Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SANUS, nadácia preventívnej medicíny

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 163€ 453€ 1 367€ 600€ 890€ 153€ 326€ 419€
05
512
Cestovné
0€ 34€ 517€ 668€ 121€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 31€ 44€ 19€
07
518
Ostatné služby
14 162€ 14 566€ 19 334€ 14 847€ 15 206€ 19 851€ 15 994€ 18 448€
08
521
Mzdové náklady
550€ 560€ 315€ 315€ 0€ 812€ 1 032€ 1 727€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
122€ 111€ 62€ 62€ 0€ 9€ 11€ 16€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 64€ 55€ 0€ 58€ 53€
24
549
Iné ostatné náklady
178€ 195€ 202€ 168€ 188€ 163€ 423€ 355€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
182 614€ 196 573€ 273 825€ 247 338€ 246 029€ 310 578€ 277 387€ 249 970€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
34 434€ 26 751€ 33 943€ 48 411€ 52 566€ 25 477€ 80 983€ 85 275€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
233 223€ 239 209€ 329 177€ 311 797€ 314 879€ 357 605€ 376 901€ 356 384€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 470€ 650€ 0€ 1 070€ 560€ 150€
53
644
Úroky
0€ 11€ 72€ 747€ 471€
58
649
Iné ostatné výnosy
11 709€ 13 194€ 16 141€ 15 000€ 16 628€ 16 843€ 18 940€ 17 712€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
765€ 942€ 900€ 3 370€ 100€ 868€ 936€ 2 660€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
270€ 463€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
217 048€ 223 324€ 307 768€ 295 749€ 272 968€ 330 036€ 349 997€ 335 245€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
229 522€ 237 930€ 325 459€ 314 119€ 290 777€ 348 649€ 371 233€ 356 088€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-3 700€ -1 279€ -3 718€ 2 323€ -24 103€ -8 956€ -5 668€ -296€
76
591
Daň z príjmov
0€ 36€ 90€ 19€ 0€ 13€ 171€ 89€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-3 700€ -1 315€ -3 808€ 2 304€ -24 103€ -5 839€ -385€