Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 371 670 € 6 605 136 € 3 331 076 € 3 953 812 € 2 409 547 € 2 468 938 € 2 457 928 € 2 632 682 € 2 783 570 € 2 993 202 € 2 458 107 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 177 967 € 5 052 947 € 1 964 243 € 2 215 674 € 1 325 686 € 1 305 848 € 1 452 860 € 1 499 723 € 1 615 488 € 1 724 699 € 1 568 753 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 357 975 € 2 975 603 € 1 844 € 2 744 € 544 € 1 144 € 1 744 € 4 037 € 3 601 € 5 766 € 7 416 €
005
A.I.2
Software
44€ 944€ 1 844€ 2 744€ 544€ 1 144€ 1 744€ 4 037€ 3 601€ 5 766€ 7 416€
007
A.I.4
Goodwill
2 357 931€ 2 974 659€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 819 992 € 2 077 344 € 1 962 399 € 2 212 930 € 1 325 142 € 1 304 704 € 1 451 116 € 1 495 686 € 1 611 887 € 1 718 933 € 1 561 337 €
012
A.II.1
Pozemky
406 104€ 406 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€ 55 104€
013
A.II.2
Stavby
499 998€ 564 784€ 570 709€ 635 137€ 699 790€ 764 482€ 541 049€ 591 341€ 593 433€ 583 753€ 597 478€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
913 890€ 1 106 456€ 1 248 816€ 1 522 689€ 570 248€ 485 118€ 577 045€ 720 551€ 961 468€ 1 040 504€ 947 782€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
87 770€ 285 725€ 144 302€ 18 369€ 4 452€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 930€ 66 342€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
-7 807€ -15 612€ -23 417€ -31 222€ -39 027€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 172 530 € 1 534 514 € 1 345 676 € 1 717 126 € 1 063 712 € 1 144 222 € 986 484 € 1 113 390 € 1 146 607 € 1 250 805 € 868 327 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
244 780 € 280 675 € 300 523 € 260 726 € 259 633 € 228 769 € 259 894 € 254 570 € 259 484 € 225 668 € 204 216 €
032
B.I.1
Materiál
231 571€ 261 647€ 281 012€ 241 910€ 238 711€ 209 309€ 239 984€ 233 229€ 226 630€ 199 133€ 172 373€
034
B.I.3
Výrobky
1 893€ 3 819€ 2 143€ 3 163€ 2 254€ 3 857€ 2 890€ 4 779€ 5 506€ 3 886€ 2 489€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
11 316€ 15 209€ 17 368€ 15 653€ 18 668€ 15 603€ 17 020€ 16 562€ 27 348€ 22 649€ 25 827€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 527€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
14 605 € 51 783 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 605€ 51 783€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
579 878 € 1 084 190 € 1 006 857 € 1 421 136 € 736 012 € 880 965 € 704 520 € 819 556 € 850 772 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
571 174€ 1 041 121€ 973 999€ 969 306€ 735 671€ 844 458€ 701 313€ 815 895€ 754 991€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
25 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 019€ 168€ 31 983€ 451 440€ 134€ 11 013€ 3 414€ 95 684€ 290 552€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 685€ 42 901€ 875€ 390€ 207€ 494€ 3 207€ 247€ 97€ 253€ 52 031€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
347 872 € 169 649 € 38 296 € 35 264 € 68 067 € 34 488 € 22 070 € 39 264 € 36 351 € 46 751 € 32 424 €
056
B.IV.1
Peniaze
37 212€ 40 456€ 38 296€ 35 264€ 68 067€ 34 488€ 22 070€ 39 264€ 36 351€ 46 751€ 32 424€
057
B.IV.2
Účty v bankách
310 660€ 129 193€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 173 € 17 675 € 21 157 € 21 012 € 20 149 € 18 868 € 18 584 € 19 569 € 21 475 € 17 698 € 21 027 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
292€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 881€ 17 675€ 21 157€ 21 012€ 20 149€ 18 868€ 18 584€ 19 569€ 21 475€ 17 698€ 21 027€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 371 670 € 6 605 136 € 3 331 076 € 3 953 812 € 2 409 547 € 2 468 938 € 2 457 928 € 2 632 682 € 2 783 570 € 2 993 202 € 2 458 107 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 144 825 € 1 137 765 € 984 490 € 1 081 835 € 964 161 € 928 234 € 802 082 € 676 932 € 657 667 € 1 270 538 € 1 076 022 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 € 331 946 €
069
A.I.1
Základné imanie
331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€ 331 946€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 € 53 134 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€ 53 110€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€ 24€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 € 159 333 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€ 66 390€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€ 92 943€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
593 352 € 440 077 € 537 422 € 419 748 € 129 786 € 257 668 € 132 519 € 113 255 € 3 633 € 231 609 € 1 928 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
593 352€ 440 077€ 537 422€ 419 748€ 129 786€ 257 668€ 132 519€ 113 255€ 3 633€ 231 609€ 1 928€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 060 € 153 275 € -97 345 € 117 674 € 289 962 € 126 153 € 125 150 € 19 264 € 109 621 € 494 516 € 529 681 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 022 868 € 5 211 512 € 2 039 952 € 2 510 091 € 1 436 164 € 1 515 818 € 1 557 371 € 1 779 051 € 1 870 981 € 1 391 663 € 1 301 032 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
153 981 € 138 976 € 129 310 € 148 145 € 162 054 € 135 927 € 101 776 € 78 595 € 86 759 € 187 131 € 209 115 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
151 169€ 136 162€ 126 510€ 125 143€ 108 447€ 113 515€ 81 600€ 77 473€ 68 202€ 63 873€ 58 007€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 812€ 2 814€ 2 800€ 23 002€ 53 607€ 22 412€ 20 176€ 1 122€ 18 557€ 123 258€ 151 108€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
199 941 € 180 793 € 31 553 € 70 459 € 99 775 € 98 780 € 136 310 € 150 396 € 137 763 € 141 057 € 140 640 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
23 975€ 25 893€ 6 012€ 4 346€ 15 656€ 26 441€ 24 335€ 25 703€ 20 916€ 20 330€ 21 195€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
88 612€ 53 381€ 14 345€ 29 885€ 45 425€ 4 648€ 17 959€ 645€ 12 446€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
87 354€ 101 519€ 11 196€ 36 228€ 38 694€ 67 691€ 94 016€ 124 693€ 116 847€ 120 082€ 106 999€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
873 575 € 1 008 015 € 826 570 € 864 857 € 896 971 € 1 000 307 € 909 570 € 947 860 € 1 366 299 € 706 691 € 746 034 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
222 621€ 374 726€ 461 167€ 525 425€ 502 879€ 696 625€ 600 828€ 681 494€ 628 349€ 457 000€ 447 575€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 399€ 328€ 305€ 379€ 56€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
190 000€ 220 903€ 466 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
175 748€ 158 522€ 158 085€ 153 837€ 137 723€ 121 864€ 116 647€ 111 287€ 108 483€ 105 019€ 92 586€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
114 173€ 103 174€ 102 445€ 97 840€ 90 363€ 81 655€ 75 347€ 71 982€ 89 209€ 66 953€ 76 139€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
118 036€ 105 988€ 87 517€ 70 030€ 143 590€ 84 810€ 98 409€ 81 050€ 71 065€ 62 822€ 111 529€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
52 997€ 44 702€ 17 356€ 17 725€ 22 416€ 15 353€ 14 940€ 1 719€ 2 888€ 14 518€ 18 149€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 330 000€ 1 505 000€ 50 000€ 126 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 465 371 € 2 378 728 € 1 052 519 € 1 426 630 € 227 364 € 280 804 € 409 715 € 476 200 € 280 160 € 356 784 € 205 243 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 028 499€ 1 615 371€ 398 089€ 534 961€ 62 512€ 125 008€ 37 443€ 84 446€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
436 872€ 763 357€ 654 430€ 891 669€ 227 364€ 280 804€ 409 715€ 413 688€ 155 152€ 319 341€ 120 797€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
203 977 € 255 859 € 306 634 € 361 886 € 9 222 € 24 886 € 98 475 € 176 699 € 254 922 € 331 001 € 81 053 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
152 648€ 203 977€ 255 305€ 306 634€ 4 121€ 9 222€ 24 886€ 98 475€ 176 698€ 276 171€ 67 764€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 329€ 51 882€ 51 329€ 55 252€ 5 101€ 15 664€ 73 589€ 78 224€ 78 224€ 54 830€ 13 289€