Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 548 839 € 4 182 643 € 6 293 441 € 6 032 296 € 9 839 347 € 4 748 094 € 5 189 695 € 6 546 396 € 3 167 936 € 2 782 280 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
785 035 € 529 013 € 361 677 € 387 818 € 454 790 € 242 724 € 242 104 € 473 434 € 359 890 € 999 696 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
32 667 € 726 € 2 178 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
726€ 2 178€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
32 667€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
752 368 € 529 013 € 361 677 € 387 818 € 454 064 € 240 546 € 242 104 € 473 434 € 359 890 € 715 259 €
012
A.II.1
Pozemky
26 953€ 32 647€ 32 647€ 32 647€ 32 647€ 32 647€ 33 496€ 50 538€ 50 854€ 107 856€
013
A.II.2
Stavby
2 435€ 3 462€ 4 490€ 5 516€ 6 543€ 7 570€ 18 260€ 239 507€ 264 274€ 476 533€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
301 349€ 345 625€ 308 677€ 309 284€ 376 337€ 160 092€ 85 300€ 78 341€ 9 965€ 111 248€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
421 631€ 147 279€ 15 863€ 40 371€ 38 537€ 40 237€ 105 048€ 105 048€ 34 797€ 19 622€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
284 437 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
284 437€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 599 627 € 3 606 853 € 5 880 246 € 5 620 739 € 9 365 779 € 4 490 666 € 4 937 004 € 5 944 990 € 2 733 946 € 1 700 318 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
36 127 € 66 409 € 50 474 € 46 300 € 161 356 € 218 395 € 61 988 € 153 679 € 47 561 € 70 709 €
035
B.I.1
Materiál
35 420€ 65 255€ 43 369€ 42 203€ 145 000€ 194 415€ 45 674€ 137 365€ 31 581€ 55 703€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
321€
037
B.I.3
Výrobky
1 632€ 3 954€ 11 611€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 15 980€ 15 006€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
707€ 833€ 5 473€ 143€ 4 745€ 7 666€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
567 614 € 904 890 € 44 287 € 411 025 € 294 619 € 63 241 € 35 037 € 1 694 € 64 221 € 284 252 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
532 169 € 882 248 € 1 033 € 375 975 € 270 666 € 49 662 € 25 412 € 1 033 € 62 692 € 265 161 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
532 169€ 882 248€ 1 033€ 375 975€ 270 666€ 49 662€ 25 412€ 1 033€ 62 692€ 265 161€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
35 445€ 22 642€ 43 254€ 35 050€ 23 953€ 13 579€ 9 625€ 661€ 1 529€ 19 091€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 965 805 € 2 625 771 € 5 781 340 € 5 114 901 € 8 863 294 € 3 674 186 € 4 601 192 € 4 736 368 € 2 605 744 € 1 315 387 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 301 244 € 1 944 432 € 4 549 779 € 3 418 139 € 6 642 870 € 2 717 312 € 3 452 451 € 4 128 123 € 1 782 359 € 1 063 098 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
243 181€ 508 771€ 99 672€ 181 160€ 339 850€ 69 887€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 301 244€ 1 944 432€ 4 306 598€ 2 909 368€ 6 543 198€ 2 536 152€ 3 112 601€ 4 058 236€ 1 782 359€ 1 063 098€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
198 010€ 202 640€ 222 224€ 373 361€ 906 688€ 124 185€ 321 922€ 204 919€ 491 078€ 238 866€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
127 584€ 99 672€ 267 955€ 152 005€ 245 243€ 200 363€ 69 465€ 329€ 12 058€ 13 002€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
338 967€ 379 027€ 741 382€ 1 171 396€ 1 068 493€ 632 326€ 757 354€ 402 997€ 320 249€ 421€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
30 081 € 9 783 € 4 145 € 48 513 € 46 510 € 534 844 € 238 787 € 1 053 249 € 16 420 € 29 970 €
072
B.V.1.
Peniaze
19 987€ 4 203€ 1 227€ 10 529€ 2 197€ 4 839€ 14 764€ 43 095€ 4 994€ 18 021€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 094€ 5 580€ 2 918€ 37 984€ 44 313€ 530 005€ 224 023€ 1 010 154€ 11 426€ 11 949€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
164 177 € 46 777 € 51 518 € 23 739 € 18 778 € 14 704 € 10 587 € 127 972 € 74 100 € 82 266 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
44 914€ 46 777€ 51 518€ 23 739€ 18 778€ 14 704€ 10 587€ 13 020€ 2 896€ 5 586€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
119 263€ 114 952€ 71 204€ 76 680€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 548 839 € 4 182 643 € 6 293 441 € 6 032 296 € 9 839 347 € 4 748 094 € 5 189 695 € 6 546 396 € 3 167 936 € 2 782 280 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 498 158 € 1 498 960 € 1 746 446 € 1 950 861 € 1 369 011 € 622 087 € 595 624 € 375 835 € 363 605 € 388 422 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 € 6 690 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€ 6 690€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€ 45 337€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 € 667 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€ 667€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
260 444 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
260 444€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 355 666 € 1 311 397 € 1 412 167 € 1 248 603 € 569 392 € 472 680 € 323 141 € 310 911 € 75 284 € 256 130 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 355 666€ 1 311 397€ 1 412 167€ 1 248 603€ 569 392€ 472 680€ 323 141€ 310 911€ 75 284€ 256 130€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
89 798 € 134 869 € 281 585 € 649 564 € 746 925 € 96 713 € 219 789 € 12 230 € 235 627 € -180 846 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 050 197 € 2 678 503 € 4 546 995 € 4 079 637 € 8 468 544 € 4 126 007 € 4 594 071 € 6 170 561 € 2 803 945 € 2 392 937 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
161 252 € 174 687 € 104 766 € 289 901 € 245 979 € 15 141 € 21 602 € 33 704 € 46 241 € 155 068 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
158 475 € 165 873 € 87 770 € 286 470 € 232 520 € 12 392 € 17 251 € 28 291 € 39 147 € 149 435 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
158 475€ 165 873€ 87 770€ 286 470€ 232 520€ 12 392€ 17 251€ 28 291€ 39 147€ 149 435€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 7 075€ 15 185€ 1 797€ 11 342€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 777€ 1 739€ 1 811€ 1 634€ 2 117€ 2 749€ 4 351€ 5 413€ 7 094€ 5 633€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
26 000 € 26 000 € 26 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
26 000€ 26 000€ 26 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 986 666 € 1 810 081 € 3 699 283 € 2 679 865 € 7 311 347 € 3 035 180 € 3 403 929 € 3 497 090 € 2 090 703 € 2 203 883 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 589 493 € 1 408 818 € 3 288 394 € 2 237 014 € 6 667 763 € 2 561 238 € 2 881 658 € 2 800 690 € 1 582 247 € 1 473 018 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
274 509€ 375 394€ 326 769€ 432 120€ 292 108€ 203 326€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 589 493€ 1 408 818€ 3 013 885€ 1 861 620€ 6 340 994€ 2 129 118€ 2 589 550€ 2 597 364€ 1 582 247€ 1 473 018€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 944€ 6 866€ 6 984€ 6 919€ 6 777€ 6 321€ 9 126€ 17 279€ 16 054€ 236 823€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
39 847€ 40 106€ 47 142€ 44 773€ 42 518€ 36 375€ 28 395€ 30 225€ 23 257€ 27 133€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 110€ 22 713€ 26 148€ 25 177€ 23 031€ 19 931€ 15 936€ 15 920€ 12 589€ 15 906€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 858€ 2 746€ 3 712€ 4 171€ 180 265€ 4 070€ 47 785€ 196 923€ 32 477€ 44 465€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
312 414€ 328 832€ 326 903€ 361 811€ 390 993€ 407 245€ 421 029€ 436 053€ 424 079€ 406 538€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 927 € 29 325 € 33 798 € 37 160 € 34 499 € 32 909 € 24 029 € 21 127 € 14 704 € 18 986 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 927€ 29 325€ 33 798€ 37 160€ 34 499€ 32 909€ 24 029€ 21 127€ 14 704€ 18 986€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
391 752€ 499 410€ 606 198€ 845 711€ 466 269€ 781 327€ 349 161€ 294 290€ 347 947€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
457 600€ 139 000€ 76 950€ 212 000€ 395 450€ 246 450€ 780 350€ 2 309 350€ 289 350€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
484 € 5 180 € 1 798 € 1 792 € 386 € 921 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
386€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
484€ 5 180€ 1 798€ 1 792€ 386€ 535€