Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Autoservis s. r. o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SECO Autoservis s. r. o.

 • Názov SECO Autoservis s. r. o.
 • IČO 31588964
 • DIČ 2020603926
 • Sídlo Jesenského 25, 036 01 Martin
 • Dátum vzniku 14. júla 1993, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1276/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 639 € / splatené 6 639 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historický názov SECO.SK s.r.o.
  (platné do 15. augusta 2019 )
  SECO HELI spol. s r.o.
  (platné do 30. novembra 2012 )
 • Historické sídlo Svätoplukova 7, 036 01 Martin
  (platné do 14. februára 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Kuruc Konateľ R. Viesta 40, 036 01 Martin
Ing. Eva Kurucová Konateľ R. Viesta 40, 036 01 Martin 30. novembra 2012
 • Konanie menom spoločnosti [od 14. júla 1993] Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
SECO Consulting, s.r.o. [00634123] Spoločník 100 % (6 639 €) Jesenského 25, 036 01 Martin
Predmety podnikania
Názov Vznik
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s elektrickými a elektronickými zariadeniami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s motorovými vozidlami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s nábytkom a bytovými doplnkami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebnej výroby 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti strojárenskej výroby 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audiovideo prístrojmi, s elektrickými a elektronickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom) 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením 8.9.2017
Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia 8.9.2017
Návrh a optimalizácia informačných technológií 8.9.2017
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup) 8.9.2017
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov 8.9.2017
Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov 8.9.2017
Služby pri údržbe systémov softvéru (sem patrí napr. aj: poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii) 8.9.2017
Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov 8.9.2017
Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (sem patrí napr. aj: poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, poskytovanie softwéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom) 8.9.2017
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia 8.9.2017
Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu) 8.9.2017
Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov- sem patrí napr. aj: práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie 8.9.2017
Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 8.9.2017
Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel 8.9.2017
Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh. 8.9.2017
Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov 8.9.2017
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 8.9.2017
Marketingové poradenstvo 8.9.2017
Mediálne poradenstvo 8.9.2017
Poradenskú činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov 8.9.2017
Poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu 8.9.2017
Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality 8.9.2017
Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa 8.9.2017
Účtovné poradenstvo 8.9.2017
Inžiniersku činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie 8.9.2017
Prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce 8.9.2017
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 8.9.2017
Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác) 8.9.2017
Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných) 8.9.2017
Prenájom prístrojov 8.9.2017
Prenájom strojov a zariadení 8.9.2017
Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov 8.9.2017
Kopírovacie a rozmnožovacie služby 8.9.2017
Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu 8.9.2017
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 13.9.2019
Opravy karosérií 13.9.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.l993 podľa § lO5 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

Starý spis: S.r.o. 3756
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.9.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve


Starý spis: S.r.o. 3756
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
História zmien a podania
 • 2020
 • 11.6. 2020
 • 15.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R320479
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 21.1. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R303785
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 2019
 • 13.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R291195

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  • Opravy karosérií

 • 16.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R284589
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Dodatok č.9 Spoločenská zmluva.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 15.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R282892
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu SECO Autoservis s. r. o. z SECO.SK s.r.o.
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
 • 19.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R270336
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 13.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R269431
  • Dodatok č. 4, úplné znenie spoločenskej zmluvy, vyhlásenie správcu vkladu, zápisnica z VZ
 • 2018
 • 19.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R241218
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 11.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221244
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 8.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221023
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 20.12. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R196351
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 14.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189548
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 8.9. 2017
  Zmena zápisu číslo R189118

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s elektrickými a elektronickými zariadeniami
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s motorovými vozidlami
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s nábytkom a bytovými doplnkami
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebnej výroby
  • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti strojárenskej výroby
  • Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audiovideo prístrojmi, s elektrickými a elektronickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom)
  • Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle)
  • Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom
  • Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením
  • Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
  • Návrh a optimalizácia informačných technológií
  • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
  • Služby pri údržbe systémov softvéru (sem patrí napr. aj: poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii)
  • Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
  • Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (sem patrí napr. aj: poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, poskytovanie softwéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
  • Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
  • Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
  • Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov- sem patrí napr. aj: práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie
  • Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  • Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
  • Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh.
  • Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov
  • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
  • Marketingové poradenstvo
  • Mediálne poradenstvo
  • Poradenskú činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
  • Poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu
  • Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality
  • Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
  • Účtovné poradenstvo
  • Inžiniersku činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
  • Prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
  • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  • Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác)
  • Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
  • Prenájom prístrojov
  • Prenájom strojov a zariadení
  • Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov
  • Kopírovacie a rozmnožovacie služby
  • Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu
  Zrušené predmety
  • predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  • sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  • veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod, lodnú a leteckú dopravu
  • skladovanie
  • sprostredkovanie špeciálnych leteckých benzínov
  • vedľajšia činnosť v doprave - dodávka náhradných dielov
  • vedľajšia činnosť leteckej doprave, sprostredkovanie dopravy
  • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  • prenájom motorových vozidiel
  • prenájom dopravných zariadení
  • prenájom lietadiel
  • výskum a vývoj
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • výskum trhu a verejnej mienky
  • podnikateľské poradenstvo
  • služby v doprave - sprostredkovanie dopravy
  • sprostredkovanie obcfhodu
  • veľkoobchod /okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností /
  • letecká škola - výcvik pilotov
  • údržba lietadiel, letecký mechanik
  • letecká doprava a letecké práce
  • nepravidelná letecká doprava

 • 28.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R176452
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2016
 • 6.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146120
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff [RUZ]
 • 21.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R128446
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2012
 • 5.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R377621
  • Spopočenská zmluva - dod.č.7
  • Podpisový vzor Eva Kurucová
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 4.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R374577
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R341003
  • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • 9.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R194726
  • Účtovná závierka 2010 + poznámky
  • Účtovná závierka 2009 + poznámky
  • Účtovná závierka 2008 + poznámky
 • 2010
 • 24.8. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2009
 • 30.12. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 23.12. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 7.7. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 20.5. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1996
 • 14.2. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Jesenského 25, 036 01 Martin z Svätoplukova 7, 036 01 Martin
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.9.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve Starý spis: S.r.o. 3756
 • 1993
 • 4.11. 1993
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • letecká škola - výcvik pilotov
   • údržba lietadiel, letecký mechanik
   • letecká doprava a letecké práce
   • nepravidelná letecká doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3756
 • 14.7. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy SECO HELI spol. s r.o.
  • novú adresu firmy Svätoplukova 7, 036 01 Martin
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
   • sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
   • veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod, lodnú a leteckú dopravu
   • skladovanie
   • sprostredkovanie špeciálnych leteckých benzínov
   • vedľajšia činnosť v doprave - dodávka náhradných dielov
   • vedľajšia činnosť leteckej doprave, sprostredkovanie dopravy
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom dopravných zariadení
   • prenájom lietadiel
   • výskum a vývoj
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • podnikateľské poradenstvo
   • služby v doprave - sprostredkovanie dopravy
   • sprostredkovanie obcfhodu
   • veľkoobchod /okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností /
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.l993 podľa § lO5 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.