Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 162 945€ 8 007 190€ 15 992 035€ 19 467 496€ 22 241 314€ 11 957 373€ 18 652 634€ 12 593 587€ 4 998 238€ 5 315 764€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 488 975 € 8 288 114 € 16 060 090 € 19 527 008 € 22 527 175 € 14 485 632 € 18 869 864 € 12 720 032 € 4 999 491 € 5 314 045 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 162 945€ 8 007 190€ 15 992 035€ 19 467 496€ 22 241 314€ 11 957 373€ 18 652 634€ 12 593 587€ 4 115 260€ 5 158 684€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
15 992€ -1 310€ 973€ -9 159€
07
V.
Aktivácia
274 604€ 147 244€ 958€ 3 487€ 860€ 8 275€ 1 785€ 10 736€ 280€ 7 440€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 098€ 17 066€ 20 922€ 48 843€ 173 437€ 2 430 839€ 170 677€ 111 899€ 602 089€ 141 790€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 336€ 117 924€ 46 175€ 7 182€ 111 564€ 89 145€ 44 768€ 3 810€ 280 889€ 15 290€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 360 670 € 8 095 639 € 15 681 804 € 18 690 831 € 21 550 050 € 14 347 456 € 18 571 471 € 12 652 096 € 4 706 336 € 5 484 792 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 256 278€ 2 504 819€ 4 432 980€ 4 854 835€ 4 648 513€ 3 831 236€ 3 197 267€ 3 044 550€ 1 747 840€ 1 541 532€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-170€ 199€ 2 438€ 10 537€ 6 266€ 2 345€
14
D.
Služby
7 157 625€ 4 700 364€ 10 196 350€ 12 667 023€ 15 534 562€ 7 298 162€ 14 233 594€ 8 370 559€ 1 887 816€ 2 997 685€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
799 722 € 844 474 € 851 281 € 847 293 € 781 741 € 686 596 € 599 840 € 519 396 € 466 202 € 639 414 €
16
E.1.
Mzdové náklady
571 241€ 604 070€ 609 546€ 612 086€ 565 107€ 492 025€ 435 682€ 376 369€ 332 999€ 456 206€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
197 529€ 209 516€ 210 585€ 207 863€ 191 422€ 166 966€ 146 142€ 123 931€ 115 990€ 159 676€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 952€ 30 888€ 31 150€ 27 344€ 25 212€ 27 605€ 18 016€ 19 096€ 17 213€ 23 532€
20
F.
Dane a poplatky
15 843€ 22 027€ 10 290€ 14 827€ 11 900€ 7 601€ 79 817€ 16 331€ 9 303€ 22 386€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 936€ 14 217€ 127 838€ 115 062€ 80 615€ 37 518€ 36 618€ 23 789€ 34 427€ 123 392€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
52 936€ 14 217€ 127 838€ 115 062€ 80 615€ 37 518€ 36 618€ 23 789€ 34 427€ 123 392€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 183€ 17 632€ 22 069€ 48 593€ 171 091€ 2 350 441€ 272 164€ 121 242€ 413 698€ 136 856€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21 444€ -20 442€ 12 974€ 116 156€ 284 168€ 87 769€ 137 167€ 542 590€ 119 215€ -8 805€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 809€ 12 349€ 25 584€ 16 505€ 31 194€ 45 788€ 15 004€ 13 639€ 27 835€ 32 332€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
128 305 € 192 475 € 378 286 € 836 177 € 977 125 € 138 176 € 298 393 € 67 936 € 293 155 € -170 747 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 039 808 € 947 742 € 1 361 225 € 1 938 588 € 2 052 833 € 833 905 € 1 223 558 € 1 189 214 € 480 857 € 617 748 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 122 € 28 572 € 35 531 € 42 081 € 27 816 € 64 305 € 16 663 € 7 420 € 6 829 € 158 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 313€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 306 € 22 808 € 31 817 € 36 720 € 23 883 € 18 052 € 16 629 € 4 232 € 1 506 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
31 812€ 36 716€ 23 814€ 9 615€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11 306€ 22 808€ 5€ 4€ 69€ 8 437€ 16 629€ 4 232€ 1 506€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
3 816€ 5 764€ 3 714€ 5 361€ 3 933€ 46 253€ 34€ 3 188€ 10€ 154€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
47 231 € 48 078 € 60 968 € 61 383 € 61 448 € 75 806 € 40 855 € 44 948 € 40 547 € 24 072 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
5 313€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
750€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 203 € 13 917 € 18 293 € 26 125 € 22 325 € 14 500 € 25 908 € 36 293 € 6 820 € 3 893 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 902€ 7 622€ 6 526€ 1 443€ 25 908€ 36 293€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 203€ 13 917€ 14 391€ 18 503€ 15 799€ 13 057€ 6 820€ 3 893€
52
O.
Kurzové straty
4 516€ 6 162€ 10 714€ 6 454€ 10 931€ 36 260€ 481€ 427€ 3 088€ 7 562€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 512€ 27 999€ 31 961€ 28 804€ 28 192€ 25 046€ 14 466€ 8 228€ 24 576€ 12 617€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 109 € -19 506 € -25 437 € -19 302 € -33 632 € -11 501 € -24 192 € -37 528 € -33 718 € -23 914 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
96 196 € 172 969 € 352 849 € 816 875 € 943 493 € 126 675 € 274 201 € 30 408 € 259 437 € -194 661 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 398 € 38 100 € 71 264 € 167 311 € 196 568 € 29 962 € 54 412 € 18 178 € 23 810 € -13 815 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 201€ 17 488€ 79 468€ 178 408€ 206 942€ 33 917€ 63 375€ 17 310€ 6 247€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-12 803€ 20 612€ -8 204€ -11 097€ -10 374€ -3 955€ -8 963€ 868€ 17 563€ -13 815€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
89 798 € 134 869 € 281 585 € 649 564 € 746 925 € 96 713 € 219 789 € 12 230 € 235 627 € -180 846 €