Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARTRA s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 175 959€ 10 204 671€ 9 885 177€ 7 645 955€ 7 102 081€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
11 564 508 € 10 442 597 € 9 977 391 € 9 222 817 € 7 687 990 € 6 919 756 € 6 235 228 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
111 672€ 161 083€ 429 137€ 601 144€ 639 924€ 725 598€ 761 789€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
11 037 552€ 10 013 253€ 9 435 766€ 8 163 926€ 6 980 869€ 6 361 698€ 5 565 104€
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 735€ 30 335€ 20 274€ 17 858€ 25 162€ 14 785€ 12 290€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
361 454€ 180 472€ 29 569€ 387 551€ -8 797€ -273 786€ -129 191€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
580€ 18 655€ 10 453€ 6 820€ 7 200€ 4 200€ 4 665€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 515€ 38 799€ 52 192€ 45 518€ 43 632€ 87 261€ 20 571€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 634 345 € 8 685 348 € 9 339 787 € 8 677 723 € 7 158 598 € 6 270 462 € 5 579 986 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
83 761€ 124 982€ 368 857€ 503 979€ 530 055€ 585 139€ 550 137€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 750 271€ 4 318 416€ 4 298 948€ 4 310 225€ 3 542 058€ 3 026 975€ 2 710 982€
13
C.
Opravné položky k zásobám
200 000€
14
D.
Služby
962 769€ 841 519€ 664 135€ 734 829€ 389 151€ 440 085€ 343 420€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
3 111 967 € 2 769 638 € 3 190 420 € 2 571 810 € 2 234 780 € 1 935 047 € 1 702 388 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 269 713€ 2 023 447€ 2 403 424€ 1 878 946€ 1 621 219€ 1 405 537€ 1 236 313€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
791 243€ 698 047€ 739 788€ 644 655€ 571 986€ 494 540€ 436 486€
19
E.4.
Sociálne náklady
51 011€ 48 144€ 47 208€ 48 209€ 41 575€ 34 970€ 29 589€
20
F.
Dane a poplatky
24 283€ 31 513€ 28 736€ 23 113€ 27 125€ 22 783€ 22 686€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
643 395€ 547 748€ 545 366€ 504 715€ 392 594€ 222 504€ 225 309€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
643 395€ 547 748€ 545 366€ 504 715€ 392 594€ 222 504€ 225 309€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 615€ 8 436€ 2 288€ 13 570€ 2 861€ 2 783€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 658€ 9 833€ -260€ 5 015€ 3 629€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 241€ 26 917€ 25 056€ 27 024€ 24 250€ 31 439€ 22 281€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 930 163 € 1 757 249 € 637 604 € 545 094 € 529 392 € 649 294 € 655 242 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
5 740 612 € 5 100 226 € 4 382 806 € 3 621 446 € 3 175 894 € 2 776 096 € 2 605 453 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
804 € 1 174 € 4 769 € 823 € 18 342 € 2 518 € 4 028 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
95 € 65 € 247 € 229 € 49 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
95€ 65€ 247€ 229€ 49€
42
XII.
Kurzové zisky
804€ 1 174€ 4 674€ 758€ 18 095€ 2 289€ 3 979€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 501 € 10 065 € 15 905 € 19 324 € 19 817 € 29 695 € 86 514 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
38 € 1 661 € 5 740 € 9 429 € 8 474 € 3 716 € 17 896 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
38€ 1 661€ 5 740€ 9 429€ 8 474€ 3 716€ 17 896€
52
O.
Kurzové straty
491€ 1 022€ 2 341€ 469€ 479€ 5 387€ 59 309€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 972€ 7 382€ 7 824€ 9 426€ 10 864€ 20 592€ 9 309€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 697 € -8 891 € -11 136 € -18 501 € -1 475 € -27 177 € -82 486 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 924 466 € 1 748 358 € 626 468 € 526 593 € 527 917 € 622 117 € 572 756 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
410 410 € 352 849 € 151 381 € 136 157 € 111 245 € 148 475 € 139 082 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
409 267€ 370 582€ 282 631€ 99 778€ 119 839€ 191 180€ 139 025€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 143€ -17 733€ -131 250€ 36 379€ -8 594€ -42 705€ 57€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 514 056 € 1 395 509 € 475 087 € 390 436 € 416 672 € 473 642 € 433 674 €