Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Autoservis s. r. o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SECO Autoservis s. r. o.

 • Názov SECO Autoservis s. r. o.
 • IČO 31588964
 • DIČ 2020603926
 • Sídlo Jesenského 25, 036 01 Martin
 • Dátum vzniku 14. júla 1993, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1276/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 639 € / splatené 6 639 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historický názov SECO.SK s.r.o.
  (platné do 15. augusta 2019 )
  SECO HELI spol. s r.o.
  (platné do 30. novembra 2012 )
 • Historické sídlo Svätoplukova 7, 036 01 Martin
  (platné do 14. februára 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s elektrickými a elektronickými zariadeniami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s motorovými vozidlami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s nábytkom a bytovými doplnkami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebnej výroby 8.9.2017
Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti strojárenskej výroby 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audiovideo prístrojmi, s elektrickými a elektronickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom) 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle) 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom 8.9.2017
Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením 8.9.2017
Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia 8.9.2017
Návrh a optimalizácia informačných technológií 8.9.2017
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup) 8.9.2017
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov 8.9.2017
Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov 8.9.2017
Služby pri údržbe systémov softvéru (sem patrí napr. aj: poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii) 8.9.2017
Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov 8.9.2017
Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (sem patrí napr. aj: poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, poskytovanie softwéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom) 8.9.2017
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia 8.9.2017
Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu) 8.9.2017
Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov- sem patrí napr. aj: práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie 8.9.2017
Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 8.9.2017
Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel 8.9.2017
Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh. 8.9.2017
Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov 8.9.2017
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 8.9.2017
Marketingové poradenstvo 8.9.2017
Mediálne poradenstvo 8.9.2017
Poradenskú činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov 8.9.2017
Poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu 8.9.2017
Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality 8.9.2017
Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa 8.9.2017
Účtovné poradenstvo 8.9.2017
Inžiniersku činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie 8.9.2017
Prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce 8.9.2017
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 8.9.2017
Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác) 8.9.2017
Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných) 8.9.2017
Prenájom prístrojov 8.9.2017
Prenájom strojov a zariadení 8.9.2017
Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov 8.9.2017
Kopírovacie a rozmnožovacie služby 8.9.2017
Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu 8.9.2017
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 13.9.2019
Opravy karosérií 13.9.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.l993 podľa § lO5 a nasl. zák. č. 5l3/9l Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

Starý spis: S.r.o. 3756
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.9.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve


Starý spis: S.r.o. 3756
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.