Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
28 696 726 € 30 835 623 € 28 147 040 € 26 316 388 € 25 775 288 € 25 210 409 € 24 327 552 € 21 129 946 € 17 965 660 € 11 587 364 € 8 615 140 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 075 791 € 20 504 427 € 18 313 578 € 18 079 389 € 18 998 852 € 17 964 690 € 17 921 157 € 16 265 990 € 11 864 051 € 6 279 696 € 3 922 575 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
22 187 € 32 666 € 72 645 € 137 277 € 201 909 € 266 541 € 296 562 € 129 313 € 58 296 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
22 187€ 8 013€ 72 645€ 137 277€ 201 909€ 266 541€ 2 183€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 24 653€ 0€ 0€ 0€ 0€ 294 379€ 129 313€ 58 296€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
22 053 604 € 20 471 761 € 18 240 933 € 17 942 112 € 18 796 943 € 17 698 149 € 17 624 595 € 16 136 677 € 11 805 755 € 6 279 696 € 3 922 575 €
012
A.II.1
Pozemky
2 505 552€ 2 505 551€ 2 505 551€ 2 096 769€ 2 096 769€ 2 096 770€ 2 096 769€ 2 096 769€ 1 527 040€ 116 884€ 105 187€
013
A.II.2
Stavby
8 779 279€ 9 177 163€ 9 382 240€ 9 481 841€ 8 764 151€ 8 468 035€ 8 844 658€ 6 157 515€ 5 914 141€ 2 579 040€ 710 218€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 524 535€ 4 820 958€ 5 003 981€ 5 265 535€ 5 289 847€ 5 555 772€ 5 822 149€ 3 586 526€ 4 111 454€ 3 286 232€ 2 061 147€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
34 393€ 55 440€ 77 510€ 35 696€ 37 384€ 87 711€ 146 928€ 164 556€ 84 969€ 40 973€ 52 275€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 114 823€ 3 466 995€ 1 183 331€ 1 048 938€ 2 316 792€ 1 434 023€ 670 924€ 4 083 287€ 162 497€ 56 367€ 915 650€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
95 022€ 445 654€ 88 320€ 13 333€ 292 000€ 55 838€ 43 167€ 48 024€ 5 654€ 200 200€ 78 098€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 563 766 € 10 279 389 € 9 783 120 € 8 183 397 € 6 716 926 € 7 173 013 € 6 342 995 € 4 793 549 € 6 067 680 € 5 267 808 € 4 671 571 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 202 105 € 3 658 052 € 2 517 760 € 1 888 583 € 1 848 764 € 1 967 079 € 2 087 622 € 1 966 868 € 1 627 007 € 1 742 578 € 1 348 856 €
035
B.I.1
Materiál
3 077 461€ 3 511 156€ 2 311 892€ 1 780 243€ 1 670 208€ 1 861 342€ 1 969 183€ 1 847 214€ 1 430 683€ 1 706 224€ 1 257 712€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
124 644€ 146 896€ 205 868€ 108 340€ 178 556€ 105 737€ 118 439€ 119 654€ 196 324€ 36 354€ 88 906€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 238€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 194 908 € 3 022 778 € 2 116 254 € 1 985 277 € 2 619 878 € 2 563 009 € 2 874 813 € 2 734 455 € 2 774 546 € 2 620 221 € 2 776 246 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 135 634 € 2 562 200 € 1 826 825 € 1 717 202 € 1 652 040 € 1 787 950 € 2 510 353 € 2 351 537 € 2 172 647 € 2 216 479 € 2 415 289 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
468 478€ 444 385€ 130 789€ 151 736€ 241 402€ 152 663€ 446 720€ 739 684€ 786 843€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 667 156€ 2 117 815€ 1 696 036€ 1 565 466€ 1 410 638€ 1 635 287€ 2 063 633€ 1 611 853€ 1 385 804€ 2 216 479€ 2 415 289€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 057 747€ 445 027€ 274 867€ 253 515€ 949 564€ 757 920€ 345 863€ 377 796€ 594 954€ 401 855€ 360 279€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 527€ 15 551€ 14 562€ 14 560€ 18 274€ 17 139€ 18 597€ 5 122€ 6 945€ 1 887€ 678€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
166 753 € 3 598 559 € 5 149 106 € 4 309 537 € 2 248 284 € 2 642 925 € 1 380 560 € 92 226 € 1 666 127 € 905 009 € 546 469 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 789€ 10 223€ 9 065€ 6 858€ 7 720€ 5 654€ 13 399€ 9 252€ 14 474€ 11 246€ 7 933€
073
B.V.2.
Účty v bankách
159 964€ 3 588 336€ 5 140 041€ 4 302 679€ 2 240 564€ 2 637 271€ 1 367 161€ 82 974€ 1 651 653€ 893 763€ 538 536€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 169 € 51 807 € 50 342 € 53 602 € 59 510 € 72 706 € 63 400 € 70 407 € 33 929 € 39 860 € 20 994 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
57 169€ 51 124€ 50 342€ 53 602€ 59 510€ 72 706€ 63 400€ 70 407€ 33 929€ 39 860€ 20 994€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 683€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
28 696 726 € 30 835 623 € 28 147 040 € 26 316 388 € 25 775 288 € 25 210 409 € 24 327 552 € 21 129 946 € 17 965 660 € 11 587 364 € 8 615 140 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
25 324 163 € 25 855 644 € 23 487 269 € 21 633 139 € 20 591 072 € 20 019 906 € 18 271 764 € 14 318 319 € 10 789 293 € 8 468 503 € 6 325 067 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 655 644 € 19 537 269 € 18 433 139 € 17 141 072 € 16 819 906 € 14 071 764 € 10 618 319 € 7 839 293 € 4 768 502 € 2 125 067 € 516 683 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 655 644€ 19 537 269€ 18 433 139€ 17 141 072€ 16 819 906€ 14 071 764€ 10 618 319€ 7 839 293€ 4 768 502€ 2 125 067€ 516 683€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 468 519 € 4 118 375 € 2 854 130 € 2 292 067 € 1 571 166 € 3 748 142 € 5 453 445 € 4 279 026 € 3 820 791 € 4 143 436 € 3 608 384 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 372 409 € 4 979 750 € 4 659 468 € 4 682 873 € 5 183 768 € 5 189 950 € 6 055 102 € 6 810 817 € 7 175 402 € 3 117 745 € 2 288 116 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
319 859 € 372 954 € 415 082 € 419 638 € 418 715 € 367 625 € 304 107 € 265 607 € 227 775 € 172 631 € 151 352 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 832€ 6 743€ 23 176€ 16 932€ 18 129€ 8 920€ 4 516€ 29 148€ 19 731€ 13 485€ 6 154€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
314 027€ 366 211€ 391 906€ 402 706€ 400 586€ 358 705€ 299 591€ 236 459€ 208 044€ 159 146€ 145 198€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
497 229€ 987 550€ 1 471 057€ 1 947 846€ 2 418 011€ 2 881 643€ 3 338 833€ 3 789 670€ 583 775€ 779 015€ 548 924€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 674 546 € 2 527 417 € 1 895 426 € 1 493 171 € 1 680 051 € 1 304 535 € 1 709 242 € 1 757 371 € 5 695 692 € 1 394 875 € 1 123 270 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
945 660 € 1 320 650 € 1 021 568 € 623 771 € 1 085 830 € 586 565 € 721 780 € 995 197 € 5 181 263 € 756 853 € 525 977 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 500€ 12 000€ 0€ 9 250€ 0€ 8 750€ 0€ 22 172€ 2 387€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
931 160€ 1 308 650€ 1 021 568€ 614 521€ 1 085 830€ 577 815€ 721 780€ 973 025€ 5 178 876€ 756 853€ 525 977€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
390 020€ 402 187€ 352 916€ 315 253€ 297 863€ 377 309€ 375 216€ 347 199€ 291 320€ 273 438€ 228 430€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
264 786€ 269 283€ 241 970€ 227 503€ 218 071€ 242 057€ 243 955€ 202 399€ 156 782€ 151 844€ 129 415€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
59 289€ 520 122€ 264 336€ 314 296€ 66 170€ 84 167€ 350 406€ 203 285€ 61 425€ 208 965€ 236 262€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 791€ 15 175€ 14 636€ 12 348€ 12 117€ 14 437€ 17 885€ 9 291€ 4 902€ 3 775€ 3 186€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
390 445 € 607 533 € 400 684 € 352 045 € 201 792 € 178 548 € 251 853 € 204 556 € 171 748 € 148 066 € 130 835 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
214 861€ 266 449€ 241 700€ 223 961€ 199 563€ 176 319€ 250 769€ 203 472€ 171 748€ 148 066€ 130 835€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
175 584€ 341 084€ 158 984€ 128 084€ 2 229€ 2 229€ 1 084€ 1 084€ 0€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
490 330€ 484 296€ 477 219€ 470 173€ 465 199€ 457 599€ 451 067€ 793 613€ 496 412€ 623 158€ 333 735€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
154 € 229 € 303 € 376 € 448 € 553 € 686 € 810 € 965 € 1 116 € 1 957 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
154€ 229€ 303€ 376€ 448€ 553€ 686€ 810€ 965€ 1 116€ 1 957€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€