Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoeurópska nadácia

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Stredoeurópska nadácia, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 564 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2018" (OZ Gotická cesta)
b) podpora a rozvoj športu 2 450 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Cykloturistická trasa po stopách vodných mlynov“ (OZ Miestna akčná skupina Galanta; 3. výzva Dunajského fondu)
b) podpora a rozvoj športu 6 300 € Poskytnutie finančného príspevku na dobudovanie prístaviska - móla na Malom Dunaji v Parku Madarász (Občianske združenie Malý Dunaj - Mladosť; 3. výzva Dunajského fondu)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 715 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „OD MLYNA K MLYNU – splavy po malom Dunaji na drevených pltiach“ (Malodunajské splavy OZ; 3. výzva Dunajského fondu)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 380 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Nádherná panoráma na mŕtvom ramene Malého Dunaja – Vodný mlyn“ (helloGúta, o. z.; 3. výzva Dunajského fondu)
e) podpora vzdelávania 1 015 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Zázemie pre environmentálnu výchovu a exkurzie v lužnom prostredí“ (Združenie milovníkov vtáctva a príroda v Kolárove; 3. výzva Dunajského fondu)
e) podpora vzdelávania 2 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu 2. ročníka projektu s názvom „Politická akadémia“ (IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Naše dedičstvo, naša budúcnosť“ (Obec Malé Dvorníky)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 250 € Poskytnutie finančného príspevku na zriadenie prístavu malých plavidiel na Veľkolélskom ramene (BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie; 3. výzva Dunajského fondu)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 200 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Historický splav Dunaja“ (OOCR Podunajsko; 3. výzva Dunajského fondu)
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € Poskytnutie finančného príspevku na nákup a osadenie pontónu (Vodácky klub Tatran Karlova Ves – Bratislava, o.z.; 3. výzva Dunajského fondu)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 390 € Poskytnutie finančného príspevku na ozelenenie a úpravu areálu lodenice v Zálesí (Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Amavet; 3. výzva Dunajského fondu)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Vyhotovenie a realizácia stálej fotografickej výstavy: Prírodné a stavané dedičstvo Medzibodrožia“ (Spolok Lorántffy Zsuzsanna pre rozvoj Medzibodrožia)
e) podpora vzdelávania 35 007,3 € Finančný príspevok na vzdelávanie a rozvoj talentu 35 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v rámci 12. ročníka programu Talenty Novej Európy; kategória umenie a veda
b) podpora a rozvoj športu 29 779 € Finančný príspevok na podporu a rozvoj športového talentu 30 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v rámci 12. ročníka programu Talenty Novej Európy; kategória šport
e) podpora vzdelávania 4 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu medzinárodného kultúrneho podujatia edukačného charakteru s názvom "Visegrad Film Forum 2019 – Documentary Cinema“ (Boiler, o.z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 500 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Klubové večery a jesenné dni kultúry 2019“ (Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – Párkány és vidéke Kulturális Társulás)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom "XI. Medzinárodná operetná spevácka súťaž Franza Lehára" (Komárno a okolie, neinvestičný fond)
e) podpora vzdelávania 5 000 € Poskytnutie finančného príspevku na natočenie filmu s názvom "Rumunský príbeh", ktorý prostredníctvom 31 rumunských spisovateľov v réžii J. A. Pitínského (Cena Alfréda Radoka) sleduje dianie v súčasnom Rumunsku (Větrné mlýny, s.r.o.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Strekovský vínny festival“ (Strekovin - Strekovská vínna cesta o. z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „World Music Festival Bratislava 2019" (AMITY, o.z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu divadelného predstavenia s názvom „Čarodejník z krajiny OZ“ (Jókaiho nadácia – Jókai alapítvány)
e) podpora vzdelávania 1 500 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu Medzinárodnej speváckej talentovej súťaže Erzsébet Házy (Čestný rád na Slovensku, o.z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 140 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2019" (OZ Gotická cesta)
e) podpora vzdelávania 10 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu 3. ročníka vzdelávacieho projektu s názvom „Politická akadémia“ (IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania)
e) podpora vzdelávania 2 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu vzdelávacieho projektu s názvom „Každý sa rád učí interaktívne“ (Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským)
e) podpora vzdelávania 1 600 € Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie IKT prostriedkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na Reformovanej základnej cirkevnej škole s VJM v Dolnom Štáli (Základná cirkevná škola s VJM v Dolnom Štáli)
e) podpora vzdelávania 2 400 € Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie interaktívnych plochých panelov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na ZŠ Lászlóa Amadea s VJM v Gabčíkove (ZŠ Lászlóa Amadea s VJM)
e) podpora vzdelávania 2 000 € Poskytnutie finančného príspevku na nákup digitálnych učebníc a učebných pomôcok za účelom zvyšovania efektívnosti vyučovacieho procesu (Základná škola - Alapiskola Štvrtok na Ostrove)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu divadelného predstavenia s názvom „Dnes už nikam nejdeš“ (Divadlo Thália Színház)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu nahrávky prekladov slovenského autora Shloma ben Rivke a reinterpretácie textov jidiš, ktoré reprezentujú prakticky zaniknutý kult aškenázkych žien, v rámci projektu s názvom „TEHILLIM (Chálospevy)“ (Mojši, o.z.)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 639,81 € Realizácia nadačného programu Dunajský fond (DF) – úhrada časti nákladov V. Fóra DF a facilitácie práce členov pracovnej skupiny RiverLab, ktorá smeruje k aktívnej, koordinovanej a vyváženej tvorbe životného prostredia na rieke, k zachovaniu kultúrnych hodnôt vzácnej riečnej krajiny, k ochrane unikátnych ekosystémov a k primeranému rozvoju športových a rekreačných aktivít. Poslaním programu DF je skvalitnenie života na rieke a pri rieke, spríjemnenie pohybu, pohodlnejší kontakt s vodou, ochrana a zveľaďovanie prírodného bohatstva a zlepšovanie vzťahov a prepojení ľudí a spoločenstiev na rieke.
Spolu 174 730,11 €