Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 111 329 € 1 192 560 € 1 236 123 € 1 051 304 € 1 421 484 € 1 383 458 € 1 343 344 € 1 482 142 € 1 901 182 € 1 778 247 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
471 336 € 517 875 € 544 523 € 490 388 € 520 551 € 453 267 € 484 508 € 522 038 € 566 496 € 329 955 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
471 336 € 517 875 € 544 523 € 490 388 € 520 551 € 453 267 € 484 508 € 522 038 € 566 496 € 329 955 €
012
A.II.1
Pozemky
164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 24 583€
013
A.II.2
Stavby
272 796€ 293 971€ 315 146€ 233 851€ 250 238€ 265 106€ 291 954€ 318 802€ 345 649€ 232 497€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 957€ 48 321€ 53 794€ 80 954€ 91 526€ 6 604€ 10 997€ 21 679€ 32 364€ 48 975€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 14 204€ 16 974€ 16 974€ 16 974€ 23 900€ 23 900€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
638 849 € 673 194 € 690 376 € 560 034 € 899 757 € 929 203 € 857 299 € 958 577 € 1 333 741 € 1 447 716 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
400 239 € 497 124 € 455 812 € 333 492 € 623 860 € 549 241 € 515 988 € 648 448 € 881 540 € 728 640 €
032
B.I.1
Materiál
1 103€ 1 547€ 1 901€ 1 005€ 2 146€ 3 889€ 4 860€ 3 173€ 3 191€ 3 070€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
399 136€ 495 577€ 453 911€ 332 487€ 621 714€ 545 352€ 511 128€ 645 275€ 878 349€ 725 570€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 430 € 10 261 € 15 512 € 19 513 € 23 546 € 3 788 € 11 € 2 550 € 2 073 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 430€ 10 261€ 15 512€ 19 513€ 23 546€ 3 788€ 11€ 2 550€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
229 422 € 163 432 € 215 296 € 205 177 € 248 423 € 368 680 € 333 218 € 301 328 € 433 235 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
229 211€ 153 723€ 178 718€ 189 051€ 231 870€ 367 927€ 311 704€ 268 831€ 359 024€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7 200€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
211€ 9 709€ 29 378€ 8 926€ 16 553€ 753€ 21 514€ 32 497€ 74 140€ 66 885€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 200€ 71€ 71€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
758 € 2 377 € 3 756 € 1 852 € 3 928 € 7 494 € 8 093 € 8 790 € 16 416 € 27 847 €
056
B.IV.1
Peniaze
605€ 2 355€ 3 740€ 1 834€ 2 859€ 7 339€ 8 002€ 4 389€ 8 209€ 7 237€
057
B.IV.2
Účty v bankách
153€ 22€ 16€ 18€ 1 069€ 155€ 91€ 4 401€ 8 207€ 20 610€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 144 € 1 491 € 1 224 € 882 € 1 176 € 988 € 1 537 € 1 527 € 945 € 576 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
85€ 107€ 101€ 67€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 144€ 1 491€ 1 224€ 797€ 1 176€ 881€ 1 537€ 1 426€ 945€ 509€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 111 329 € 1 192 560 € 1 236 123 € 1 051 304 € 1 421 484 € 1 383 458 € 1 343 344 € 1 482 142 € 1 901 182 € 1 778 247 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 397 € 80 160 € 91 181 € 58 355 € 101 070 € 27 106 € 111 542 € 107 816 € 158 316 € 277 231 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
41 439 € 41 439 € 41 439 € 41 439 € 41 439 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
41 439€ 41 439€ 41 439€ 41 439€ 41 439€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
17 455 € 17 455 € 17 455 € 37 295 € 37 295 € 59 737 € 59 737 € 64 147 € 64 147 € 64 147 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
19 840€ 19 840€ 42 282€ 42 282€ 46 692€ 46 692€ 46 692€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
56 065 € 42 086 € 34 260 € 57 135 € 3 726 € 46 090 € 41 254 € 41 254 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
56 065€ 42 086€ 34 260€ 57 135€ 3 726€ 46 090€ 41 254€ 41 254€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 € -50 500 € 4 836 € 123 751 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 082 958 € 1 098 431 € 1 128 978 € 974 990 € 1 299 827 € 1 332 828 € 1 203 100 € 1 340 048 € 1 702 612 € 1 454 387 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 672 € 6 176 € 5 631 € 5 855 € 18 809 € 6 462 € 7 877 € 19 153 € 19 426 € 16 455 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
388€ 2 536€ 7 547€ 2 000€ 4 053€ 15 439€ 16 216€ 13 798€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 672€ 3 176€ 2 243€ 2 319€ 1 566€ 3 462€ 2 824€ 2 714€ 2 210€ 1 657€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 1 000€ 9 696€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
291 216 € 292 269 € 295 467 € 350 783 € 378 695 € 365 974 € 368 548 € 364 920 € 364 722 € 364 286 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 216€ 2 269€ 2 923€ 3 366€ 3 120€ 2 474€ 1 963€ 1 420€ 1 222€ 786€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
290 000€ 290 000€ 292 544€ 347 417€ 375 575€ 363 500€ 363 500€ 363 500€ 363 500€ 363 500€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 085€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
199 703 € 229 877 € 351 299 € 229 065 € 433 118 € 381 847 € 297 778 € 317 594 € 715 256 € 467 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
161 969€ 201 547€ 270 838€ 199 048€ 367 928€ 340 183€ 248 222€ 247 498€ 601 650€ 310 020€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
174€ 1 107€ 2 807€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 172€ 51 658€ 1 658€ 34 688€ 17 922€ 26 158€ 47 158€ 77 158€ 111 158€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 094€ 14 650€ 13 595€ 12 463€ 8 735€ 11 385€ 13 732€ 13 502€ 14 858€ 14 288€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 898€ 8 806€ 8 372€ 7 274€ 7 056€ 9 174€ 7 949€ 7 563€ 8 423€ 8 478€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 570€ 2 330€ 1 964€ 3 964€ 10 258€ 3 183€ 1 717€ 1 614€ 2 304€ 9 906€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 544€ 4 872€ 4 658€ 4 453€ 85€ 9 756€ 10 443€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
585 367 € 570 109 € 476 581 € 389 287 € 469 205 € 578 545 € 528 897 € 638 381 € 603 208 € 606 546 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 556€ 72 222€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
585 367€ 570 109€ 476 581€ 389 287€ 469 205€ 578 545€ 528 897€ 632 825€ 530 986€ 606 546€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 974 € 13 969 € 15 964 € 17 959 € 20 587 € 23 524 € 28 702 € 34 278 € 40 254 € 46 629 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
9 979€ 11 974€ 13 969€ 15 964€ 17 959€ 20 408€ 23 524€ 28 702€ 34 278€ 40 245€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 995€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 2 628€ 3 116€ 5 178€ 5 576€ 5 976€ 6 384€