Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STABO, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 802 020€ 17 222 680€ 20 939 776€ 26 583 289€ 21 006 794€ 26 779 438€ 19 865 348€ 19 465 375€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 179 955 € 17 254 704 € 21 185 885 € 26 893 618 € 21 558 237 € 27 917 678 € 20 642 851 € 20 312 506 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 037 214€ 14 182 482€ 17 593 080€ 23 599 375€ 18 036 302€ 23 611 815€ 17 354 397€ 14 236 538€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 764 806€ 3 040 198€ 3 346 696€ 2 983 914€ 2 970 492€ 3 167 623€ 2 510 951€ 5 228 837€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-8 079€ -17 224€ -37 342€ 47 094€ 3 745€ 52 152€
07
V.
Aktivácia
1 709€ 2 147€ 4 643€ 1 046€ 989€ 1 012€ 19 738€ 10 471€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
274 600€ 214 865€ 237 805€ 458 318€ 1 100 508€ 416 397€ 692 955€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
109 705€ 47 101€ 63 943€ 24 384€ 88 391€ -15 432€ 341 368€ 143 705€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 696 224 € 16 963 135 € 20 658 517 € 26 381 474 € 21 306 669 € 27 443 013 € 20 299 758 € 19 997 810 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 679 051€ 12 812 331€ 15 966 590€ 22 118 353€ 16 976 726€ 22 176 209€ 15 173 116€ 12 345 610€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 411 605€ 1 562 990€ 1 619 931€ 1 576 061€ 1 439 661€ 1 540 935€ 1 378 580€ 2 661 753€
13
C.
Opravné položky k zásobám
224 081€
14
D.
Služby
718 029€ 1 224 202€ 1 574 802€ 1 270 370€ 1 307 334€ 1 613 095€ 1 951 883€ 2 315 671€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 040 356 € 1 021 901 € 977 977 € 852 995 € 873 044 € 890 691 € 815 449 € 788 929 €
16
E.1.
Mzdové náklady
756 375€ 740 997€ 708 617€ 617 537€ 622 606€ 632 666€ 574 997€ 563 215€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
241 099€ 249 604€ 233 799€ 205 149€ 215 484€ 222 362€ 203 920€ 199 235€
19
E.4.
Sociálne náklady
42 882€ 31 300€ 35 561€ 30 309€ 34 954€ 35 663€ 36 532€ 26 479€
20
F.
Dane a poplatky
15 948€ 19 958€ 18 135€ 18 623€ 23 500€ 46 993€ 60 841€ 408 701€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
180 550€ 249 771€ 210 862€ 205 679€ 198 514€ 267 205€ 346 129€ 673 404€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
180 550€ 249 771€ 210 862€ 205 679€ 198 514€ 267 205€ 346 129€ 673 404€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
178 287€ 188 448€ 193 622€ 365 770€ 774 637€ 163 481€ 334 365€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
51 625€ 1 939€ 10 213€ 19 744€ -3 167€ 27 881€ 7 287€ 6 962€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
196 692€ 70 043€ 91 559€ 126 027€ 125 287€ 105 367€ 402 992€ 462 415€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
483 731 € 291 569 € 527 368 € 512 144 € 251 568 € 474 665 € 343 093 € 314 696 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 762 884 € 1 608 080 € 1 745 754 € 1 666 645 € 1 287 807 € 1 502 363 € 1 381 507 € 2 152 812 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 586 € 11 554 € 1 217 € 424 € 95 € 2 948 € 513 € 4 146 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 554 € 11 549 € 1 200 € 230 € 24 € 2 560 € 3 895 € 147 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10 554€ 11 549€ 1 200€ 230€ 24€ 2 560€ 3 895€ 147€
42
XII.
Kurzové zisky
32€ 5€ 17€ 194€ 71€ 388€ -3 382€ 3 999€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 848 € 105 727 € 99 281 € 129 865 € 163 979 € 168 698 € 194 418 € 165 673 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
35 301 € 78 146 € 73 384 € 102 885 € 139 416 € 139 217 € 168 335 € 138 889 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
35 301€ 78 146€ 73 384€ 102 885€ 139 416€ 139 217€ 168 335€ 138 889€
52
O.
Kurzové straty
435€ 698€ 478€ 1 512€ 695€ 289€ 650€ 2 333€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 112€ 26 883€ 25 419€ 25 468€ 23 868€ 29 192€ 25 433€ 24 451€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-54 262 € -94 173 € -98 064 € -129 441 € -163 884 € -165 750 € -193 905 € -161 527 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
429 469 € 197 396 € 429 304 € 382 703 € 87 684 € 308 915 € 149 188 € 153 169 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
113 268 € 58 741 € 110 438 € 91 909 € 37 234 € 81 634 € 49 157 € 50 322 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
172 548€ 49 359€ 92 708€ 76 805€ 31 967€ 59 712€ 6 002€ 55 741€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-59 280€ 9 382€ 17 730€ 15 104€ 5 267€ 21 922€ 43 155€ -5 419€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
316 201 € 138 655 € 318 866 € 290 794 € 50 450 € 227 281 € 100 031 € 102 847 €