Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 012 490€ 1 149 902€ 1 035 527€ 926 577€ 805 357€ 783 576€ 850 770€ 789 281€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 012 490 € 1 149 902 € 1 104 226 € 926 577 € 805 645 € 783 987 € 851 064 € 789 702 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
653 516€ 662 940€ 719 986€ 715 606€ 659 341€ 621 689€ 633 669€ 592 631€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
349 226€ 400 511€ 306 797€ 204 206€ 145 757€ 159 126€ 207 934€ 183 057€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
26€ 142€ 174€ 228€ 288€ 411€ 294€ 422€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
79 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 722€ 7 309€ 77 269€ 6 537€ 259€ 2 761€ 9 167€ 13 592€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
989 973 € 1 124 451 € 1 008 652 € 884 678 € 780 563 € 750 284 € 820 173 € 708 195 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
542 821€ 558 149€ 595 733€ 607 401€ 551 185€ 521 338€ 529 627€ 499 427€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
172 943€ 248 973€ 173 683€ 118 045€ 109 270€ 100 535€ 83 719€ 63 373€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
153 505€ 202 803€ 153 740€ 82 367€ 51 804€ 53 849€ 90 370€ 27 505€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 292 € 30 114 € 18 770 € 21 540 € 26 243 € 31 242 € 43 853 € 48 036 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 023€ 21 887€ 13 917€ 15 897€ 19 106€ 23 300€ 30 866€ 34 214€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 682€ 7 129€ 3 870€ 4 269€ 5 585€ 6 041€ 10 551€ 11 874€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 587€ 1 098€ 983€ 1 374€ 1 552€ 1 901€ 2 436€ 1 948€
20
F.
Dane a poplatky
12 596€ 1 785€ 7 029€ 4 603€ 3 989€ 4 558€ 2 842€ 3 662€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 041€ 48 526€ 47 120€ 39 952€ 28 914€ 28 928€ 57 856€ 57 871€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
50 041€ 48 526€ 47 120€ 39 952€ 28 914€ 28 928€ 57 856€ 57 871€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 844€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 297€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 775€ 26 257€ 12 577€ 10 770€ 9 158€ 9 834€ 7 609€ 8 321€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
22 517 € 25 451 € 95 574 € 41 899 € 25 082 € 33 703 € 30 891 € 81 507 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
133 499 € 53 668 € 103 801 € 112 227 € 93 127 € 105 504 € 138 181 € 185 805 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 864 € 25 201 € 27 128 € 28 466 € 10 064 € 13 394 € 17 824 € 18 274 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 224 € 24 099 € 25 581 € 22 154 € 9 097 € 12 821 € 16 228 € 17 287 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 224€ 24 099€ 25 581€ 22 154€ 9 097€ 12 821€ 16 228€ 17 287€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
640€ 1 102€ 1 547€ 6 312€ 967€ 573€ 1 596€ 987€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 864 € -25 201 € -27 128 € -28 466 € -10 064 € -13 394 € -17 823 € -18 274 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
653 € 250 € 68 446 € 13 433 € 15 018 € 20 309 € 13 068 € 63 233 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
139 € 51 € 40 € 2 880 € 2 880 € 2 882 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
139€ 51€ 40€ 2 880€ 2 880€ 2 882€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
514 € 199 € 68 406 € 10 553 € 12 138 € 17 427 € 10 188 € 63 233 €