Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
728 364€ 730 500€ 803 159€ 745 298€ 681 221€ 665 831€ 639 308€ 933 308€ 1 308 167€ 1 204 654€ 1 138 050€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
607 306€ 629 525€ 688 691€ 656 602€ 600 610€ 587 789€ 572 906€ 820 266€ 1 145 955€ 1 058 687€ 997 131€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
121 058 € 100 975 € 114 468 € 88 696 € 80 611 € 78 042 € 66 402 € 113 042 € 162 212 € 145 967 € 140 919 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 170 464 € 6 845 419 € 6 162 405 € 6 471 507 € 6 637 163 € 6 604 816 € 6 136 444 € 5 832 433 € 5 929 920 € 6 024 506 € 5 803 945 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 975 598€ 6 614 136€ 5 871 740€ 6 191 558€ 6 375 819€ 6 338 514€ 5 869 425€ 5 553 674€ 5 616 856€ 5 731 958€ 5 533 771€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 205€ 6 241€ 7 057€ 9 092€ 6 971€ 10 081€ 5 085€ 8 253€ 9 306€ 7 350€ 6 772€
07
II.3
Aktivácia
193 661€ 225 042€ 283 608€ 270 857€ 254 373€ 256 221€ 261 934€ 270 506€ 303 758€ 285 198€ 263 402€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 790 680 € 2 854 280 € 2 934 760 € 3 124 410 € 3 216 562 € 3 493 425 € 3 299 507 € 3 239 078 € 3 384 449 € 2 939 025 € 2 755 724 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 471 987€ 2 530 442€ 2 417 496€ 2 576 590€ 2 628 738€ 2 797 586€ 2 843 070€ 2 745 367€ 2 865 056€ 2 433 383€ 2 256 843€
10
B.2
Služby
318 693€ 323 838€ 517 264€ 547 820€ 587 824€ 695 839€ 456 437€ 493 711€ 519 393€ 505 642€ 498 881€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 500 842 € 4 092 114 € 3 342 113 € 3 435 793 € 3 501 212 € 3 189 433 € 2 903 339 € 2 706 397 € 2 707 683 € 3 231 448 € 3 189 140 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 488 692 € 3 290 250 € 3 023 864 € 3 030 419 € 2 804 792 € 2 686 399 € 2 362 511 € 2 231 997 € 2 159 796 € 2 210 385 € 2 134 311 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 451 231€ 2 326 513€ 2 103 668€ 2 097 087€ 1 879 159€ 1 808 370€ 1 590 402€ 1 530 778€ 1 467 641€ 1 559 637€ 1 528 559€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 750€ 57 000€ 74 400€ 99 600€ 90 600€ 88 200€ 47 920€ 49 040€ 39 050€ 32 663€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
903 082€ 834 186€ 754 998€ 744 851€ 709 504€ 680 527€ 607 262€ 567 384€ 563 675€ 539 262€ 502 911€
16
C.4
Sociálne náklady
134 379€ 121 801€ 108 198€ 114 081€ 116 529€ 106 902€ 76 647€ 85 915€ 79 440€ 72 436€ 70 178€
17
D
Dane a poplatky
24 890€ 25 615€ 30 613€ 25 836€ 25 033€ 32 701€ 32 507€ 24 583€ 28 806€ 27 570€ 19 852€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
984 640€ 494 433€ 420 433€ 372 121€ 297 690€ 366 248€ 395 896€ 441 736€ 460 201€ 357 847€ 335 490€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
63 241€ 24 331€ 1 665€ 159 201€ 9 248€ 2 223€ 7 585€ 7 799€ 14 843€ 4 037€ 21 974€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 090€ 20 551€ 1 256€ 1 477€ 1 461€ 1 610€ 7 777€ 4 703€ 3 406€ 1 688€ 21 214€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 504€ 1 166€ 749€ 1 210€ 2 041€ 755€ 39€ 372€ -22€ 801€ 566€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
69 910€ 59 762€ 88 121€ 54 973€ 30 330€ 94 847€ 99 959€ 96 496€ 106 169€ 34 469€ 36 427€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 597€ 39 988€ 42 535€ 38 227€ 36 030€ 34 088€ 34 457€ 37 828€ 4 240€ 4 257€ 2 797€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
89 580 € 304 204 € -87 551 € 180 677 € 373 743 € 164 702 € 177 696 € 69 473 € 172 268 € 667 406 € 733 311 €
38
X.
Výnosové úroky
74€ 2 084€ 20€ 63€ 133€ 178€ 250€ 513€ 1 461€ 2 646€ 417€
39
N
Nákladové úroky
64 693€ 26 670€ 23 728€ 17 282€ 6 730€ 10 785€ 15 328€ 13 063€ 16 371€ 10 857€ 13 909€
40
XI.
Kurzové zisky
6€ 14€ 6€ 1€ 1€ 17€ 35€ 84€ 16€ 198€
41
O
Kurzové straty
1€ 28€ 1€ 23€ 43€ 83€ 120€ 547€ 317€ 1 480€ 757€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
444€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 417€ 11 319€ 6 810€ 10 477€ 5 623€ 5 137€ 5 259€ 5 481€ 38 478€ 38 288€ 34 938€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-79 031 € -35 933 € -30 505 € -27 713 € -12 262 € -15 826 € -20 440 € -18 543 € -53 177 € -47 963 € -48 989 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 549 € 268 271 € -118 056 € 152 964 € 361 481 € 148 876 € 157 256 € 50 930 € 119 091 € 619 443 € 684 322 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 489 € 114 996 € -20 711 € 35 290 € 71 519 € 22 723 € 32 106 € 31 666 € 9 470 € 124 927 € 154 641 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 654€ 24 673€ 4 321€ 37 755€ 100 517€ 49 048€ 62 783€ 23 820€ 12 705€ 111 844€ 131 924€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 165€ 90 323€ -25 032€ -2 465€ -28 998€ -26 325€ -30 677€ 7 846€ -3 235€ 13 083€ 22 717€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 060 € 153 275 € -97 345 € 117 674 € 289 962 € 126 153 € 125 150 € 19 264 € 109 621 € 494 516 € 529 681 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 549 € 268 271 € -118 056 € 152 964 € 361 481 € 148 876 € 157 256 € 50 930 € 119 091 € 619 443 € 684 322 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 060 € 153 275 € -97 345 € 117 674 € 289 962 € 126 153 € 125 150 € 19 264 € 109 621 € 494 516 € 529 681 €