Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
98 796€ 90 558€ 84 188€ 79 800€ 81 357€ 83 729€ 79 165€ 67 360€ 67 628€ 75 209€ 73 955€ 79 114€
02
501
Spotreba materiálu
68 623€ 59 732€ 55 120€ 53 603€ 53 001€ 58 772€ 52 684€ 43 088€ 36 776€ 46 030€ 41 341€ 54 794€
03
502
Spotreba energie
30 173€ 30 825€ 29 067€ 26 197€ 28 356€ 24 957€ 26 481€ 23 592€ 30 100€ 25 217€ 31 878€ 21 361€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 681€ 752€ 3 962€ 736€ 2 959€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
27 505€ 21 333€ 21 178€ 15 117€ 16 083€ 33 297€ 27 390€ 19 201€ 12 210€ 16 209€ 30 864€ 41 130€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 169€ 8 697€ 11 344€ 6 021€ 7 958€ 23 255€ 17 005€ 9 564€ 2 652€ 6 903€ 17 502€ 28 171€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 2€ 6€ 11€ 14€ 96€ 66€ 38€ 32€ 42€ 71€
10
518
Ostatné služby
18 336€ 12 636€ 9 833€ 9 090€ 8 114€ 10 028€ 10 289€ 9 571€ 9 520€ 9 274€ 13 320€ 12 888€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
463 869€ 382 649€ 361 246€ 344 662€ 329 506€ 313 498€ 296 010€ 290 233€ 276 798€ 279 811€ 278 437€ 264 700€
12
521
Mzdové náklady
336 099€ 275 790€ 261 852€ 250 530€ 237 990€ 226 120€ 214 919€ 204 300€ 199 817€ 202 913€ 200 870€ 191 746€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
115 953€ 96 902€ 91 209€ 87 057€ 82 940€ 79 128€ 74 657€ 72 676€ 69 751€ 69 374€ 68 766€ 65 696€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 096€ 9 957€ 8 185€ 7 076€ 8 575€ 8 250€ 6 433€ 13 257€ 7 230€ 7 524€ 8 801€ 7 258€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 722€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 659€ 1 725€ 1 725€ 1 742€ 1 875€ 0€ 0€ 987€ 1 032€ 111€ 146€ 74€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 659€ 1 725€ 1 725€ 1 742€ 1 875€ 0€ 0€ 987€ 1 032€ 111€ 146€ 74€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
17€ 33€ 17€ 0€ 3€ 0€ 930€ 1 247€ 1 831€ 1 010€ 1 550€ 1 110€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 930€ 177€ 656€ 66€ 189€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17€ 33€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 070€ 1 175€ 944€ 1 361€ 1 110€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
15 847€ 12 095€ 12 308€ 11 733€ 10 328€ 10 170€ 20 206€ 21 086€ 16 784€ 12 832€ 12 913€ 12 259€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 847€ 12 095€ 12 308€ 11 733€ 10 328€ 10 170€ 8 232€ 6 839€ 6 214€ 2 462€ 4 149€ 4 624€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 973€ 14 246€ 10 570€ 10 370€ 8 764€ 7 635€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 973€ 14 246€ 10 570€ 10 370€ 8 764€ 7 635€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 741€ 1 654€ 1 243€ 1 171€ 1 002€ 1 305€ 1 533€ 1 114€ 2 021€ 2 290€ 2 299€ 2 526€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 741€ 1 654€ 1 243€ 1 171€ 1 002€ 1 305€ 1 533€ 1 114€ 2 021€ 2 290€ 2 299€ 2 526€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
46 663€ 39 954€ 41 196€ 40 015€ 38 599€ 41 541€ 43 562€ 27 758€ 20 589€ 14 345€ 17 137€ 26 999€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
46 663€ 39 954€ 41 196€ 40 015€ 38 599€ 41 541€ 43 562€ 27 758€ 20 576€ 14 345€ 17 137€ 26 997€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 2€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
656 096€ 550 001€ 523 101€ 494 239€ 478 753€ 483 539€ 468 796€ 428 985€ 398 893€ 401 817€ 417 301€ 427 912€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
48 117€ 51 770€ 52 686€ 51 246€ 35 157€ 35 061€ 33 824€ 31 925€ 29 456€ 30 521€ 30 942€ 29 387€
67
602
Tržby z predaja služieb
48 117€ 51 770€ 52 686€ 51 246€ 35 157€ 35 061€ 33 824€ 31 925€ 29 456€ 30 521€ 30 942€ 29 387€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
28 966€ 23 989€ 23 951€ 23 684€ 36 824€ 39 915€ 39 795€ 27 758€ 20 590€ 14 345€ 17 137€ 27 000€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 966€ 23 989€ 23 951€ 23 684€ 36 824€ 39 915€ 39 795€ 27 758€ 20 590€ 14 345€ 17 137€ 27 000€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 973€ 15 365€ 9 452€ 10 370€ 8 764€ 7 635€ 7 967€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 973€ 15 365€ 9 452€ 10 370€ 8 764€ 7 635€ 7 967€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 973€ 15 365€ 9 452€ 10 370€ 8 764€ 7 635€ 7 967€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 173€ 225€ 1 774€ 1 625€ 3 766€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 615€ 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 173€ 225€ 1 159€ 1 450€ 3 766€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
583 378€ 473 944€ 446 533€ 419 976€ 403 733€ 406 506€ 380 412€ 357 697€ 358 745€ 328 159€ 356 771€ 362 027€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
545 948€ 450 906€ 424 019€ 397 477€ 381 784€ 385 970€ 353 123€ 343 913€ 345 627€ 315 653€ 342 993€ 355 289€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
14 006€ 10 254€ 10 467€ 10 318€ 9 959€ 9 801€ 7 863€ 6 517€ 5 509€ 1 757€ 864€ 3 919€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 532€ 10 943€ 10 206€ 10 767€ 11 621€ 10 365€ 19 057€ 6 945€ 6 904€ 10 044€ 7 429€ 2 114€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 200€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 841€ 1 841€ 1 841€ 1 415€ 369€ 369€ 369€ 322€ 705€ 705€ 3 285€ 705€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
660 461€ 549 703€ 523 343€ 495 132€ 477 489€ 495 080€ 473 163€ 426 832€ 419 161€ 381 789€ 412 485€ 426 381€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
4 364€ -298€ 242€ 892€ -1 264€ 11 541€ 4 367€ -2 154€ 20 268€ -20 028€ -4 816€ -1 531€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
4 364€ -298€ 242€ 892€ -1 264€ 11 541€ 4 367€ -2 154€ 20 268€ -20 028€ -4 816€ -1 531€