Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LAMET, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 629 416€ 31 092 554€ 35 055 632€ 44 681 660€ 24 559 336€ 54 373 962€ 60 141 035€ 57 070 225€ 111 851 520€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 633 933 € 34 854 827 € 35 060 535 € 44 686 664 € 24 815 312 € 54 456 487 € 60 141 724 € 57 688 510 € 112 281 553 € 118 496 838 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 587 991€ 31 025 499€ 35 033 309€ 44 660 532€ 24 548 844€ 54 343 655€ 60 054 299€ 56 769 432€ 111 119 839€ 116 829 198€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
26 588€ 57 899€ 68 672€ 7 161€
05
III.
Tržby z predaja služieb
41 425€ 67 055€ 22 323€ 21 128€ 10 492€ 3 719€ 26 047€ 3 781€ 701 543€ 542 131€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 646€ -2 775€ -2 507€ 6 928€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 517€ 3 000€ 5 000€ 400€ 1 200€ 2 790€ 2 810€ 9 624€ 4 091€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 762 273€ 1 903€ 4€ 255 576€ 82 971€ 3 464€ 846 322€ 436 458€ 1 121 418€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 699 213 € 34 315 801 € 34 441 665 € 43 234 144 € 24 561 957 € 54 152 479 € 59 489 541 € 56 554 640 € 111 091 713 € 116 170 451 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 522 076€ 29 758 931€ 33 724 350€ 42 568 698€ 23 474 707€ 52 053 481€ 57 597 127€ 53 675 663€ 107 278 365€ 112 708 523€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 993€ 8 030€ 10 348€ 13 824€ 13 218€ 72 206€ 82 118€ 103 550€ 60 020€ 50 990€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-3 107€ 3 107€
14
D.
Služby
47 590€ 125 334€ 174 869€ 157 550€ 174 490€ 258 287€ 262 436€ 744 481€ 1 055 953€ 1 117 141€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
104 413 € 429 671 € 352 426 € 447 055 € 508 540 € 646 486 € 698 347 € 719 906 € 850 307 € 843 148 €
16
E.1.
Mzdové náklady
85 042€ 317 090€ 255 876€ 325 307€ 369 388€ 489 882€ 544 794€ 558 104€ 671 140€ 663 703€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
25 642€ 107 167€ 86 050€ 111 576€ 128 182€ 142 326€ 137 465€ 146 070€ 164 775€ 161 547€
19
E.4.
Sociálne náklady
-6 271€ 5 414€ 10 500€ 10 172€ 10 970€ 14 278€ 16 088€ 15 732€ 14 392€ 17 898€
20
F.
Dane a poplatky
361€ 942€ 759€ 5 065€ 1 518€ 1 587€ 1 812€ 35 391€ 3 422€ 2 831€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 280€ 14 280€ 71 282€ 17 810€ 118 232€ 87 854€ 95 245€ 100 737€ 46 247€ 28 450€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 280€ 14 280€ 71 282€ 68 460€ 75 392€ 87 854€ 91 340€ 96 832€ 46 247€ 28 450€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-50 650€ 42 840€ 3 905€ 3 905€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 279€ 2 713€ 2 082€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
192 229€ -3 005€ -5 360€ -37 897€ 891 031€ 617 306€ 339 045€ 1 132 472€ 289 419€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 500€ 3 786 384€ 110 636€ 32 609€ 309 149€ 138 440€ 135 150€ 833 588€ 662 214€ 1 127 867€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-65 280 € 539 026 € 618 870 € 1 452 520 € 253 355 € 304 008 € 652 183 € 1 133 870 € 1 189 840 € 2 326 387 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
57 757 € 1 200 259 € 1 146 065 € 1 944 695 € 896 921 € 1 985 235 € 2 193 789 € 2 315 684 € 3 441 133 € 3 494 675 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
703 276 € 1 527 910 € 2 639 297 € 1 000 299 € 1 917 428 € 5 172 721 € 3 086 311 € 7 985 430 € 7 602 379 € 5 047 266 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
369 373€ 8 819€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 900 € 5 599 € 5 773 € 5 702 € 9 578 € 19 526 € 32 055 € 13 833 € 10 180 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 845€ 2 149€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 900€ 5 599€ 5 773€ 5 702€ 9 578€ 17 681€ 29 906€ 13 833€ 10 180€
42
XII.
Kurzové zisky
703 276€ 1 521 906€ 2 633 698€ 994 436€ 1 542 353€ 5 152 696€ 3 066 759€ 7 953 373€ 7 588 524€ 5 030 487€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
104€ 90€ 1 628€ 26€ 2€ 22€ 6 599€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 017 976 € 1 953 386 € 3 295 031 € 1 756 421 € 2 621 190 € 5 262 096 € 3 665 108 € 9 015 696 € 8 694 655 € 5 869 133 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
362 716€ 43 152€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-1 040€ -15 195€ 404 699€ -61 672€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
96 373 € 247 765 € 462 655 € 650 202 € 491 150 € 674 673 € 441 689 € 569 942 € 706 420 € 817 757 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
96 373€ 247 765€ 462 655€ 650 202€ 491 150€ 674 673€ 441 689€ 569 942€ 706 420€ 817 757€
52
O.
Kurzové straty
920 115€ 1 704 680€ 2 395 681€ 1 092 289€ 1 757 165€ 4 534 799€ 3 207 696€ 8 437 238€ 7 982 188€ 5 056 255€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 528€ 16 136€ 31 996€ 13 930€ 10 159€ 9 472€ 15 723€ 8 516€ 6 047€ 56 793€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-314 700 € -425 476 € -655 734 € -756 122 € -703 762 € -89 375 € -578 797 € -1 030 266 € -1 092 276 € -821 867 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-379 980 € 113 550 € -36 864 € 696 398 € -450 407 € 214 633 € 73 386 € 103 604 € 97 564 € 1 504 520 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 956 € -51 418 € 357 704 € 159 446 € -102 166 € 85 421 € 72 622 € 37 190 € 258 273 € 348 015 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
68 308€ 90 614€ 33 547€ 227 663€ 216 914€ 163 824€ 329 191€ 58 662€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 956€ -119 726€ 267 090€ 125 899€ -102 166€ -142 242€ -144 292€ -126 634€ -70 918€ 289 353€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-378 024 € 164 968 € -394 568 € 536 952 € -348 241 € 129 212 € 764 € 66 414 € -160 709 € 1 156 505 €