Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
148 757 € 156 756 € 127 068 € 106 532 € 92 089 € 105 461 € 101 392 € 90 054 € 90 858 € 101 319 € 77 970 €
02
501
Spotreba materiálu
122 853 € 128 936 € 83 374 € 73 484 € 49 496 € 54 649 € 41 502 € 35 368 € 38 121 € 29 633 € 22 040 €
03
502
Spotreba energie
25 904 € 27 820 € 43 694 € 33 047 € 42 593 € 50 812 € 59 891 € 54 686 € 52 737 € 71 686 € 55 930 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
52 874 € 44 714 € 47 808 € 25 660 € 17 297 € 15 215 € 17 408 € 36 796 € 23 602 € 21 318 € 12 120 €
07
511
Opravy a udržiavanie
12 489 € 7 286 € 0 € 4 633 € 1 832 € 467 € 1 113 € 28 091 € 5 836 € 875 € 2 160 €
08
512
Cestovné
3 918 € 5 187 € 5 € 33 € 1 420 € 4 232 € 2 956 € 162 € 1 846 € 4 893 € 370 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
136 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
36 331 € 32 241 € 47 804 € 20 994 € 14 045 € 10 516 € 13 340 € 8 543 € 15 920 € 15 550 € 9 590 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
723 793 € 622 637 € 533 617 € 492 099 € 438 301 € 389 675 € 351 507 € 307 113 € 313 646 € 305 241 € 255 760 €
12
521
Mzdové náklady
533 385 € 460 224 € 394 587 € 366 144 € 327 478 € 289 146 € 261 476 € 226 653 € 233 640 € 228 543 € 190 130 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
183 863 € 157 106 € 135 585 € 122 848 € 107 823 € 98 133 € 87 257 € 78 045 € 77 345 € 73 153 € 63 270 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 545 € 5 307 € 3 445 € 3 107 € 3 000 € 2 396 € 2 774 € 2 415 € 2 661 € 3 545 € 2 260 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 821 € 1 384 € 1 423 € 1 264 € 1 149 € 1 156 € 919 € 481 € 0 € 0 € 800 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 821 € 1 384 € 1 423 € 1 264 € 1 149 € 1 156 € 919 € 481 € 0 € 0 € 800 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0 € 82 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 199 € 0 € 29 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 199 € 0 € 29 € 0 €
28
549
Manká a škody
0 € 82 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
671 € 999 € 1 246 € 1 329 € 663 € 12 014 € 13 218 € 7 857 € 5 437 € 3 352 € 300 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
671 € 999 € 1 246 € 1 329 € 663 € 484 € 392 € 309 € 309 € 309 € 300 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 530 € 12 826 € 7 548 € 5 128 € 3 043 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 530 € 12 826 € 7 548 € 5 128 € 3 043 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 098 € 575 € 434 € 475 € 675 € 516 € 464 € 286 € 730 € 1 522 € 930 €
42
562
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25 € 0 € 0 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 369 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 098 € 575 € 434 € 475 € 675 € 516 € 464 € 286 € 705 € 1 153 € 930 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
125 063 € 48 930 € 39 208 € 34 878 € 48 121 € 31 097 € 20 757 € 13 386 € 12 892 € 12 607 € 9 860 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
125 063 € 48 930 € 39 208 € 34 878 € 37 331 € 31 097 € 20 757 € 13 386 € 12 892 € 12 607 € 9 860 €
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 10 790 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 054 077 € 876 077 € 750 805 € 662 236 € 598 295 € 555 135 € 505 666 € 456 172 € 447 165 € 445 388 € 357 740 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
121 746 € 102 782 € 89 525 € 82 743 € 76 630 € 67 574 € 54 879 € 49 620 € 47 791 € 42 041 € 22 470 €
67
602
Tržby z predaja služieb
121 746 € 102 782 € 89 525 € 82 743 € 76 630 € 67 574 € 54 879 € 49 620 € 47 791 € 42 041 € 22 470 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0 € 691 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 050 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0 € 691 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 850 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 826 € 7 548 € 5 128 € 1 723 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 826 € 7 548 € 5 128 € 1 723 € 0 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 128 € 1 722 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 826 € 7 548 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 € 0 € 4 € 0 € 19 € 5 188 € 81 € 100 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 4 € 0 € 19 € 118 € 81 € 86 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 070 € 0 € 14 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
932 330 € 772 604 € 661 280 € 579 493 € 521 661 € 473 251 € 437 471 € 396 236 € 390 943 € 394 747 € 332 210 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
502 710 € 395 924 € 325 131 € 268 244 € 241 345 € 209 097 € 195 657 € 187 836 € 176 694 € 292 903 € 136 000 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
671 € 999 € 1 246 € 1 329 € 663 € 484 € 392 € 309 € 352 € 309 € 300 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
403 552 € 370 633 € 331 155 € 301 586 € 275 309 € 252 916 € 232 520 € 208 091 € 213 897 € 88 587 € 195 910 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
25 398 € 5 048 € 3 748 € 8 335 € 4 344 € 9 154 € 7 502 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 600 € 1 400 € 0 € 0 € 12 948 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 054 077 € 876 077 € 750 805 € 662 236 € 598 295 € 553 650 € 499 918 € 456 172 € 440 538 € 436 888 € 357 730 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1 484 € -5 747 € 0 € -6 627 € -8 500 € -10 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1 484 € -5 747 € 0 € -6 627 € -8 500 € -10 €