Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KLIMATI - ČP, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 061€ 18 997€ 29 852€ 22 996€ 22 182€ 4 445€ 31 575€ 77 650€ 17 491€ 2 292€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 951€ 14 549€ 25 868€ 14 528€ 18 021€ 3 304€ 28 920€ 61 330€ 12 939€ 2 066€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 110 € 4 448 € 3 984 € 8 468 € 4 161 € 1 141 € 2 655 € 16 320 € 4 552 € 226 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 319 613 € 2 932 034 € 1 138 527 € 2 107 100 € 2 625 945 € 3 002 071 € 3 146 147 € 3 085 208 € 5 184 337 € 6 324 138 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 329 557€ 2 918 733€ 1 138 527€ 2 108 511€ 2 625 629€ 3 000 976€ 3 149 695€ 3 080 323€ 5 188 829€ 6 342 946€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-9 944€ 13 301€ 0€ -1 411€ 316€ 1 095€ -3 548€ 4 885€ -4 492€ -18 808€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 357 397 € 1 867 485 € 338 657 € 784 910 € 917 896 € 1 113 585 € 1 470 317 € 997 543 € 2 453 131 € 3 245 724 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
687 119€ 760 430€ 174 875€ 450 482€ 539 099€ 566 755€ 714 858€ 594 877€ 1 348 620€ 1 578 929€
10
B.2
Služby
1 670 278€ 1 107 055€ 163 782€ 334 428€ 378 797€ 546 830€ 755 459€ 402 666€ 1 104 511€ 1 666 795€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
967 326 € 1 068 997 € 803 854 € 1 330 658 € 1 712 210 € 1 889 627 € 1 678 485 € 2 103 985 € 2 735 758 € 3 078 640 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
805 420 € 1 212 437 € 723 083 € 1 495 130 € 1 702 839 € 1 718 629 € 1 548 748 € 1 996 089 € 2 360 224 € 2 880 247 €
13
C.1
Mzdové náklady
589 200€ 882 008€ 519 910€ 1 026 596€ 1 217 326€ 1 235 212€ 1 129 994€ 1 406 532€ 1 762 915€ 2 223 192€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
199 932€ 305 640€ 181 779€ 374 171€ 420 099€ 432 793€ 369 066€ 434 120€ 525 592€ 566 593€
16
C.4
Sociálne náklady
16 288€ 24 789€ 21 394€ 94 363€ 65 414€ 50 624€ 49 688€ 155 437€ 71 717€ 90 462€
17
D
Dane a poplatky
5 373€ 5 318€ 3 207€ 3 411€ 3 622€ 4 528€ 5 304€ 3 384€ 3 412€ 3 538€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 798€ 28 713€ 28 141€ 28 964€ 33 334€ 36 094€ 39 729€ 40 413€ 45 051€ 75 825€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 000€ 1 300€ 5 000€ 4 228€ 7 500€ 66 598€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 209€ 4 014€ 57 227€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 216€ 0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 307€ 1 470€ 1 494€ 3 120€ 1 080€ 4 573€ 818€ 87€ 3 374€ 1 450€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 170€ 14 398€ 4 383€ 7 030€ 41 354€ 7 134€ 10 288€ 3 797€ 3 653€ 6 545€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
104 656 € -190 399 € 47 834 € -200 757 € -67 859 € 127 815 € 80 234 € 64 408 € 330 278 € 123 306 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 320€ 32 001€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 320€ 40 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 14€ 87€ 603€ 658€ 182€ 416€ 810€ 302€
39
N
Nákladové úroky
118€ 1 356€ 3 169€ 5 407€ 7 753€ 9 438€ 8 406€ 3 397€ 5 587€ 7 792€
40
XI.
Kurzové zisky
95€ 118€ 0€ 91€ 2 393€
41
O
Kurzové straty
309€ 5€ 0€ 15€ 10€ 30€ 127€ 363€ 421€ 4 642€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 271€ 2 202€ 1 903€ 4 606€ 4 900€ 4 861€ 5 245€ 13 967€ 17 423€ 15 508€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 698 € -3 558 € -5 058 € -9 941 € -20 059 € -13 576 € -13 478 € -17 311 € -22 530 € -25 247 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
101 958 € -193 957 € 42 776 € -210 698 € -87 918 € 114 239 € 66 756 € 47 097 € 307 748 € 98 059 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 204 € -2 394 € -7 621 € 1 098 € 2 011 € 27 096 € 14 244 € 11 609 € 61 750 € 18 790 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 881€ 2 882€ 2 897€ 2 994€ 26 581€ 13 714€ 10 754€ 61 750€ 11 852€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
324€ -5 275€ -10 503€ -1 799€ -983€ 515€ 530€ 855€ 6 938€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
98 754 € -191 563 € 50 397 € -211 796 € -89 929 € 87 143 € 52 512 € 35 488 € 245 998 € 79 269 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
101 958 € -193 957 € 42 776 € -210 698 € -87 918 € 114 239 € 66 756 € 47 097 € 307 748 € 98 059 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
98 754 € -191 563 € 50 397 € -211 796 € -89 929 € 87 143 € 52 512 € 35 488 € 245 998 € 79 269 €