Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEMOS, spol. s r.o. Prešov v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.06.2016
31.12.2018
01.06.2015
31.12.2017
01.01.2016
30.06.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
394 € 92 440 € 756 403 € 689 085 € 706 954 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
84 112 € 665 779 € 606 468 € 619 669 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
394 € 8 328 € 90 624 € 82 617 € 87 285 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
31 € 39 416 € -14 888 € -14 888 € 886 637 € 1 362 439 € 6 296 919 € 4 144 440 € 4 319 066 € 6 665 842 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 € 39 416 € -14 888 € -14 888 € 886 637 € 1 362 439 € 6 296 919 € 4 143 777 € 4 318 346 € 6 665 842 €
07
II.3
Aktivácia
663 € 720 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
51 000 € 152 738 € 120 367 € 120 367 € 877 828 € 1 513 547 € 7 000 702 € 4 248 299 € 3 252 554 € 5 331 542 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
0 € 21 103 € 17 339 € 17 339 € 128 363 € 437 888 € 334 228 € 841 250 € 1 185 801 € 1 392 110 €
10
B.2
Služby
51 000 € 131 635 € 103 028 € 103 028 € 749 465 € 1 075 659 € 6 666 474 € 3 407 049 € 2 066 753 € 3 939 432 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-50 969 € -113 322 € -135 255 € -135 255 € 8 809 € -150 714 € -695 455 € -13 235 € 1 149 129 € 1 421 585 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 421 € 24 386 € 20 853 € 20 853 € 296 708 € 490 976 € 549 794 € 676 495 € 1 089 418 € 1 393 445 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 270 € 13 217 € 16 131 € 16 131 € 215 433 € 347 148 € 388 244 € 482 738 € 796 094 € 999 614 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 151 € 5 040 € 6 859 € 6 859 € 76 653 € 124 895 € 139 063 € 166 674 € 268 179 € 342 827 €
16
C.4
Sociálne náklady
0 € 6 129 € -2 137 € -2 137 € 4 622 € 18 933 € 22 487 € 27 083 € 25 145 € 51 004 €
17
D
Dane a poplatky
125 € 5 462 € 7 030 € 7 030 € 13 847 € 18 568 € 23 099 € 30 373 € 15 861 € 17 345 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
749 € 210 459 € 7 961 € 7 961 € 34 241 € 37 761 € 101 402 € 178 616 € 216 690 € 292 656 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
835 € 856 692 € 1 632 € 1 632 € 84 992 € 13 999 € 21 384 € 68 195 € 13 782 € 20 616 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 644 € 181 350 € 1 626 € 1 626 € 3 722 € 4 787 € 8 197 € 36 876 € 8 709 € 8 695 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-146 143 € 0 € 0 € 0 € -146 682 € 72 824 € 160 497 € -30 225 € -41 918 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 161 € 9 775 € 16 889 € 16 889 € 213 850 € 535 516 € 166 953 € 152 977 € 26 579 € 80 831 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
588 115 € 96 948 € 45 122 € 45 122 € 191 325 € 90 370 € 1 099 731 € 57 392 € 26 577 € 331 995 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-510 884 € 234 540 € -199 326 € -199 326 € -85 510 € -316 485 € -2 449 838 € -771 815 € -137 540 € -479 186 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 294 € 10 401 € 15 952 € 20 755 €
39
N
Nákladové úroky
0 € 0 € 2 672 € 2 672 € 14 € 2 982 € 22 484 € 84 713 € 109 753 € 115 546 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 € 26 150 € 7 157 € 8 152 €
41
O
Kurzové straty
57 € 15 214 € 17 000 € 7 596 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
57 € 150 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
227 € 928 € 219 € 219 € 1 529 € 4 820 € 27 272 € 39 329 € 75 162 € 75 233 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-227 € -928 € -2 891 € -2 891 € -1 543 € -7 744 € -49 369 € -102 705 € -178 806 € -169 468 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-511 111 € 233 612 € -202 217 € -202 217 € -87 053 € -324 229 € -2 499 207 € -874 520 € -316 346 € -648 654 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
592 926 € 0 € 480 € 480 € 6 736 € -1 102 € 12 745 € -62 407 € 22 454 € -603 790 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0 € 0 € 480 € 480 € 2 880 € 2 885 € 1 338 € -4 404 € 546 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
592 926 € 0 € 0 € 0 € 3 856 € -3 987 € 12 745 € -63 745 € 26 858 € -604 336 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 104 037 € 233 612 € -202 697 € -202 697 € -93 789 € -323 127 € -2 511 952 € -812 113 € -338 800 € -44 864 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 490 936 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
3 490 936 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
3 490 936 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-511 111 € 233 612 € -202 217 € -202 217 € -87 053 € -324 229 € 991 729 € -874 520 € -316 346 € -648 654 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 104 037 € 233 612 € -202 697 € -202 697 € -93 789 € -323 127 € 978 984 € -812 113 € -338 800 € -44 864 €