Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 083 626€ 3 195 912€ 3 094 958€ 3 171 285€ 3 291 468€ 3 062 510€ 3 187 391€ 3 291 437€ 3 379 743€ 1 615 426€ 1 707 423€ 1 666 626€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 870 162€ 2 988 421€ 2 905 741€ 3 022 110€ 3 139 085€ 2 933 623€ 3 031 416€ 3 129 042€ 3 240 635€ 1 502 899€ 1 562 336€ 1 454 838€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 870 162€ 2 988 421€ 2 905 741€ 3 022 110€ 3 139 085€ 2 933 623€ 3 031 416€ 3 129 042€ 3 240 635€ 1 502 899€ 1 562 336€ 1 454 838€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€ 131 398€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€ 432€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 721 132€ 2 838 279€ 2 754 486€ 2 866 706€ 2 978 926€ 2 773 388€ 2 877 842€ 2 982 296€ 3 086 751€ 1 370 500€ 1 429 015€ 1 320 315€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
17 200€ 18 313€ 19 425€ 23 574€ 28 330€ 10 964€ 21 744€ 14 916€ 22 054€ 569€ 1 491€ 2 693€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 442€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
198 476€ 207 012€ 188 556€ 148 547€ 151 909€ 128 340€ 155 199€ 161 113€ 134 756€ 100 199€ 121 590€ 211 788€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
1 944€ 6 301€ 4 916€ 3 927€ 3 813€ 4 129€ 5 450€ 3 029€ 2 650€ 1 644€ 2 106€ 1 821€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
1 944€ 6 301€ 4 916€ 3 927€ 3 813€ 4 129€ 5 450€ 3 029€ 2 650€ 1 644€ 2 106€ 1 821€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
10 500€ 10 976€ 15 952€ 0€ 0€ 0€ 32 688€ 29 649€ 28 376€ 0€ 24 231€ 199 741€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 406€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
10 500€ 10 976€ 15 952€ 0€ 0€ 0€ 32 688€ 29 649€ 28 376€ 0€ 24 231€ 197 335€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 49 284€ 34 223€ 14 986€ 1 255€ 10 030€ 7 867€ 97€ 167€ 151€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 163€ 738€ 756€ 15€ 0€ 89€ 97€ 167€ 151€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 49 121€ 33 485€ 14 231€ 1 240€ 10 030€ 7 777€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 3 657€ 365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 3 657€ 365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
186 032€ 136 794€ 133 100€ 129 633€ 146 842€ 114 182€ 109 194€ 128 338€ 103 563€ 98 404€ 95 253€ 10 226€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
186 032€ 136 794€ 133 100€ 129 633€ 146 842€ 114 182€ 109 194€ 128 338€ 103 491€ 98 404€ 95 253€ 10 226€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
14 988€ 479€ 661€ 629€ 474€ 546€ 777€ 1 281€ 4 352€ 12 328€ 23 497€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
14 988€ 479€ 661€ 629€ 474€ 546€ 777€ 1 281€ 4 352€ 12 328€ 23 497€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 083 626€ 3 195 912€ 3 094 958€ 3 171 285€ 3 291 468€ 3 062 510€ 3 187 391€ 3 291 437€ 3 379 743€ 1 615 426€ 1 707 423€ 1 666 626€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-11 011€ -1 640€ -20 104€ -20 085€ -28 141€ -6 225€ -21 135€ -22 087€ -2 249€ -87 293€ -35 642€ 176€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-11 011€ -1 640€ -20 104€ -20 085€ -28 141€ -6 225€ -21 135€ -22 087€ -2 249€ -87 293€ -35 642€ 176€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 455€ -20 742€ -15 045€ -6 920€ 585€ -14 346€ -18 753€ 14 163€ -31 986€ -100 511€ 3 901€ -6 170€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-9 556€ 19 102€ -5 058€ -13 165€ -28 726€ 8 121€ -2 382€ -36 251€ 29 737€ 13 218€ -39 543€ 6 346€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 091 647€ 3 197 335€ 3 114 482€ 3 191 169€ 3 319 257€ 3 068 276€ 3 207 909€ 3 312 284€ 3 380 540€ 1 690 462€ 1 719 568€ 1 663 355€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
21 356€ 10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 35 398€ 43 305€ 59 241€ 41 143€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
21 356€ 10 976€ 16 833€ 991€ 443€ 0€ 50 115€ 44 514€ 35 398€ 43 305€ 59 241€ 41 143€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 876 416€ 2 994 676€ 2 912 733€ 3 029 120€ 3 145 340€ 2 939 878€ 3 037 670€ 3 135 296€ 3 246 888€ 1 533 734€ 1 562 334€ 1 604 996€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0€ 0€ 738€ 756€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 876 416€ 2 994 676€ 2 911 995€ 3 028 364€ 3 145 340€ 2 939 878€ 3 037 670€ 3 135 296€ 3 246 888€ 1 502 898€ 1 562 334€ 1 604 996€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 836€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 294€ 3 851€ 324€ 2 402€ 1 294€ 1 431€ 462€ 1 626€ 794€ 243€ 1 926€ 1 193€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 294€ 3 851€ 324€ 2 402€ 1 294€ 1 431€ 462€ 1 626€ 794€ 243€ 1 926€ 1 193€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
191 581€ 187 833€ 184 592€ 158 657€ 172 180€ 126 967€ 119 662€ 130 847€ 97 460€ 113 180€ 96 067€ 16 023€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
3 227€ 2 524€ 17 045€ 13 268€ 13 249€ 414€ 4 781€ 5 723€ 4 077€ 17 619€ 4 582€ 9 265€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
25 575€ 60 305€ 44 804€ 27 162€ 20 994€ 22 932€ 14 026€ 9 920€ 2 608€ 6 713€ 5 687€ 6 124€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
2 260€ 1 814€ 2 227€ 1 948€ 1 517€ 59 171€ 57 645€ 66 120€ 49 098€ 53 764€ 50 244€ 634€
163
12.
Zamestnanci
(331))
90 067€ 68 388€ 67 325€ 65 058€ 75 965€ 133€ 229€ 0€ 0€ 0€ 1 365€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
56 153€ 44 498€ 43 367€ 41 824€ 48 853€ 36 943€ 35 845€ 39 965€ 29 545€ 30 056€ 29 802€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
14 298€ 10 305€ 9 823€ 9 397€ 11 603€ 7 375€ 7 135€ 9 049€ 5 079€ 5 028€ 4 387€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70€ 7 053€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
2 989€ 217€ 579€ 201€ 352€ 459€ 618€ 1 240€ 1 452€ 12 257€ 23 497€ 3 095€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
2 989€ 217€ 579€ 201€ 352€ 459€ 618€ 1 240€ 1 452€ 12 257€ 23 497€ 3 095€