Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredoeurópska nadácia

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Stredoeurópska nadácia, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 209,79 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Jesenné dni kultúry 2017“ (Kultúrne združenie Štúrovo a okolie – Párkány és vidéke Kulturális Társulás)
e) podpora vzdelávania 1 000 € Poskytnutie príspevku na realizáciu výstavného projektu s názvom "Grey Gold. Súčasné české, slovenské a nemecké umelkyne 65+" (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu)
h) veda a výskum 20 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu 2. fázy projektu s názvom "To dá rozum", zameraného na hĺbkovú analýzu problémov slovenského školstva naprieč všetkými vzdelávacími stupňami (M.E.S.A. 10)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2017" (OZ Gotická cesta)
e) podpora vzdelávania 1 000 € Poskytnutie finančného príspevku na uskutočnenie koncertu detského zboru Čhavorenge v sprievode Českej filharmónie, v rámci dvojdňového podujatia s názvom „Si súčasťou Európy? Akceptuješ občanov inej farby pleti?“ (ARTE NOVA, o.z.)
e) podpora vzdelávania 31 600 € Finančný príspevok na vzdelávanie a rozvoj talentu 24 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v rámci 11. ročníka programu Talenty Novej Európy (2017/2018); kategória umenie a veda
b) podpora a rozvoj športu 32 760 € Finančný príspevok na podporu a rozvoj športového talentu 30 mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v rámci 11. ročníka programu Talenty Novej Európy (2017/2018); kategória šport.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom "Stretnutie tých, ktorí/é prežili shoah" (Post Bellum SK)
h) veda a výskum 5 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu hospodársko-sociologického výskumného projektu s názvom "Udržanie pracovných síl v prihraničných regiónoch Szigetköz-Žitný Ostrov a Košice-Miskolc" (Nadácia Civitas Europica Centralis - CEC)
e) podpora vzdelávania 2 000 € Poskytnutie finančného príspevku na pokrytie cestovných nákladov v súvislosti s účasťou 3 speváckych zborov Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho na 66. ročníku Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych speváckych zborov (EMJ 2018) v belgickom Neerpelte (ZRMS Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Košice)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „World Music Festival Bratislava 2018" (AMITY, o.z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu "SHAPES conference & festival 2018" (LALA agency - Slovak Music Export, o.z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu medzinárodného kultúrneho podujatia edukačného charakteru s názvom "VISEGRAD FILM FORUM 2018 - The Art of Cinematography" (Boiler, o.z.)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu "CE CREATIVE RE-SOURCES" počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 (ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie a uvedenie tanečnej inscenácie 3x20 - prezentácie mladých choreografov k 20. výročiu divadla (Divadlo Štúdio tanca)
e) podpora vzdelávania 3 800 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu vedeckej konferencie „Karpatská kotlina ako hospodársky priestor“ (Združenie maďarských ekonómov na Slovensku v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 960 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Strekovský vínny festival“ (Strekovin Strekovská vínna cesta o. z.)
e) podpora vzdelávania 8 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu 2. ročníka projektu s názvom „Politická akadémia“ (IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu tanečného predstavenia „Game“, založeného na teórii hier a spoločenských vedách, ktorého ústrednou témou je moc a jeho stratégie (Tomáš Danielis)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Poskytnutie finančného príspevku na vydanie knižnej publikácie o Žitnom ostrove s názvom "Kukkónia" v anglickom jazyku (Občianske združenie Kukkonia)
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Oddychová zóna v Trstenej na Ostrove pri brehu hlavného toku Dunaja (Občianske združenie NÁDASD; 3. výzva Dunajského fondu)
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Spolu na vode“ (Klub turistov Kormorán Komárno; 3. výzva Dunajského fondu)
b) podpora a rozvoj športu 3 500 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Zabezpečenie prístupu pre splavy na Malom Dunaji a hlavnom toku Dunaja“ (Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.; 3. výzva Dunajského fondu)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 520 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu dokumentárneho filmu "Vinohradníctvo v oblasti Podunajska" (Občianske združenie Kukkonia)
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektu „Naše dedičstvo, naša budúcnosť“ (Obec Malé Dvorníky)
Spolu 163 549,79 €