Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CANPACK Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 946 649€ 23 916 209€ 20 343 793€ 19 809 113€ 18 730 065€ 17 782 855€ 13 058 773€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 454 787 € 24 945 391 € 20 700 092 € 20 716 192 € 18 811 060 € 17 794 780 € 13 265 406 € 10 177 411 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
444€ 86 644€ 118 995€ 3 425€ 36 602€ 68 145€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
22 155 819€ 23 063 705€ 19 683 944€ 18 877 871€ 17 825 478€ 16 792 216€ 11 582 731€ 8 735 321€
05
III.
Tržby z predaja služieb
790 386€ 852 504€ 659 849€ 844 598€ 785 592€ 769 714€ 1 218 220€ 1 287 785€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 152 185€ 788 405€ 168 827€ 134 375€ -150 840€ 11 925€ 206 633€ -100 079€
07
V.
Aktivácia
770€ 766€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
654 518€ 218 331€ 126 643€ 751 363€ 208 017€ 209 079€ 217 450€ 180 166€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 805€ 22 446€ 60 829€ 20 571€ 23 052€ 8 421€ 3 770€ 6 073€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 160 269 € 24 550 452 € 20 326 104 € 20 262 276 € 17 785 341 € 16 968 495 € 13 110 322 € 9 926 972 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
398€ 84 051€ 111 587€ 3 109€ 35 476€ 60 406€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 784 559€ 20 759 134€ 17 027 936€ 16 361 449€ 14 118 496€ 13 589 183€ 10 265 168€ 7 507 823€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-2 374€ 2 374€ -1 916€ -6 542€ -22 755€ 24 865€
14
D.
Služby
819 742€ 844 848€ 731 317€ 712 078€ 1 062 358€ 993 227€ 864 414€ 687 917€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 163 801 € 1 993 383 € 1 776 782 € 1 808 819 € 1 729 742 € 1 632 959 € 1 307 494 € 1 105 968 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 540 616€ 1 415 770€ 1 265 473€ 1 299 420€ 1 244 663€ 1 157 296€ 927 846€ 784 583€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
566 306€ 520 962€ 470 514€ 471 371€ 449 483€ 417 913€ 333 080€ 280 678€
19
E.4.
Sociálne náklady
56 879€ 56 651€ 40 795€ 38 028€ 35 596€ 57 750€ 46 568€ 40 707€
20
F.
Dane a poplatky
37 014€ 30 096€ 31 899€ 24 944€ 24 807€ 24 823€ 25 172€ 25 150€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
689 065€ 671 846€ 634 346€ 648 466€ 563 064€ 498 237€ 350 858€ 315 809€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
689 065€ 671 846€ 634 346€ 648 466€ 563 064€ 498 237€ 350 858€ 344 228€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-28 419€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
640 571€ 210 747€ 102 410€ 584 669€ 149 064€ 197 558€ 215 149€ 173 396€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 696€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 493€ 38 024€ 21 414€ 39 716€ 32 765€ 52 154€ 18 030€ 50 503€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
294 518 € 394 939 € 373 988 € 453 916 € 1 025 719 € 826 285 € 155 084 € 250 439 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 192 139 € 3 098 258 € 2 753 367 € 2 788 596 € 3 294 092 € 3 014 516 € 1 854 263 € 1 735 026 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 578 € 1 585 € 10 153 € 12 413 € 31 759 € 44 232 € 80 150 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
565 € 9 657 € 12 336 € 31 598 € 44 213 € 80 136 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
565€ 9 657€ 12 285€ 31 511€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
51€ 87€ 44 213€ 80 136€
42
XII.
Kurzové zisky
6 578€ 1 020€ 496€ 77€ 161€ 19€ 14€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 892 € 11 972 € 24 635 € 19 830 € 5 515 € 41 024 € 5 666 € 2 775 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 727 € 10 583 € 11 826 € 35 421 € 2 440 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 727€ 5 635€ 35 421€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 948€ 11 826€ 2 440€
52
O.
Kurzové straty
1 036€ 1 941€ 290€ 1 795€ 119€ 454€ 206€ 165€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 856€ 2 304€ 13 762€ 6 209€ 5 396€ 5 149€ 3 020€ 2 610€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 686 € -11 972 € -23 050 € -9 677 € 6 898 € -9 265 € 38 566 € 77 375 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
297 204 € 382 967 € 350 938 € 444 239 € 1 032 617 € 817 020 € 193 650 € 327 814 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
112 595 € 131 140 € 101 723 € 99 582 € 202 516 € 195 969 € 47 418 € 50 841 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
61 556€ 180 225€ 150 731€ 87 117€ 99 863€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
112 595€ 131 140€ 101 723€ 38 026€ 22 291€ 45 238€ -39 699€ -49 022€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
184 609 € 251 827 € 249 215 € 344 657 € 830 101 € 621 051 € 146 232 € 276 973 €