Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEMOS, spol. s r.o. Prešov v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/8/2016
 • Spisová značka 4K/8/2016
 • Prvý a posledný záznam 22.2.2016 - 12.11.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
25.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
8.8.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
8.7.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
19.6.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
10.4.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
22.3.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
6.2.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
5.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
4.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
21.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
7.12.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
16.11.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
29.10.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
15.8.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
8.6.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
5.6.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Prešov Prešovský
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
29.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
27.2.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
16.2.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
9.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
19.12.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr Michal Jakubek Prešov Prešovský
8.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
24.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
24.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
18.8.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
29.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
14.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
23.5.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
3.5.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
13.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
14.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Prešov Prešovský
8.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
28.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
14.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
13.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
1.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
1.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
15.11.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
26.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.10.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
20.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
13.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
4.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
27.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
19.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
19.9.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
7.9.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.9.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.9.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
6.9.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.8.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
17.8.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.7.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
28.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
28.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
6.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
10.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
Konkurzné konanie č. 2K/35/2015 [ukončené]
 • Spisová značka 2K/35/2015
 • Prvý a posledný záznam 23.4.2015 - 18.6.2015
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
29.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
14.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
Konkurzné konanie č. 1K/58/2014
 • Spisová značka 1K/58/2014
 • Prvý a posledný záznam 31.10.2014 - 6.2.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.2.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
7.11.2014
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
31.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
Konkurzné konanie č. 2K/21/2014
 • Spisová značka 2K/21/2014
 • Prvý a posledný záznam 5.5.2014 - 22.5.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
Reštrukturalizačné konanie č. 1R/4/2013 [ukončené]
 • Spisová značka 1R/4/2013
 • Prvý a posledný záznam 17.5.2013 - 4.12.2013
 • Detekcia ukončenia: 29.10.2013 dátumom ukončenia reštrukturalizácie (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.12.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
28.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
13.9.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Prešov Prešovský
13.9.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Prešov Prešovský
9.8.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Prešov Prešovský
31.7.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
10.6.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Prešov Prešovský
31.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Prešov Prešovský
27.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
17.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský