Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
128 340 € 258 092 € 151 810 € 191 521 € 184 961 € 267 932 € 292 592 € 329 033 € 343 617 € 320 400 € 311 782 € 341 194 €
02
501
Spotreba materiálu
59 293 € 183 389 € 87 155 € 88 995 € 90 480 € 169 291 € 172 874 € 198 887 € 243 881 € 227 191 € 212 102 € 249 893 €
03
502
Spotreba energie
69 047 € 74 702 € 64 655 € 102 526 € 94 481 € 98 642 € 119 717 € 130 146 € 99 736 € 93 209 € 99 680 € 91 301 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
266 946 € 252 481 € 225 650 € 214 755 € 283 413 € 1 236 165 € 1 009 618 € 1 193 084 € 2 057 799 € 1 370 557 € 1 285 375 € 1 261 887 €
07
511
Opravy a udržiavanie
69 506 € 70 000 € 52 813 € 53 818 € 41 833 € 154 116 € 142 092 € 148 283 € 933 668 € 400 131 € 72 550 € 80 251 €
08
512
Cestovné
1 890 € 1 510 € 1 013 € 779 € 1 860 € 10 014 € 11 562 € 13 498 € 11 283 € 6 757 € 13 451 € 15 451 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 656 € 2 278 € 3 425 € 1 338 € 2 660 € 1 946 € 3 381 € 5 468 € 2 941 € 1 827 € 1 654 € 1 213 €
10
518
Ostatné služby
193 894 € 178 694 € 168 399 € 158 821 € 237 059 € 1 070 088 € 852 584 € 1 025 834 € 1 109 907 € 961 842 € 1 197 720 € 1 164 972 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
715 205 € 652 651 € 580 390 € 524 918 € 513 700 € 647 393 € 829 580 € 789 618 € 786 689 € 836 768 € 834 721 € 748 368 €
12
521
Mzdové náklady
506 881 € 454 825 € 407 805 € 368 539 € 357 393 € 453 000 € 581 443 € 548 935 € 520 154 € 596 758 € 592 011 € 531 438 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
169 982 € 155 411 € 139 549 € 125 819 € 122 237 € 152 954 € 201 409 € 189 781 € 177 975 € 191 713 € 193 134 € 174 841 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 888 € 4 498 € 4 850 € 4 361 € 4 749 € 6 249 € 8 510 € 5 954 € 6 796 € 7 970 € 7 947 € 7 501 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
33 455 € 37 917 € 28 186 € 26 199 € 29 321 € 35 190 € 38 218 € 44 949 € 81 764 € 40 327 € 41 629 € 34 450 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
26 671 € 10 469 € 9 980 € 9 569 € 8 638 € 2 067 € 3 597 € 4 153 € 5 135 € 3 150 € 4 493 € 6 542 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
4 344 € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 € 0 € 16 € 14 € 14 € 14 € 14 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
22 327 € 10 452 € 9 964 € 9 552 € 8 621 € 2 051 € 3 597 € 4 136 € 5 121 € 3 136 € 4 479 € 6 528 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
131 185 € 45 615 € 29 005 € 8 738 € 14 770 € 79 530 € 18 481 € 6 271 € 10 114 € 8 087 € 4 225 € 9 697 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
536 € 1 359 € 1 343 € 300 € 1 729 € 15 454 € 14 906 € 1 991 € 0 € 2 350 € 0 € 11 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 299 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 702 € 0 € 118 € 2 285 € 3 392 € 169 € 0 € 900 € 0 € 0 € 353 € 7 204 €
26
546
Odpis pohľadávky
111 717 € 1 667 € 20 692 € 0 € 97 € 60 030 € 0 € 14 € 518 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
17 230 € 38 119 € 6 851 € 6 153 € 9 552 € 3 878 € 3 575 € 3 366 € 3 297 € 5 737 € 3 872 € 2 482 €
28
549
Manká a škody
0 € 4 470 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
745 640 € 864 558 € 1 437 751 € 1 356 823 € 709 938 € 1 342 703 € 1 179 198 € 1 202 936 € 1 442 640 € 1 513 159 € 1 767 598 € 2 243 158 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
730 953 € 688 668 € 662 404 € 628 319 € 630 359 € 701 817 € 634 626 € 634 834 € 613 517 € 579 911 € 583 784 € 555 166 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
14 687 € 175 890 € 775 347 € 571 533 € 79 579 € 640 886 € 544 572 € 568 101 € 829 123 € 933 248 € 1 183 814 € 1 687 992 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 790 € 14 922 € 742 578 € 2 328 € 79 579 € 637 729 € 542 342 € 565 072 € 820 270 € 933 248 € 1 183 814 € 1 656 107 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 897 € 160 968 € 32 769 € 569 205 € 0 € 3 158 € 2 230 € 3 030 € 8 853 € 0 € 0 € 31 885 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0 € 0 € 0 € 156 971 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 156 971 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
8 464 € 7 432 € 7 222 € 9 895 € 10 456 € 11 232 € 14 448 € 20 909 € 22 400 € 15 417 € 14 571 € 23 299 €
42
562
Úroky
5 249 € 4 484 € 4 130 € 6 195 € 7 788 € 7 383 € 9 001 € 13 370 € 14 068 € 4 638 € 6 738 € 14 313 €
43
563
Kurzové straty
4 € 0 € 0 € 4 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 € 0 € 66 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
3 211 € 2 948 € 3 093 € 3 695 € 2 668 € 3 849 € 5 446 € 7 539 € 8 332 € 10 779 € 7 767 € 8 986 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 14 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 14 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
850 525 € 794 441 € 781 731 € 727 779 € 655 798 € 571 966 € 233 098 € 171 741 € 129 673 € 134 342 € 146 809 € 152 495 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
756 996 € 701 137 € 656 452 € 595 939 € 562 322 € 502 037 € 165 882 € 117 182 € 108 632 € 108 792 € 108 078 € 136 545 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 0 € 13 833 € 41 500 € 0 € 41 500 € 47 696 € 36 365 € 1 013 € 0 € 0 € 166 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
31 342 € 29 983 € 45 201 € 23 900 € 22 980 € 27 410 € 19 416 € 16 984 € 19 760 € 25 550 € 38 511 € 15 784 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
62 187 € 63 321 € 66 245 € 66 440 € 70 495 € 1 019 € 105 € 1 210 € 268 € 0 € 220 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 872 977 € 2 885 739 € 3 223 552 € 3 043 998 € 2 381 672 € 4 158 989 € 3 580 613 € 3 717 744 € 4 798 067 € 4 201 880 € 4 369 574 € 4 786 640 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
67 335 € 68 577 € 69 784 € 61 523 € 230 622 € 1 243 964 € 1 369 779 € 1 762 322 € 2 112 520 € 1 304 269 € 1 381 417 € 1 826 227 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 147 179 € 975 291 € 993 456 € 1 401 287 € 1 777 887 € 932 260 € 950 184 € 1 452 874 €
67
602
Tržby z predaja služieb
67 335 € 68 577 € 69 784 € 61 523 € 83 443 € 268 673 € 376 323 € 361 036 € 334 633 € 372 009 € 431 233 € 373 353 €
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
0 € 0 € 0 € 0 € 1 630 € 31 € -15 130 € 6 213 € -15 581 € -14 710 € 13 399 € 0 €
72
613
Zmena stavu výrobkov
0 € 0 € 0 € 0 € 1 630 € 31 € -15 130 € 6 213 € -15 581 € -14 710 € 13 399 € 0 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 428 € 6 265 € 4 385 € 1 851 € 0 € 0 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 428 € 6 265 € 4 385 € 0 € 0 € 0 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 851 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 924 504 € 1 762 484 € 1 648 405 € 1 561 080 € 1 380 554 € 1 185 125 € 1 052 719 € 934 265 € 904 238 € 779 774 € 918 079 € 1 036 492 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 799 656 € 1 623 993 € 1 530 176 € 1 453 377 € 1 294 355 € 1 132 933 € 994 439 € 869 229 € 854 419 € 724 759 € 865 475 € 988 274 €
82
633
Výnosy z poplatkov
124 848 € 138 491 € 118 230 € 107 703 € 86 199 € 52 192 € 58 280 € 65 036 € 49 819 € 55 015 € 52 604 € 48 218 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
143 683 € 202 661 € 166 307 € 285 322 € 172 270 € 2 426 822 € 288 524 € 86 269 € 130 303 € 86 624 € 157 294 € 64 945 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 268 € 34 836 € 27 854 € 154 959 € 9 964 € 13 139 € 155 712 € 8 280 € 50 573 € 4 100 € 99 002 € 9 145 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
495 € 222 € 240 € 1 020 € 210 € 690 € 390 € 510 € 538 € 687 € 663 € 1 428 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 35 576 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 € 20 € 230 € 818 € 323 € 2 655 € 2 658 € 148 € 67 € 720 € 400 € 352 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 190 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
138 911 € 132 007 € 137 983 € 128 526 € 161 773 € 2 390 338 € 129 764 € 77 331 € 79 125 € 81 117 € 57 039 € 54 020 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
117 466 € 22 876 € 22 937 € 1 715 € 1 187 694 € 331 576 € 516 824 € 1 067 276 € 825 815 € 1 185 844 € 833 430 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
117 466 € 22 876 € 22 937 € 1 715 € 1 187 694 € 331 576 € 516 824 € 1 067 276 € 825 815 € 1 185 844 € 833 430 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 452 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 922 € 21 819 € 22 937 € 1 715 € 1 187 694 € 326 124 € 516 824 € 1 067 276 € 825 624 € 1 185 844 € 833 430 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
102 544 € 1 057 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 191 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 359 € 1 276 € 947 € 902 € 979 € 1 168 € 1 376 € 3 152 € 7 890 € 7 643 € 9 407 € 14 042 €
102
662
Úroky
401 € 325 € 169 € 124 € 68 € 335 € 501 € 2 320 € 7 190 € 7 603 € 8 522 € 12 510 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 € 0 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
1 957 € 950 € 778 € 778 € 911 € 832 € 832 € 832 € 623 € 0 € 875 € 1 532 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 43 € 0 € 77 € 40 € 0 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 299 € 117 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 65 € 458 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 421 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 299 € 117 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 65 € 37 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
430 275 € 489 254 € 325 880 € 290 214 € 350 761 € 468 161 € 188 129 € 193 691 € 888 100 € 912 064 € 627 433 € 172 904 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
210 259 € 269 146 € 111 053 € 120 117 € 160 325 € 241 904 € 55 946 € 56 123 € 763 046 € 780 404 € 411 397 € 53 423 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
153 444 € 159 953 € 158 093 € 67 859 € 45 230 € 66 356 € 68 851 € 68 854 € 68 786 € 4 984 € 4 984 € 68 076 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0 € 0 € 0 € 50 107 € 0 € 35 419 € 35 411 € 35 408 € 35 408 € 35 408 € 35 408 € 35 408 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 30 581 € 113 € 330 € 184 € 231 € 6 773 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 56 496 € 64 998 € 463 € 463 € 424 € 63 462 € 134 865 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
66 571 € 60 155 € 56 734 € 52 130 € 58 128 € 59 371 € 27 129 € 32 660 € 20 205 € 21 033 € 40 779 € 15 997 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 685 621 € 2 547 427 € 2 234 377 € 2 200 756 € 3 324 509 € 5 656 847 € 3 408 649 € 4 059 453 € 4 857 670 € 4 263 359 € 3 940 524 € 3 115 068 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-187 355 € -338 313 € -989 176 € -843 242 € 942 837 € 1 497 858 € -171 964 € 341 708 € 59 603 € 61 479 € -429 050 € -1 671 572 €
136
591
Splatná daň z príjmov
76 € 62 € 30 € 23 € 13 € 62 € 95 € 440 € 1 366 € 1 444 € 1 618 € 1 634 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-187 432 € -338 375 € -989 205 € -843 265 € 942 824 € 1 497 796 € -172 059 € 341 268 € 58 237 € 60 035 € -430 668 € -1 673 206 €