Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna nemocnica Sobrance, n. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
297 550€ 284 956€ 322 865€ 244 790€ 238 440€ 239 477€ 239 427€ 223 457€ 171 007€ 169 085€ 173 271€
02
502
Spotreba energie
114 413€ 106 702€ 64 378€ 62 296€ 59 441€ 59 891€ 63 902€ 65 793€ 92 475€ 8 934€ 79 424€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 468€ 5 606€ 5 703€ 30 599€ 6 892€ 4 190€ 3 718€ 3 668€ 12 684€ 12 795€ 33 635€
05
512
Cestovné
1 751€ 1 429€ 488€ 679€ 1 035€ 1 049€ 1 003€ 301€ 555€ 947€ 338€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 248€ 1 385€ 709€ 407€ 591€ 485€ 235€ 239€ 738€ 584€ 727€
07
518
Ostatné služby
82 542€ 69 514€ 67 004€ 44 000€ 49 133€ 44 497€ 45 772€ 38 971€ 52 165€ 4 403€ 43 966€
08
521
Mzdové náklady
1 588 160€ 1 390 662€ 1 357 264€ 1 076 802€ 978 965€ 865 377€ 827 615€ 781 905€ 585 376€ 539 336€ 529 992€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
551 325€ 480 740€ 471 912€ 374 256€ 342 171€ 300 545€ 280 974€ 263 713€ 168 527€ 180 712€ 175 645€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 425€ 984€ 938€ 739€ 645€ 583€ 572€ 512€ 149€ 140€ 141€
11
527
Zákonné sociálne náklady
73 962€ 211 845€ 37 621€ 25 526€ 26 638€ 19 728€ 17 634€ 13 714€ 12 004€ 11 260€ 10 239€
12
528
Ostatné sociálne náklady
185€ 63€ 90€ 85€ 57€ 16€ 8€ 15€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 796€ 2 792€ 3 296€ 3 135€ 2 651€ 2 101€ 2 020€ 2 020€ 111€ 107€ 151€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
5 472€ 433€ 103€
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 420€ 1 000€ 500€ 1 137€ 98€
23
548
Manká a škody
478€
24
549
Iné ostatné náklady
2 805€ 2 548€ 2 654€ 2 380€ 3 353€ 3 394€ 3 428€ 3 353€ 3 942€ 3 737€ 4 063€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 948€ 31 435€ 28 256€ 20 764€ 21 191€ 18 723€ 16 340€ 18 626€ 10 056€ 9 696€ 6 116€
28
554
Predaný materiál
61€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
840€ 3 330€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 767 891€ 2 591 096€ 2 366 597€ 1 890 704€ 1 731 232€ 1 560 659€ 1 502 655€ 1 417 417€ 1 139 887€ 1 061 944€ 1 057 826€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
1 215 789€ 882 169€ 885 746€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 733 904€ 2 167 487€ 2 084 905€ 1 770 805€ 1 565 039€ 1 447 128€ 1 317 076€ 996 291€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
10 844€ 8 409€ 7 214€ 6 759€ 6 046€ 6 148€ 5 736€ 5 448€
53
644
Úroky
6€ 7€ 53€ 32€ 44€
55
646
Prijaté dary
5 082€ 556€ 901€ 1 145€ 6 831€ 883€ 646€ 3 271€ 493€ 1 000€ 5 520€
58
649
Iné ostatné výnosy
4 512€ 2 928€ 45 878€ 2 928€ 2 199€ 2 358€ 2 137€ 2 137€ 32 187€ 26 291€ 26 949€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
100€
62
654
Tržby z predaja materiálu
61€
64
656
Výnosy z použitia fondu
44 000€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
26 363€ 21 376€ 20 831€ 20 156€ 25 220€ 25 138€ 25 521€ 26 345€ 23 899€ 18 741€ 13 145€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
527€ 1 400€ 800€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
900€ 328€ 721€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 325€ 1 709€ 2 091€ 7 019€ 4 374€ 3 901€ 3 581€ 315€ 2 522€ 1 637€ 1 047€
73
691
Dotácie
230 947€ 401 790€ 351 297€ 207 610€ 143 313€ 150 953€ 133 784€ 148 477€ 85 186€ 137 759€ 164 326€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 012 977€ 2 648 255€ 2 513 117€ 2 016 423€ 1 753 023€ 1 636 672€ 1 488 487€ 1 402 315€ 1 142 932€ 1 067 957€ 1 098 298€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
245 086€ 57 159€ 146 520€ 125 719€ 21 791€ 76 013€ -14 168€ -15 102€ 3 045€ 6 013€ 40 472€
76
591
Daň z príjmov
3 646€ 3 134€ 3 032€ 42€ 4 078€ 5 264€ 4 905€ 6 224€ 2 196€ 1 736€ 1 797€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
241 440€ 54 025€ 143 489€ 125 677€ 17 713€ 70 749€ -19 073€ -21 326€ 4 277€ 38 675€