Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Veľké Kozmálovce

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
39 474€ 48 556€ 46 682€ 57 284€ 51 137€ 46 308€ 42 312€ 47 033€ 33 039€ 42 777€ 34 329€
02
501
Spotreba materiálu
23 869€ 30 903€ 27 771€ 37 475€ 33 763€ 26 631€ 21 658€ 18 855€ 15 001€ 19 775€ 16 520€
03
502
Spotreba energie
15 604€ 17 653€ 18 911€ 19 809€ 17 373€ 19 676€ 20 654€ 28 178€ 18 038€ 23 002€ 17 809€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
62 471€ 61 658€ 59 875€ 44 393€ 40 289€ 33 496€ 29 845€ 36 886€ 30 709€ 39 488€ 113 034€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 962€ 13 425€ 18 560€ 2 710€ 6 900€ 4 911€ 6 552€ 12 070€ 4 792€ 8 875€ 92 398€
08
512
Cestovné
0€ 94€ 0€ 0€ 0€ 65€ 33€ 0€ 0€ 11€ 121€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 757€ 1 988€ 523€ 1 211€ 607€ 92€ 645€ 109€ 246€ 81€ 14€
10
518
Ostatné služby
43 752€ 46 150€ 40 792€ 40 471€ 32 782€ 28 427€ 22 616€ 24 707€ 25 671€ 30 521€ 20 501€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
204 796€ 198 902€ 201 770€ 185 615€ 172 616€ 154 167€ 145 611€ 172 167€ 145 877€ 142 756€ 124 998€
12
521
Mzdové náklady
140 720€ 145 015€ 146 254€ 134 974€ 126 330€ 111 988€ 106 166€ 125 083€ 107 401€ 105 367€ 91 547€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
49 572€ 49 602€ 50 496€ 46 032€ 42 792€ 38 455€ 35 866€ 42 136€ 35 166€ 33 846€ 30 304€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
543€ 627€ 662€ 672€ 652€ 623€ 588€ 637€ 618€ 568€ 642€
15
527
Zákonné sociálne náklady
13 961€ 3 657€ 4 357€ 3 936€ 2 842€ 3 101€ 2 991€ 4 311€ 2 692€ 2 975€ 2 505€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
232€ 237€ 240€ 223€ 223€ 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
232€ 237€ 240€ 223€ 223€ 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 713€ 4 111€ 7 953€ 2 743€ 1 971€ 3 670€ 2 045€ 0€ 0€ 78€ 4 826€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 611€ 3 460€ 1 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2 003€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 224€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 713€ 3 499€ 2 489€ 1 221€ 1 970€ 3 125€ 2 045€ 0€ 0€ 78€ 1 602€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
351 344€ 134 810€ 55 831€ 34 253€ 50 198€ 64 522€ 55 525€ 54 115€ 40 128€ 34 532€ 27 644€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 723€ 134 060€ 55 081€ 33 503€ 48 248€ 48 428€ 43 485€ 45 233€ 31 596€ 20 611€ 16 916€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
323 622€ 750€ 750€ 750€ 1 950€ 16 094€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 890€ 750€ 750€ 750€ 750€ 14 883€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
320 731€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 1 212€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 308€ 2 148€ 2 482€ 1 741€ 2 147€ 1 954€ 1 946€ 1 966€ 4 410€ 1 182€ 2 073€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 590€ 8€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 308€ 2 148€ 2 482€ 1 741€ 2 147€ 1 954€ 1 946€ 1 966€ 2 820€ 1 173€ 2 073€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
5 726€ 5 751€ 10 366€ 11 031€ 9 121€ 4 635€ 4 417€ 4 354€ 3 750€ 2 925€ 4 474€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 226€ 2 001€ 1 508€ 1 374€ 1 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 982€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 500€ 3 750€ 8 858€ 9 657€ 7 747€ 4 635€ 4 417€ 4 354€ 3 750€ 2 925€ 3 492€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
670 063€ 456 173€ 385 198€ 337 282€ 327 702€ 308 975€ 281 701€ 316 521€ 257 913€ 263 738€ 311 378€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
10 240€ 12 459€ 12 250€ 12 536€ 12 750€ 11 720€ 10 306€ 11 631€ 9 077€ 8 800€ 7 230€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 240€ 12 459€ 12 250€ 12 536€ 12 750€ 11 720€ 10 306€ 11 631€ 9 077€ 8 800€ 7 230€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
589 504€ 575 068€ 245 387€ 231 358€ 207 110€ 196 828€ 196 944€ 188 371€ 153 174€ 186 642€ 184 508€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
580 324€ 565 970€ 235 414€ 219 723€ 197 825€ 188 505€ 186 550€ 181 030€ 144 381€ 175 275€ 176 457€
82
633
Výnosy z poplatkov
9 180€ 9 099€ 9 973€ 11 636€ 9 285€ 8 324€ 10 394€ 7 341€ 8 793€ 11 367€ 8 051€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
12 641€ 118 818€ 52 759€ 243 891€ 3 391€ 5 905€ 4 794€ 8 951€ 12 034€ 7 714€ 2 750€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40€ 3 034€ 15 162€ 1 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 306€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 601€ 115 784€ 37 597€ 242 738€ 3 351€ 5 589€ 4 794€ 8 951€ 8 728€ 7 714€ 2 750€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
750€ 750€ 750€ 750€ 762€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€ 7 038€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
750€ 750€ 750€ 750€ 762€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€ 7 038€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 12 041€ 8 882€ 8 532€ 13 921€ 10 728€ 7 038€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 32€ 7€ 9€ 8€ 31€ 34€ 58€ 69€ 90€
102
662
Úroky
0€ 0€ 4€ 7€ 9€ 8€ 31€ 34€ 58€ 69€ 90€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 724€ 40€ 551€ 431€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 724€ 40€ 551€ 431€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
56 248€ 88 599€ 92 511€ 79 061€ 88 902€ 78 323€ 64 330€ 78 045€ 70 209€ 53 583€ 116 802€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 597€ 64 780€ 71 030€ 63 098€ 61 260€ 54 304€ 39 500€ 56 577€ 58 057€ 49 177€ 115 352€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 957€ 12 957€ 12 957€ 12 360€ 23 706€ 23 102€ 21 318€ 21 218€ 12 152€ 3 906€ 786€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 170€ 6 500€ 3 200€ 1 250€ 2 680€ 250€ 3 288€ 250€ 0€ 500€ 664€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 525€ 4 362€ 5 324€ 2 353€ 1 256€ 667€ 224€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
669 383€ 795 694€ 403 690€ 567 604€ 312 923€ 306 549€ 285 328€ 296 115€ 258 904€ 267 536€ 318 418€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-680€ 339 521€ 18 491€ 230 321€ -14 779€ -2 427€ 3 627€ -20 406€ 991€ 3 798€ 7 040€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 6€ 6€ 11€ 13€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-680€ 339 521€ 18 491€ 230 320€ -14 780€ -2 428€ 3 621€ -20 412€ 980€ 3 785€ 7 040€