Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
36 949 649€ 34 600 231€ 33 967 944€ 33 026 573€ 31 793 412€ 29 413 042€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
36 959 213 € 34 635 249 € 33 987 846 € 33 033 954 € 31 845 242 € 29 423 695 € 28 688 826 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 974 798€ 33 722 675€ 33 198 573€ 32 271 439€ 31 069 925€ 28 672 584€ 27 979 299€
05
III.
Tržby z predaja služieb
974 851€ 877 556€ 769 371€ 754 983€ 723 382€ 691 636€ 645 985€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 179€ 19 757€ 110€ 2 843€ 46 747€ 53 736€ 10 895€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 385€ 15 261€ 19 792€ 4 689€ 5 188€ 5 739€ 52 647€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
36 765 556 € 34 380 823 € 33 739 471 € 32 685 960 € 31 460 365 € 29 104 016 € 28 510 343 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 781 676€ 31 832 464€ 31 373 936€ 30 389 872€ 29 162 274€ 26 803 734€ 26 190 386€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
167 313€ 138 297€ 131 730€ 133 767€ 118 753€ 132 298€ 140 165€
14
D.
Služby
891 812€ 807 298€ 766 898€ 777 664€ 760 647€ 718 635€ 715 905€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
1 783 416 € 1 472 810 € 1 335 723 € 1 247 550 € 1 274 150 € 1 334 541 € 1 328 072 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 275 348€ 1 045 636€ 947 248€ 895 854€ 892 876€ 948 505€ 939 679€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
423 425€ 356 935€ 317 062€ 282 862€ 289 082€ 314 087€ 310 003€
19
E.4.
Sociálne náklady
84 643€ 70 239€ 71 413€ 68 834€ 92 192€ 71 949€ 78 390€
20
F.
Dane a poplatky
13 762€ 12 421€ 12 962€ 12 047€ 12 420€ 11 535€ 11 445€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
82 533€ 81 826€ 88 671€ 94 750€ 78 452€ 78 911€ 86 171€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82 533€ 81 826€ 88 671€ 94 750€ 78 452€ 78 911€ 86 171€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 000€ 9 884€ 3 125€ 24 095€ 4 635€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
149€ 142€ 1 054€ 703€ 1 089€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 895€ 25 681€ 29 551€ 27 185€ 28 520€ 23 659€ 32 475€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
193 657 € 254 426 € 248 375 € 347 994 € 384 877 € 319 679 € 178 483 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
2 108 848 € 1 822 172 € 1 695 380 € 1 725 119 € 1 751 633 € 1 709 553 € 1 578 828 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
121 € 83 € 90 € 151 € 105 € 41 € 21 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
121 € 83 € 90 € 151 € 105 € 41 € 21 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
16€ 20€ 15€ 1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
121€ 83€ 90€ 135€ 85€ 26€ 20€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
32 848 € 29 160 € 31 326 € 26 585 € 24 729 € 17 735 € 13 528 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
600 € 1 202 € 1 481 € 1 947 € 1 328 € 26 € 193 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
114€ 92€ 100€ 19€ 60€ 8€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
486€ 1 110€ 1 381€ 1 928€ 1 268€ 18€ 193€
52
O.
Kurzové straty
451€ 16€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 248€ 27 958€ 29 845€ 24 638€ 22 950€ 17 709€ 13 319€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 727 € -29 077 € -31 236 € -26 434 € -24 624 € -17 694 € -13 507 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
160 930 € 225 349 € 217 139 € 321 560 € 360 253 € 301 985 € 164 976 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
38 887 € 49 993 € 46 103 € 77 365 € 82 177 € 68 200 € 40 940 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
37 697€ 49 993€ 46 103€ 77 365€ 82 177€ 67 648€ 40 915€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 190€ 552€ 25€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
122 043 € 175 356 € 171 036 € 244 195 € 278 076 € 233 785 € 124 036 €