Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná umelecká škola

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
22 103€ 16 663€ 27 236€ 24 530€ 19 759€ 8 719€ 8 346€ 9 142€ 15 746€ 20 765€ 20 840€ 16 000€
02
501
Spotreba materiálu
12 686€ 12 140€ 21 612€ 19 426€ 13 906€ 8 395€ 4 773€ 3 623€ 10 578€ 15 453€ 16 474€ 14 705€
03
502
Spotreba energie
9 417€ 4 524€ 5 624€ 5 104€ 5 854€ 324€ 3 573€ 5 519€ 5 168€ 5 312€ 4 366€ 1 295€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
4 438€ 6 342€ 2 195€ 5 373€ 3 207€ 7 085€ 9 046€ 4 808€ 6 948€ 5 773€ 8 315€ 9 560€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 132€ 940€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
0€ 13€ 155€ 242€ 288€ 147€ 193€ 98€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 12€ 66€ 5€ 50€ 13€ 34€ 14€ 0€
10
518
Ostatné služby
4 438€ 6 342€ 2 195€ 5 373€ 3 049€ 5 923€ 8 798€ 4 426€ 6 788€ 5 546€ 8 203€ 9 560€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
132 393€ 118 178€ 113 636€ 105 733€ 98 040€ 95 282€ 91 967€ 86 955€ 80 151€ 77 361€ 73 382€ 67 151€
12
521
Mzdové náklady
94 596€ 85 558€ 85 973€ 77 305€ 71 892€ 66 789€ 64 241€ 62 117€ 57 578€ 56 127€ 53 641€ 48 662€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
33 279€ 27 860€ 24 153€ 24 278€ 25 682€ 24 330€ 23 196€ 21 315€ 19 875€ 18 982€ 18 351€ 16 730€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 518€ 4 761€ 3 510€ 4 151€ 466€ 4 162€ 4 530€ 3 523€ 2 698€ 2 252€ 1 390€ 1 759€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
288€ 327€ 188€ 110€ 141€ 143€ 153€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
288€ 327€ 188€ 110€ 141€ 143€ 153€ 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
552€ 796€ 547€ 60€ 615€ 644€ 483€ 760€ 615€ 601€ 33€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
552€ 796€ 547€ 60€ 615€ 644€ 483€ 760€ 615€ 601€ 33€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 263€ 493€ 875€ 1 222€ 1 278€ 1 976€ 4 649€ 3 825€ 3 897€ 4 441€ 4 305€ 3 021€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
197€ 190€ 786€ 956€ 1 469€ 1 781€ 2 372€ 2 227€ 1 627€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 263€ 493€ 875€ 1 025€ 1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 1 394€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 394€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 263€ 493€ 875€ 1 025€ 1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1€ 5€ 39€ 61€ 145€ 474€ 433€ 484€ 604€ 664€
47
568
Ostatné finančné náklady
1€ 5€ 39€ 61€ 145€ 474€ 433€ 484€ 604€ 664€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
17 290€ 16 655€ 17 893€ 11 313€ 12 947€ 12 617€ 12 185€ 9 898€ 8 688€ 10 228€ 7 405€ 8 498€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
17 290€ 16 655€ 17 893€ 11 313€ 12 947€ 12 617€ 12 185€ 9 898€ 8 688€ 10 228€ 7 405€ 8 498€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
177 775€ 159 211€ 162 821€ 148 833€ 135 471€ 126 496€ 127 134€ 115 734€ 116 623€ 119 667€ 115 452€ 104 927€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
17 185€ 16 651€ 17 893€ 11 312€ 12 942€ 12 617€ 11 504€ 9 424€ 8 668€ 8 068€ 7 401€ 8 498€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 185€ 16 651€ 17 893€ 11 312€ 12 942€ 12 617€ 11 504€ 9 424€ 8 668€ 8 068€ 7 401€ 8 498€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 0€ 0€ 21€ 1 132€ 19€ 2 160€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 21€ 1 132€ 19€ 2 160€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 1 389€ 1 228€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 1 389€ 1 228€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 389€ 1 228€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 088€ 1 190€ 3 693€ 2 356€ 2 116€ 2 069€ 2 078€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 4€ 0€
102
662
Úroky
0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 0€ 4€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
159 600€ 137 741€ 141 552€ 134 068€ 124 163€ 112 986€ 111 054€ 103 647€ 106 292€ 106 840€ 105 887€ 95 464€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
159 600€ 137 741€ 47 528€ 133 871€ 123 973€ 112 200€ 107 806€ 102 178€ 104 452€ 104 468€ 103 660€ 93 838€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
94 024€ 197€ 190€ 786€ 956€ 1 469€ 1 781€ 2 372€ 2 227€ 1 626€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 2 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
176 785€ 154 392€ 159 445€ 146 469€ 138 294€ 129 296€ 124 935€ 116 320€ 117 049€ 119 146€ 114 681€ 105 190€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-990€ -4 819€ -3 376€ -2 364€ 2 823€ 2 800€ -2 199€ 586€ 426€ -521€ -771€ 263€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-990€ -4 819€ -3 376€ -2 364€ 2 823€ 2 800€ -2 199€ 586€ 426€ -521€ -771€ 263€