Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
59 542 € 9 461 € 28 903 € 48 832 € 70 216 € 10 445 € 24 009 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 542€ 9 461€ 28 903€ 48 832€ 70 216€ 10 445€ 24 009€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
896 912 € 622 212 € 698 737 € 919 172 € 1 301 741 € 915 036 € 850 839 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
50 459 € 135 892 € 42 897 € 63 588 € 61 847 € 218 625 € 10 710 €
032
B.I.1
Materiál
262€ 96€ 131€ 169€ 94€ 128€ 140€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
50 197€ 135 796€ 42 766€ 63 419€ 61 753€ 218 497€ 10 570€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
586 939 € 239 907 € 218 938 € 794 802 € 762 746 € 357 044 € 582 525 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
560 939€ 191 859€ 186 938€ 372 591€ 781 460€ 379 502€ 474 719€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 048€ 85 950€ 105 806€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26 000€ 32 000€ 32 000€ 336 261€ -18 714€ -22 458€ 2 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
259 514 € 246 413 € 436 902 € 60 782 € 477 148 € 339 367 € 257 604 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 952€ 704€ 345€ 832€ 352€ 3 436€ 2 990€
057
B.IV.2
Účty v bankách
254 501€ 245 648€ 426 085€ 59 898€ 476 744€ 331 626€ 254 614€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
2 061€ 61€ 10 472€ 52€ 52€ 4 305€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 914 € 1 371 € 1 747 € 9 264 € 2 556 € 2 250 € 2 261 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 914€ 1 371€ 1 747€ 9 264€ 2 556€ 2 250€ 2 261€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
959 368 € 633 044 € 729 387 € 977 268 € 1 374 513 € 927 731 € 877 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
473 556 € 466 107 € 532 571 € 717 035 € 1 025 574 € 813 931 € 732 034 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 € 6 772 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€ 6 772€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
63 819 € 63 819 € 63 820 € 63 820 € 132 776 € 132 775 € 133 446 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
63 819€ 63 819€ 63 820€ 63 820€ 132 776€ 132 775€ 132 775€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
671€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 677 € 7 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 677€ 7€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
394 839 € 461 303 € 438 439 € 744 056 € 673 706 € 591 809 € 548 620 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
394 839€ 461 303€ 438 439€ 744 056€ 673 706€ 591 809€ 548 620€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
485 812 € 166 937 € 196 816 € 260 233 € 348 939 € 113 800 € 145 075 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 178 € 4 788 € 4 814 € 3 085 € 5 489 € 5 295 € 7 576 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 178€ 4 788€ 4 814€ 3 085€ 5 489€ 5 295€ 7 576€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
983 € 1 178 € 1 297 € 1 558 € 1 549 € 1 468 € 1 101 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
983€ 1 178€ 1 297€ 1 558€ 1 549€ 1 468€ 1 101€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
480 651 € 160 971 € 190 705 € 255 590 € 341 901 € 107 037 € 136 398 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
409 043€ 125 658€ 91 580€ 226 648€ 126 203€ 12 746€ 62 171€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
51€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
23 368€ 23 368€ 23 369€ 109 277€ 59 276€ 59 277€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 188€ 4 622€ 4 026€ 2 821€ 4 916€ 4 917€ 4 450€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 580€ 2 905€ 2 521€ 1 728€ 3 119€ 3 120€ 2 843€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 870€ 1 188€ 27 220€ 412€ 98 406€ 26 978€ 7 550€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
42 970€ 3 230€ 41 990€ 612€ -20€ 56€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé