 508 891 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
17 983 431€ 20 673 285€ 17 650 055€ 19 942 496€ 18 903 960€ 18 042 315€ 18 063 156€ 16 136 106€ 14 249 354€ 17 886 445€ 16 320 829€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
387 937€ 564 184€ 303 593€ 427 631€ 28 654€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 022 770€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 2 083 397€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
848 532€ 688 111€ 699 663€ 656 111€ 604 524€ 619 954€ 599 947€ 604 814€ 545 987€ 536 643€ 597 460€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
581 677€ 468 309€ 472 622€ 435 099€ 411 489€ 410 998€ 401 754€ 384 149€ 366 176€ 350 176€ 365 930€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 276 617€ 1 667 790€ 1 624 244€ 1 003 517€ 955 780€ 1 539 195€ 821 942€ 483 105€ 315 684€ 85 884€ 1 183 734€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
28 636€ 20 716€ 22 140€ 16 451€ 14 197€ 16 995€ 16 378€ 14 321€ 13 890€ 37 965€ 12 284€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 150 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€