Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prima banka Slovensko, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

 • Názov Prima banka Slovensko, a.s.
 • IČO 31575951
 • DIČ 2020372541
 • IČ DPH SK2020372541 podľa §4
 • Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina
 • Dátum vzniku 1. januára 1993, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 226 772 938 € / splatené 226 772 938 €
 • Historický názov Dexia banka Slovensko a.s.
  (platné do 4. januára 2012 )
  PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.
  (platné do 1. októbra 2003 )
  PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.
  (platné do 23. mája 1995 )
 • Historické sídlo Hodžova 9, 010 11 Žilina
  (platné do 23. mája 1995)
  Hodžova 9, 010 10 Žilina
  (platné do 27. mája 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Henrieta Gahérová Člen predstavenstva Vlárska 48/A, 831 01 Bratislava 21. februára 2013
Ing. Peter Novák Člen predstavenstva Brezová 717/27, 900 23 Viničné 19. augusta 2019
Ing. Jan Rollo Predseda predstavenstva Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6, Česká republika 2. apríla 2015
 • Konanie menom spoločnosti [od 4. júna 2002] V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Igor Tušl Prokúra Bernartice nad Odrou 250, 74101 Nový Jičín, Česká republika 12. júla 2013
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Evžen Ollari Dozorná rada Sluneční 19, 312 00 Plzeň, Česká republika 15. augusta 2013
Iain Child Predseda dozornej rady Pribinova 17130/22A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov 26. apríla 2020
Ing. Marián Slivovič Podpredseda dozornej rady Staré Grunty 3643/326A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 26. apríla 2020
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Sberbank Slovensko, a.s. [17321123] Vysoká 9, 810 00 Bratislava 3.8.2017
Predmety podnikania
Názov Vznik
1.1 prijímanie vkladov 27.5.2011
1.2 poskytovanie úverov 27.5.2011
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 27.5.2011
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb,
12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
1.7.2011
1.5 obchodovanie na vlastný účet
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
1.7.2011
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 27.5.2011
1.7 finančný lízing 27.5.2011
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 27.5.2011
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 27.5.2011
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 27.5.2011
1.11 finančné sprostredkovanie 27.5.2011
1.12 uloženie vecí 27.5.2011
1.13 prenájom bezpečnostných schránok 27.5.2011
1.14 poskytovanie bankových informácií 27.5.2011
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 27.5.2011
1.16 funkciu depozitára 27.5.2011
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 27.5.2011
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 5.6.2013
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
7. Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
8. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
10. Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
11. Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
15. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
16. Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
17. Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002.
Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená
zmena stanov.
18. Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
19. Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..
História zmien a podania
 • 2020
 • 7.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R322294
  • Notárska zápisnica z VZ.asice
 • 6.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R322121
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 5.5. 2020
  Zmena zápisu číslo R321863

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.4. 2020
 • 7.4. 2020
 • 6.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318228
  • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva.zep
 • 3.4. 2020
  Zmena zápisu číslo R317715

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2019
 • 18.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R297473
  • rozhodnutie dozornej rady zo dňa 02/09/2019
 • 7.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R296400

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 17.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R291442

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.9. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R290417
  • podpisový vzor P. Novák
  • rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16/8/2019
  • rozhodnutie NBS zo dňa 15/8/2019
 • 26.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R288613

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 21.8. 2019
 • 31.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R280690
  • zápisnica o priebehu a výsledku volieb zo dňa 21/6/2019
 • 10.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268831
  • stanovy zo dňa 27/05/2019 + rozhodnutie NBS zo dňa 21/5/2019
 • 3.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264845
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264271
  • Osvedčenie z VZ-NZ 12934/19 z 25/4/19+Výročná správa 2018
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2018
 • 4.12. 2018
 • 27.11. 2018
 • 9.11. 2018
  Zmena zápisu číslo R238641

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 6.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R220675
  • NZ 12449/2018 zo dňa 19/4/2018 - osvedčenie o priebehu VZ
 • 29.5. 2018
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217390
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 15.3. 2018
 • 27.2. 2018
 • 11.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197626
  • NZ 59688/2017 zo dňa 21/12/2017 - osvedčenie VZ
 • 2017
 • 27.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194377
  • správa predstavenstva spoločnosti Sberbank Slovensko a.s o zlúčení so spoločnosťou Prima banka Slovensko a.s. zo dňa 10/4/2017
  • NZ 17512/2017 zo dňa 24/5/2017 zmluva o zlúčení vrátane stanov
  • NZ 17511/2017 zo dňa 24/5/2017 - osvedčenie VZ
 • 23.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194198
  • Návrh výročnej správa 2010 (individualna UZ 2010 + SNA + VS + poznámky ) + financné výkazy + návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2010 + návrh zmeny stanov (uvedené je v NZ 16326/11 zo dňa 5/5/2011)
  • Stanovy z 19. 05. 2011 + NZ 16326/11
  • Stanovy zo dňa 24. 11. 2011 + rozhodnutie zo dňa 29/11/2011
  • Stanovy AS z 28/5/14+ rozhodnutie NBS Zo dňa 27/5/2014
 • 23.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194196
  • rozhodnutie NBS zo dňa 16/5/2011
 • 17.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R191846
  • Doložka o oprave NZ 17511/17 z 24/5/17
 • 3.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R184353
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 226 772 938 € (splatené 226 772 938 €) z hodnoty 111 163 497 € (splatené 111 163 497 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..
 • 1.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R183555
  • Osvedčenie z VZ-NZ 13238/17 z 20/4/17+výročná správa 2016
 • 4.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R177481
  • stanovy zo dňa 19/6/2017 + súhlas so zmenou stanov
 • 4.7. 2017
 • 4.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168598
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 27.4. 2017
  Zmena zápisu číslo R167388

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163257
  • správa nezávislého experta vo veci posädenia návrhu zmluvy o zlúčení spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. a Sberbank Slovensko, a.s. zo dňa 6/4/2017
 • 11.4. 2017
 • 2016
 • 27.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141753
  • Zápisnica z volieb DR z 29/7/16
 • 9.9. 2016
  Zmena zápisu číslo R141014

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140523
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 24.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140352
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 17.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R139195

  Zaregistrovali sme zrušenie konania menom prokúry:

  Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.

 • 25.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124957
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 23.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124439
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 20.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124219
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 18.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123734
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 5.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R122518
  • NZ 14897/2016 zo dňa 28/4/2016 - osvedčenie VZ
 • 22.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R110467

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2015
 • 5.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R932965
  • stanovy zo dňa 25/5/2015
  • rozhodutie NBS zo dňa 21/5/2015
 • 11.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R920329
  • Osvedčenie z VZ-NZ 14912/15 z 30/4/15+výročná správa 2014
 • 17.4. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R908697
  • zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26/3/2015
 • 15.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R907225

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R903815

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R897420
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 1998
 • 23.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R896424
  • Konsolidovaná úč. závierka za rok 1998
 • 2014
 • 12.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R839306
  • rozhodnutie NBS zo dňa 14/3/2014
  • NZ 32367/2014 zo dňa 4/9/2014 - osvedčenie VZ
 • 13.10. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R825985
  • Zápisnica z DR z 8/9/14
  • Úplné znenie Stanov AS z 2/10/14
  • Rozhodnutie NBS z 30/9/14
  • Podpisový vzor: Ing.Mgr. R.Andries
 • 13.10. 2014
 • 13.10. 2014
 • 3.10. 2014
  Zmena zápisu číslo R821531

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 12.9. 2014
  Zmena zápisu číslo R812960

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 111 163 497 € (splatené 111 163 497 €) z hodnoty 88 906 082 € (splatené 88 906 082 €)

 • 10.9. 2014
 • 1.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R796702

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 21.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R790926

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 5.6. 2014
 • 29.5. 2014
 • 20.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R759694
  • Osvedčenie z VZ -NZ 16409/14 z 30/4/14+Výročná správa 2013
 • 16.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R757441

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.1. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R689784
  • Rozhodnutie NBS z 7/1/14
  • Úplné znenie Stanov AS z 10/1/14
 • 2013
 • 27.12. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R676850
  • Zápisnica z MZ DR z 18/10/13
  • Rozhodnutie predstavenstva z 18/10/13
  • Osvedčenie z MVZ-NZ 44706/2009 z 30/11/09+stanovy
 • 20.12. 2013
  Zmena zápisu číslo R674812

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 88 906 082 € (splatené 88 906 082 €) z hodnoty 64 906 082 € (splatené 64 906 082 €)

 • 22.11. 2013
  Zmena zápisu číslo R655312

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R634841

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 21.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R633270
  • Výpis zo zápisnice z DR z 21/2/13
  • Podpisový vzor: Ing.H.Gáherová
 • 10.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R603536
  • zápisnica o priebehu a výsledku volieb zo dňa 1/8/2013
 • 9.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R602543
  • Zápisnica z predstavenstva z 2/7/13, Rozhodnutie predtavenstva z 11/6/13
  • Zápisnica z MVZ z 2/7/13
  • Podpisový vzor: Ing.I.Tušl, JUDr.K.Novotná
  • Rozhodnutie NBS z 18/6/13
 • 3.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R599316
  • Zápisnica z MVZ z 2/7/13
  • Podpisový vzor: D.Ševčík
 • 19.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R590680

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 22.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R572983
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
 • 16.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R569317

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 20.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R551521
  • Rozhodnutie NBS z 12/6/12
  • Osvedčenie z VZ-NZ 14879/13 z 6/5/13+Výročná správa 2012
 • 5.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R540451

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

 • 7.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R516599

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 8.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R466991
  • účtovná závierka za rok 1999+príloha
 • 7.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R464822
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.1. 2013
 • 2012
 • 25.5. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R267591
  • výročná správa 2011
  • stanovy zo dňa 19/4/2012
  • rozhodnutie NBS zo dňa 9/5/2012
  • NZ 14974/2012 zo dňa 27/4/2012 - osvedčenie VZ
 • 20.4. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R249076
  • Vzdanie sa funkcie: Ing.P.Chovanec
  • Rozhodnutie DR z 29/2/12
 • 16.3. 2012
  Zmena zápisu číslo R229859

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 9.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R210555
  • Konsolidovaná účtovná závierka 1996 + príloha + SNA
 • 4.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R193017

  Zaregistrovali sme zmenu názvu Prima banka Slovensko, a.s. z Dexia banka Slovensko a.s.

 • 2.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R191602
  • Nz 47491/2011 zo dňa 24.11.2011
  • Stanovy zo dňa 6.12.2011
 • 2011
 • 23.12. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R188079
  • Notárska zápisnica NZ 47491/2011 zo dňa 24. 11. 2011 - osvedčenie MVZ
  • Stanovy zo dňa 24. 11. 2011
 • 18.11. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169682
  • Osvedčenie o mimoriadnom VZ 09/09/2011 - odpis NZ 32878/2011
 • 13.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R151607
  • Stanovy AS z 19/5/11
  • Osvedčenie z VZ-NZ 16326/11 z 5/5/11+návrh výročnej správy 2010+stanovy
 • 12.10. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150733
  • Zápisnica z Mz DR z 19/5/11
  • Podpisový vzor: Ing.J.Hirschová
 • 12.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R150495

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R147580

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 26.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141638
  • Podpisový vzor: Ing.P.Majer, Ing.R.Jenis
  • Zápisnica z MVZ z 27/6/11
 • 22.7. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • 1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   • 1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   Zrušené predmety
   • 1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   • 1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
 • 4.6. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 31.5. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 27.5. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • 1.1 prijímanie vkladov
  • 1.2 poskytovanie úverov
  • 1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  • 1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  • 1.5 obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • 1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • 1.7 finančný lízing
  • 1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  • 1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  • 1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  • 1.11 finančné sprostredkovanie
  • 1.12 uloženie vecí
  • 1.13 prenájom bezpečnostných schránok
  • 1.14 poskytovanie bankových informácií
  • 1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  • 1.16 funkciu depozitára
  • 1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  Zrušené predmety
  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie úverov
  • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • finančný lízing
  • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  • vydávanie a správu platobných prostriedkov
  • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  • finančné sprostredkovanie
  • uloženie vecí
  • prenájom bezpečnostných schránok
  • poskytovanie bankových informácií
  • osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  • funkciu depozitára
  • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

 • 13.5. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 12.5. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 14.4. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 8.4. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 7.4. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 17.3. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2010
 • 31.8. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.6. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 64 906 082 € (splatené 64 906 082 €) z hodnoty 50 200 200 € (splatené 50 200 200 €)

 • 2009
 • 24.6. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.5. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  Zrušené predmety
  • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí

 • 12.5. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 10.3. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 5.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.2. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.1. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 46 693 200 € (splatené 46 693 200 €) z hodnoty 46 564 429 € (splatené 46 564 429 €)

 • 2008
 • 19.12. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 18.12. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2.12. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 28.11. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 26.11. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 19.11. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 15.11. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 31.10. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 16.10. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 10.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, 11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb, 12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • vydávanie a správu platobných prostriedkov
  • osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  • funkciu depozitára
  • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.
  Zrušené predmety
  • príjímanie vkladov
  • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • obchodovanie na vlastný účet: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
  • vydávanie a správu platobných prostriedkov
  • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia

 • 4.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.6. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.5. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.5. 2008
  Zmena zápisu
 • 23.1. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 46 564 429 € (splatené 46 564 429 €) z hodnoty 39 912 368 € (splatené 39 912 368 €)

 • 4.1. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2007
 • 29.12. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.8. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 23.8. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 21.6. 2007
  Zmena zápisu
 • 15.6. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 30.4. 2007
  Zmena zápisu
 • 13.4. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokuristi konajú spoločne, alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista, prokurista pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
 • 2006
 • 9.11. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 17.3. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.1. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2005
 • 28.10. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 3.6. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • príjímanie vkladov
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   • obchodovanie na vlastný účet: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
   • uloženie vecí
   • hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   Zrušené predmety
   • príjmanie vkladov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • vykonávanie hypotekárnych úverov
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
 • 26.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2004
 • 16.7. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 12.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 5.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 3.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
   Zrušené predmety
   • platobný styk a zúčtovanie
 • 20.5. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.4. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 12.2. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2003
 • 9.12. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 17.6. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 4.6. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie v mene akciovej spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • príjmanie vkladov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, * s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, * s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva
   • finančný lízing
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
   • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné sprostredkovanie
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Zrušené predmety
   • prijímanie vkladov
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné maklérstvo
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami, * v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, * s prevoditeľnými cennými papiermi, * so zlatými a striebornými mincami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002. Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.
 • 12.2. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
 • 2001
 • 10.7. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.1. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2000
 • 14.9. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 11.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 23.2. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1999
 • 29.6. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 8.12. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.

 • 24.6. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.

 • 1997
 • 11.8. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.6. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.

 • 25.2. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 33 260 307 € z hodnoty 23 235 743 €

 • 1996
 • 21.11. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami, * v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, * s prevoditeľnými cennými papiermi, * so zlatými a striebornými mincami
  Zrušené predmety
  • * s devízovými hodnotami
  • * s prevoditeľnými cennými papiermi
  • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami * v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov * s prevoditeľnými cennými papiermi * so zlatými a striebornými mincami

 • 15.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 7.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie úverov
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • platobný styk a zúčtovanie
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné maklérstvo
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: * s devízovými hodnotami * v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov * s prevoditeľnými cennými papiermi * so zlatými a striebornými mincami
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management)
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • poskytovanie bankových informácií
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku
   Zrušené predmety
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva/portfolio management/
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
 • 22.5. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 23 235 743 € z hodnoty 21 255 726 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, ako celok alebo predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavens- tva, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, vždy dvaja spolu.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva/portfolio management/
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   Zrušené predmety
   • * obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, vrátane poradenstva
   • * výkon funkcie depozitára investičného fondu
   • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • * v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
 • 26.2. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 9.11. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 16.8. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.5. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s. z PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.
  • zmena adresy Hodžova 11, 010 11 Žilina z Hodžova 9, 010 11 Žilina
  • zmena základného imania 17 603 067 € z hodnoty 16 002 788 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda prestavenstva a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne : - predseda predstavenstva - člen predstavenstva a generálny riaditeľ
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne. Pričom členom predstavenstva oprávneným konať za spoločnosť samostatne je člen predstavenstva, ktorý bol predstavenstvom zvolený za generálneho riaditeľa spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostane : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
 • 1994
 • 26.9. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 16 002 788 € z hodnoty 14 841 001 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • * s devízovými hodnotami
   • * s prevoditeľnými cennými papiermi
   • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • * v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov
   Zrušené predmety
   • v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úverových obchodov - s prevoditeľnými cennými papiermi
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
 • 27.5. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Hodžova 9, 010 11 Žilina z Hodžova 9, 010 10 Žilina
  • zmena základného imania 14 841 001 € z hodnoty 14 758 016 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
 • 1993
 • 18.10. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 14 758 016 € z hodnoty 9 958 176 €
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne. Pričom členom predstavenstva oprávneným konať za spoločnosť samostatne je člen predstavenstva, ktorý bol predstavenstvom zvolený za generálneho riaditeľa spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostane : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva, prvý podpredseda a podpredseda predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis samostatne : - predseda predstavenstva - prvý podpredseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
 • 1992
 • 16.12. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny