Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MIRUPO ŠPORT, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
48 600€ 221 965€ 64 973€ 33 648€ 39 946€ 132 548€ 249 047€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
55 130 € 249 300 € 67 061 € 48 979 € 78 419 € 646 671 € 254 807 € 448 121 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 710€ 69 989€ 191 508€ 282 680€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
48 600€ 221 964€ 64 973€ 33 648€ 37 237€ 62 559€ 57 539€ 138 100€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
834€ 23 336€ 14 167€ 23 333€ 377 667€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 696€ 4 000€ 2 088€ 1 164€ 15 139€ 136 456€ 5 760€ 27 341€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
83 366 € 234 224 € 116 592 € 61 679 € 88 708 € 595 472 € 387 637 € 484 027 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
53 203€ 218 855€ 260 827€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 254€ 393€ 8 790€ 21 647€ 4 645€
13
C.
Opravné položky k zásobám
20 343€ 42 141€ 0€ 73 200€
14
D.
Služby
37 308€ 180 182€ 59 400€ 19 628€ 15 160€ 248 440€ 66 099€ 93 017€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 874 € 8 421 € 13 777 € 7 287 € 7 287 € 41 010 € 44 809 € 24 390 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 035€ 6 240€ 10 200€ 5 400€ 5 400€ 30 217€ 32 771€ 18 005€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 760€ 2 181€ 3 577€ 1 887€ 1 887€ 10 621€ 11 847€ 6 274€
19
E.4.
Sociálne náklady
79€ 172€ 191€ 111€
20
F.
Dane a poplatky
413€ 567€ 437€ 312€ 388€ 1 802€ 981€ 623€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 072€ 23 932€ 18 279€ 13 209€ 16 966€ 33 152€ 28 373€ 17 337€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 072€ 23 932€ 18 279€ 13 209€ 16 966€ 33 152€ 28 373€ 17 337€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 314€ 11 073€ 5 682€ 14 972€ 155 755€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 480€ 25 319€ 0€ 5 480€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 385€ 10 049€ 9 836€ 6 307€ 8 223€ 11 179€ 6 873€ 4 508€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-28 236 € 15 076 € -49 531 € -12 700 € -10 289 € 51 199 € -132 830 € -35 906 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 292 € 41 782 € -14 770 € 4 766 € 24 394 € -220 026 € -57 554 € -10 909 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 0 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 0 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 0€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 256 € 3 018 € 2 680 € 1 780 € 1 980 € 10 738 € 9 878 € 7 929 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 667 € 2 699 € 2 348 € 1 527 € 1 706 € 6 580 € 8 846 € 4 644 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 667€ 2 699€ 2 348€ 1 527€ 1 706€ 6 580€ 8 846€ 4 644€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
589€ 319€ 332€ 253€ 274€ 4 158€ 1 032€ 3 285€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 256 € -3 018 € -2 680 € -1 780 € -1 980 € -10 737 € -9 878 € -7 928 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-31 492 € 12 058 € -52 211 € -14 480 € -12 269 € 40 462 € -142 708 € -43 834 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 502 € 1 075 € 960 € 3 673 € 4 646 € 3 587 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 502€ 1 075€ 960€ 3 673€ 4 646€ 3 587€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-31 492 € 7 556 € -52 211 € -15 555 € -13 229 € 36 789 € -147 354 € -47 421 €